13 ޖުލައި

July 13, 2018 30
އައްޑޫން ޔާމީނަށް ބޮޑު ތަނުން ނޫނެކޭ ބުނާނެ: އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ތަނުން ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކަމަށް، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އެމްޑީޕީ...

July 13, 2018 24
އިބޫ އަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް މިއަދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުން ހޫނު...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 17
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރަން އެދެފި

ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް ފުރައްސާރަނުކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން...

July 11, 2018 35
ފައިސަލް ނަސީމާއި ޑރ. ހުސެން ވެސް ރަނިންމޭޓް ކަމަށް

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓަކަށްވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ނައިބު ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު...

02 ޖޫން

June 02, 2018 57
"އިދިކޮޅުގެ އަމަލުތައް ވެސް ގައުމުތަކަށް ފެންނަންޖެހޭ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ގާނޫނާ ގަވައިދާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ވެސް، ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮއެދޭ، ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ފެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 11
ޖަލުގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ: އަމީތު

ޖަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ހަތް މަސް ކުރިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އަށް ހުށަހެޅި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަދިވެސް ހައްލު ހޯދައިނުދޭ ކަމަށް...

March 30, 2018 17
ޖަލަށް ލައިގެން ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ: އިބޫ

ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިއަށް ލިއަސް ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ...

29 މާޗް

March 29, 2018 49
އިބޫ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފައްކާވެފައި؟

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލައިފި ސިޔާސީ ލީޑަރަކު ވިއްޔާ ވެރިކަން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ ސަމާސާ ވާހަކަ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ) އާ ގުޅުވާލުމުން އެހާ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު ސިޔާސީ ހުރިހާ މަގަކުން ހިންގެވި އިރު ވެސް އިބޫ އަށް މިހާތަނަށް...

18 މާޗް

March 18, 2018 8
ރޭގެ މުޒާހަރާ އިން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 27
"މަހުލޫފް ބުނީ 28 ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓާނެއޭ"

ބަންދުގައި 28 ދުވަހު ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް، ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018
އައްޑޫން ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އައްޑޫގައި އިއްޔެ ހަވީރު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްދީދީގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ކޯޓުން އެ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 6
މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އަމީތާއި އަބުޅޯ ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ހަވީރު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

February 23, 2018 27
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
މިހާތަނަށް 50 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: އިދިކޮޅު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މި މަހުގެ 5 ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ފަހުން މިހާތަނަށް 50 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ އެެންމެން ދޫކޮށްލުމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 5
"ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނު ކުރީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް"

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ގޯސްވެ، ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 23
ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން ރަޝީދު މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 34
ސަރުކާރަކީ މަގުމަތިން ވައްޓާލާ އެއްޗެއް ނޫން: ޖިހާދު

ސަރުކާރަކީ ބަގާވަތްކޮށް، މަގުމަތިން ވައްޓާލާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ޖަރީމާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ މުއައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 6
ގައުމު ހަމައަކަށް އެޅޭނީ މަޖިލީހަށް ހަރަކާތްތެރިވެވިގެން

ގައުމުގައި މިހާރު އޮތް ހަލަބޮލިކަމުން އަރައިގަނެ، ކަންކަން އިސްލާހު ކުރެވެން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިނިވަންވެ ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

January 11, 2018 29
އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ 80 ޕަސެންޓުން: ގާސިމް

މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލަން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އަމާޒު ހިފާފައިވާ އިރު، ރިޔާސީ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 32
އުމަރު ޕާޓީ ނިޒާމާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި: މާރިޔާ

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ޕާޓީ ނިޒާމާ އަދިވެސް ވަރަށް ބީރައްޓެހި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށްގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް މަހާތިރު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް މަހާތިރު މުހައްމަދު އަލުން ގެންނަން އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 10
ވެރިކަމުގައި ވަނީ ރަސްކަމުގެ ސިފަޖެހިފައި: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރާ އިރު މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ ރަސްކަމުގެ ސިފަ ޖެހިފައިވާ ވެރިކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 17
ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނަކީ ގައުމަށް ގޮންޖެހުމެއް: މައުމޫން

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހަރުދަނާ، ގައުމީ އަދި ދީނީ މިސްރާބު ގެއްލި ސަރުކާރުގައި ހީނުކުރާ މިންވަރަށް ކޮރަޕްޝަން ފެތުރިފައި އޮތުމަކީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 15
ލޯނުތަކާ ހެދި ގައުމު އޮތީ ދަރާފައި: އިދިކޮޅު

އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން "ލޯނުގެ މައްޗަށް ލޯނު ނަގާއިރު" ގައުމު މިހާރު ވަނީ އެތައް ޖީލަކާ ހިސާބަށް ދަރަނިވެފައި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ގައުމުގެ މާލިއްޔަތުގައި ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.