17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 64
ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނަށް 54 މެމްބަރުން ހަމަވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 48 ވޯޓުން ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު އެ އަދަދު 54 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 19
މެމްބަރަކު ދެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ނުގުޅޭނެ: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެން ގުޅިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 83
100 ފޯމާއެކު އަބްދުއްރަހީމަށް ރައްދު ދީފި

އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީ އަށް 100 މީހުން އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫންކަން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އަށް އޭނާގެ ދާއިރާ އިން ދައްކާލައިފި އެވެ.