08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 1
އެސްޑީއެފުން ސާކަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސާކް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަނީ

ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ސާކްގެ އާޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާ އެކު ބާއްވާ "ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕް އެންޑް ޕެއިންޓިން އެގްބިޒިޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 1
ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ސިންދު ޕްރޮވިންސްގައި ސޫފީން އަޅުކަން ކުރާ މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 80 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
އަފްޣާން ޑިޕްލޮމެޓަކު ޕާކިސްތާނުގައި އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ކަރާޗީ (ފެބްރުއަރީ 6) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީ ކަރާޗީގައި ހުންނަ އަފްޣާނިސްތާން ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ބަޑިޖަހާ އަފްޣާން ޑިޕްލޮމެޓަކު އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

February 06, 2017 1
ބޯ ސްނޯގައި ޖެހި އަފްޣާނާއި ޕާކިސްތާނުން 100 މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 6) - އަފްޣާނިސްތާނާއި ޕާކިސްތާނަށް ބޯކޮށް ސްނޯ ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 2
"ފެހި ކުލައިގެ ލޮލުގެ" އަންހެން ކުއްޖާ ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 5) - ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް މަޖައްލާގެ ބޭރުގަނޑުގައި ފޮޓޯ ޖެހުމުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވި އަފްޣާނިސްތާނުގެ "ފެހި ކުލައިގެ ލޮލެއް ލިބިފައިވާ" ޝަރުބަތު ގުލާ ޕާކިސްތާނުން ޑިޕޯޓްކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 2
އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރަން އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާގެ އެންމެ ސީނިއާ ލީޑަރު މަރާލަން އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 1
މަޝްހޫރު "އަފްޣާން އަންހެން ކުއްޖާ" ހައްޔަރުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް މަޖައްލާގެ ބޭރުގަނޑުގައި ފޮޓޯ ޖެހުމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް "އަފްޣާން ގާލް" ގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވި ޝަރުބަތު ބީބީ ޕާކިސްތާނުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.