29 މާޗް

March 29, 2020 11
ސިނަމާތައް މި ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ސިނަމާތަކާއި ފިލްމު ތިއޭޓަރުތައް ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.