29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
ޖަރުމަނުގެ ނަރުސް 84 މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 29) - ބަލި ދެ މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ނަރުސް އިތުރު 84 ބަލި މީހަކު މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 71
ޓްރީޓޮޕުން ވަޒީފާ ދިން ބައެއް މީހުން ވަކިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާ ދިން ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 2
މަތިން ވެއްޓުނު ނަރުހަކު ޑޮކްޓަރު ގައިގައި ޖެހި، ޑޮކްޓަރު މަރު

ބޮގޯޓޯ (ޖޫން 16) - ކޮލަމްބިއާގައި ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު ކާލީ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހަ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި، ކޯޓްޔާޑުގައި ހިނގާފައި ދިޔަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 16
"އަމާޒަކީ ހުރިހާ ނަރުހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށް ހެދުން"

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ނަރުހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ހެދުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 13
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް 20 ފްލެޓެއް ވިއްކައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް 20 ފްލެޓެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ވިއްކައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 9
3،000 ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3،000 ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 36
ފްލެޓް ދިނީ 10 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްދޭން ޝަރުތުކޮށްފައި

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ދިން 20 ފްލެޓް، މިލްކުކުރެވޭނީ ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ދިހަ އަހަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ހިދުމަތް ކުރުމުން ކަމަށް ގަވައިދުގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 31
އައިޖީއެމްއެޗުގެ 20 މުވައްޒަފަކަށް ފްލެޓް ދީފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑޮކްޓަރުންތަކަކާއި ނަރުހުންތަކަކަށް ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދީފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 7
ޓިވެޓާއި އެމްއެންޔޫ އިން 500 ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރަނީ

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓްރެއިނިން އޮތޯރިޓީ (ޓިވެޓް) އާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން 500 ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކޮންފަރެންސްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް ފަށަން ތައްޔާރުވެ، އެ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 3
ޖަރުމަން ނަރުސް އިތުރު މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ބެލޭ

ބާލިން (ޖޫން 23) - ގަސްދުގައި ދެ މީހަކު މެރިކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ޖަރުމަނުގެ ނަރުސް އިތުރު މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 11
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދެނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ހައުސިން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.