16 ޖޫން

June 16, 2018 16
އޭސީސީން ވަނީ ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ގޮން ޖަހާފައި: ޖޭޕީ

ވިލާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތައް ސަރުކާރުން އުވާލީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވިލާ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދަން އުޅުމަކީ ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ގޮން ޖެހުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 25
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ އެ ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2018 15
ވޯޓާސް ލިސްޓާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި: އެމްޑީޕީ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 14, 2018 7
ކުނޫޒު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބަލާ ޖަގަހައަކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ އޮފީސް އަދި މައި ޖަގަހަ މ. ކުނޫޒުގައި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހުރިހާ މެޗުތަކެއް ދައްކައި، މުބާރާތާ ގުޅޭ އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 55
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އިދިކޮޅުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ރޭ...

June 13, 2018 13
ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ނެތުމުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިއަށް ދެވެނޭ އެއްވެސް މަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 8
އަމީން އާންމުގެ މަގާމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

June 12, 2018
ވަކީލުން އެދުމުން ފާރިސްގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން...

11 ޖޫން

June 11, 2018 39
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލާނަން: ސުއޫދު

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގެ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 11, 2018 4
ކައުންސިލަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ބޭއިންސާފުން:އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ކައުންސިލަރުންނަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަންނަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން...

June 11, 2018 94
އިދިކޮޅުގެ ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އެންމެން ވެސް ކުރީ މި ސުވާލެވެ؛ ތަފާތު ފިކުރުގެ ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން "އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ...

10 ޖޫން

June 10, 2018 46
އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ވިސްނުން އިސްކުރުމަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެމްޑީޕީން އެންމެ ރަނގަޅީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމާ އެއްވެސް ބަހެއް ވިދާޅުނުވެ ހުންނެވުމަށް ފަހު ނުސީދާ ގޮތަކަށް އިބޫ މިރޭ ޓްވީޓަކުން ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 39
ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑު ބައްޔެއް، އަދި ފިލާވަޅެއް!

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދައި އެތަނަށް ވަނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އދ. ގެ ދާއިމީ ފަސް މެމްބަރުން ކަމަށް ވާ އެމެރިކާ، ރަޝިއާ، ޗައިނާ، އިނގިރޭސި...

June 09, 2018 13
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީން މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ސަރުކާރުން ދޫނުކުރުމުން، އއ. އުކުޅަހުގައި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 13
މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިސީން ބޭނުންވޭ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް...

07 ޖޫން

June 07, 2018 32
"މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
ސިޔާސީއިދިކޮޅުލީޑަރުންގެ އަނބިންނާ ކެޝަޕް ބައްދަލުކޮށްފި

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި، ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަނބިންނާ، އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 15
ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަސް މާދަމާ ކަނޑައަޅަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ ތާރީހު މާދަމާ ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 04, 2018 12
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޭން އެދިއްޖެ

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ދަރުބާރުގެ ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި އެ ޕާޓީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

June 04, 2018 67
އިބޫ ރަނގަޅު، އެއީ އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭފުޅެއް: އިދިކޮޅު

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ބައެއް ލީޑަރުންނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެން އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

03 ޖޫން

June 03, 2018 45
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އިބޫ: މަހްލޫފް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނަމަ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

June 03, 2018 13
މަހްލޫފްގެ ފަހު ބަސް: އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އިއްވައިދީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އިންސާފުވެރި...

02 ޖޫން

June 02, 2018 44
ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގާސިމް ވެދާނެ: ޖޭޕީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 6
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އަވަސްކޮށްފި

އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 28، 29 ގައި ބާއްވަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ހަމަޖެއްސި އެ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް އެއަށް ވުރެ އެއް ހަފުތާ އަވަސްކޮށް، ޖޫން 21، 22 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ

30 މެއި

May 30, 2018 27
ނަޝީދުގެ ކޮންޓެންޓު ނުދައްކަން ރާއްޖެޓީވީއަށް އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ނުދެއްކުމަށް ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް މިއަދު ވަދެ އަންގައިފި އެވެ.

May 30, 2018 34
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވައިދޭން އީސީން އެދިއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވަން މިއަދު ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވައިދޭން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފުލުސް އޮފީހުގައި އިއްޔެ...

29 މެއި

May 29, 2018 32
އަމީންގެ ވާހަކަތަކާ މެދު ހަސަން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުކުމެވަޑައިގަތުމަކީ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބޭނެ މާޔޫސްކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ...

May 29, 2018 1
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ޖޫން 28، 29 ގައި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 28 އަދި 29 ގައި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 4
ޖިނާއީ އަމަލެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް އެމަނިކުފާނު ހިންގަން އުޅުމުގެ ދައުވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވަނީ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި ޖިނާއީ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 28, 2018 12
އިލެކްޝަންސްއިން ރަތް ރޮނގު ހުރަސްކޮށްފި: ނަޝީދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވާން ހުރަސްއަޅައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަތް ރޮނގު ހުރަސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

May 28, 2018 28
ވަގުތު އޮއްވައި އެއް ކެންޑިޑޭޓު ދައްކަން ޖެހޭ: އަލީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، ވަގުތު އޮއްވައި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ...

27 މެއި

May 27, 2018 82
ކޯލިޝަންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ، ބަހުގެ ހަމަލާ!

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެންމެ ފަހުން އާއްމުންނާ ހަމައަށް ތިލަވެއްޖެ އެވެ.

May 27, 2018 19
ރައީސް ޔާމީން ދަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް: ގާސިމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު...

May 27, 2018 57
ކޯލިޝަން ނުހެދޭ ނަމަ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ: އަލީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކޯލިޝަނެއް ނުހެދޭ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީއާ...

26 މެއި

May 26, 2018 38
ގާސިމަށް އެންމެ އިސް ތާޖު ހައްގު: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑު ހައްލުކޮށް ދެވޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކަމަށާއި ގާސިމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް "ތާޖު" ހައްގު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ މިރޭ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 26, 2018 24
އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 26, 2018 4
ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަނެއްކާވެސް އަމުރެއް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަން އަލީ ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަނެއްކާވެސް އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.