25 ޖުލައި

July 25, 2017 12
ނުބައިކޮށް އަމުރު ނެރެވުމާ ގުޅިގެން ސައުދު ދޫކޮށްލައިފި

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުު އަމުރު ނުބައިކޮށް ނެރެވިފައިވާތީ، އޭނާ ދެންމެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

July 25, 2017 13
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ މިރޭގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިރޭގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 24
ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާން ޔޫކޭ އިން އެދެފި

ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފި އެވެ.

July 24, 2017 23
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވީ މަޖިލީހުގެ އެދުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައި، މަޖިލީހަށް ވަތް މެމްބަރުން އެ ތަނުން ގަދަކަމުން ނެރުނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެދުމުގެ މަތިން...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 14
އިދިކޮޅު މީހުން ބަންދުކުރުމަކީ ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމެއްނޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅާ އިދިކޮޅު އެންމެން ޖަލު ގޮޅި އަށް ލުމަކީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ހުކޫމަތު ނެގެހެއްޓުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ނާއިންސާފުން އަދަބު ދިނުން ކަމަށް އަދާލަތު...

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް...

22 ޖުލައި

July 22, 2017 25
މުޒާހަރާ ބާއްވާކަށް ހުއްދައެއް ނުދެން: ފުލުހުން

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ އެއްވެސް އެއްވުމެއް ބާއްވަން ހުއްދަ ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

July 22, 2017 34
ބޮޑު އެއްވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ތިބި ރައްޔިތުން މާލެ އަރައި، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 81
ހުސްވި ގޮނޑިތަކަށް ޕީޕީއެމުން ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަކިކޮށް ބައި އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަން ޖެހިފައިވަނިކޮށް، ކެމްޕޭންކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ޓީމްތަކެއް އެކި އަތޮޅުތަކަށް ފުރައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 3
ވަކީލަކު ހޯދަން އިބްރާހިމް ދީދީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ކްރިމިިނަލް ކޯޓުން އޭނާ އަށް މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 7
ފާރިސް ބަންދުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުމެއް ނެތި، އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރު ކޮށްފައިވާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 3
ހެކި ހުށަހަޅަން އަދީބަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ ސަރުކާރުގެ ރޭވުމާއި ނުފޫޒުން ކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ހެކި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބަށް ދެއްވުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

July 17, 2017 31
"މަސީހް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުވެއްޖެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ މާޒީގައި ވެފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުކުރުން ހުއްދަ ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށް އަމުރު ނެރުމާ...

July 17, 2017 12
ފާރިސް ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާ އަށް ކޯޓުގައި އޭނާ މިއަދު...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 4
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

July 16, 2017 4
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ތިން ދައުވާގެ ތެރެއިން އެއް ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތެއް މިއަދު ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 16, 2017 26
"ޕީޕީއެމުން ވަކިވި މެމްބަރުން ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމުން މިހާރު ވަކިވާން އެދިފައި ތިބި އަދި...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 61
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

July 15, 2017 91
ވައިބާ ގްރޫޕް ހޫނުވެ، ސަލީމަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ވައިބާ ގްރޫޕް ހޫނުވެ، ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

July 15, 2017 58
ރޮޒައިނާގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އާޒިމާ އަށް

ގާނޫނީ ގޮތުން ފުންނާބު އުސްކަމަށް ހެއްދެވިގެން އުޅުއްވިޔަސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި އޮތް އެއްޗެއް އޭނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާޒިމާ ޝަކޫރަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް...

13 ޖުލައި

July 13, 2017 35
މައުމޫނާއި ނަޝީދު، މެމްބަރުންގެ ހައްގުގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ އިއްވި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި، އެ ބޭފުޅުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ތިއްބަވާނެ...

July 13, 2017 45
މިއީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޅު ދުވަހެއް: މައުމޫން

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޅު ދުވަހެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 14
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް...

July 12, 2017 63
އަޅުގަނޑުމެން "ހައިޖެކެއް" ނުކުރެވޭނެ: މެމްބަރުން

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އެ ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރި 10 މެމްބަރަކު އެދުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި އެ މެމްބަރުން ޕީޕީއެމްގައި "ހައިޖެކް" ކުރަނީ...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 38
"ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނެތް"

ގާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާއްދާއެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ފަދަ ހުކުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 11, 2017 12
"ބަޣާވާތެއް ނޫން، ގާސިމް ކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް"

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކޮށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ "ބަޣާވާތެއް" ގެންނަވަން ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

July 11, 2017 27
ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް ގޮނޑި ގެއްލިގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ހޮވުނުއިރު އޭނާ ނިސްބަތްވި ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 38
މެމްބަރު ޝާހު ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން އެ ޕާޓީން ވަކިވެފައި ވަނިކޮށް، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހް ވެސް އެ ޕާޓީން މިރޭ...

July 10, 2017 13
ގާސިމް ޝަރީއަތް ފަސްކުރަން ވާނީ އެދިފައި: ޕީޖީ އޮފީސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ބޭރުކޮށްލީ އެ މައްސަލަތައް މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްދޭން އެދިފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ...

09 ޖުލައި

July 09, 2017 19
މަސީހުގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ ދިމާކޮށް، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 23
މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ، ސްކްރީންޝޮޓްތަކަކީ ފޭކް: ރޮޒައިނާ

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވައިބާ ގްރޫޕްގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުނު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވައިބަ ގްރޫޕެއްގެ ސްކްރީންޝޮޓްތަކަކީ ފޭކެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލި ގޮތް ހުސްވެގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ...

06 ޖުލައި

July 06, 2017 12
މެމްބަރުންގެ ފަހަތުން ދެން ދުވާނެ ކަމެއް ނެތް:އަމީތު

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، އެ ޕާޓީއާ ފެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ މެމްބަރުން ފަހަތުން މިހާރު ދުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.