24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ޕާކިސްތާންގެ ކުށްތައް ގުޅުވީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކާ

އެކި ބާވަތްކުގެ ކުށްތައް ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރުވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ދެކެފައި ނުވާ ވަރަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން އިންޑިއާ އަށް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
މަލާލާގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ގުލް މަކާއީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ގުލް މަކާއީ؛ މަލާލާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބަޔޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ގުލް މަކާއީ" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތުގެ ލަވަ "ދަބަންގް" އިން ބޭރުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފަތޭހް އަލީ ޚާން ރިކޯޑް ކުރި ލަވަ "ނައިނާ ލަޅޭ" ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ އެހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއަކާ އެކު ރިކޯޑްކޮށް، ލަވައިގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 2
ފަވާދު ޚާން: ބޮލީވުޑުން ގެއްލުނަސް ނުފޫޒު ގަދަ

ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓަރު ފަވާދު އަފްޒަލް ޚާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފަރިތަ މޫނެކެވެ. ހާއްސަކޮށް، އޭނާ ކުޅެފައިވާ ސިލްސިލާތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން ވައިގެ ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުން ކަޝްމީރުގެ އިންޑިއާ ފަޅީގެ ޕުލްވާމާ އަށް ދިން ހަމަލާ އާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަސްކަރީ ވައިގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބިނާކޮށް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރުވި އުޒްމާގެ ފިލްމު ސައިފަށް

އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އުޒްމާ އަހުމަދުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 4
އަމީތާބް ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލު ނުކުޅެން ނިންމައިފި

ވާދަވެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހިނގާ ސުލްހައިގެ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއްގައި ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅެން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އަމީތާބް ބައްޗަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019
"ނޯޓްބުކް" ގައި އާތިފްގެ ލަވަ ސަލްމާނަށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މި މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އަށް ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް ކިޔައިދިން ލަވަ "މޭ ތާރޭ" ފިލްމުގައި ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ ސަލްމާންގެ އަޑުން ރިކޯޑްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 3
ޕުލްވާމާ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ މިދިޔަ މަހު ޓެެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކުން ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާގައި ތިބޭ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންތަކަކަށް ހަމަލާދީ ސިފައިންގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮފިސަަރުން މަރައިލި ހާދިސާ އާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ރައްދުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 1
ޕްރިޔަންކާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ޕެޓިޝަނެއް

މިދިޔަ މަހު ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ހަަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ޓްވީޓްކުރުމުން އޭނާ ޔުނިސެފްގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރަން ގޮވާލައި، ޕާކިސްތާނުގައި އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 2
ބޮލީވުޑުގެ ފިލްމުތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 27) - ޕާކިސްތާނުގެ އެއްވެސް ސިނަމާއެއްގައި ބޮލީވުޑުގެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ދެއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
ވެކްސިނަށް ހުރަސް އެޅުމުން ފަވާދުގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ޕޯލިއޯ ވެކްސިން ދޭ ޓީމްގެ އޮފިޝަލުންނަށް ހުރަސް އަޅައި، ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ފަވާދު ހާން ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލެއްގައި ފަވާދާއި އާއިލާގެ އިތުރު ބައެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ޕާކިސްތާނުގައި ރިލީޒެއް ނުކުރާނެ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ކުރިން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގައި ނުދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 2
ކަޕިލްގެ ޝޯ އިން ސިދޫ ބޭރުކޮށްލައިފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާގައި ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުން މަރައިލި ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން، ސޮނީގެ "ދަ...

February 18, 2019 8
އިންޑިއާ އަލުން ޕާކިސްތާނުގެ އާޓިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާގެ 40 އަށް ވުރެ ސިފައިން މަރައިލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 3
ކަޕޫރު ހާންދާނުގެ ޕާކިސްތާނުގެ ގެ ދާރުލްއާސާރަކަށް

ހިންދީ ސިނަމާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކަޕޫރުގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ގެއެއް ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރުގައި ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގެ ދާރުލްއާސާރަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމްތައް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޕާކިސްތާންގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް، އެ ގައުމުގެ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީޝާ ޝާފީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
"ސުވެގް ސޭ ސްވާގަތު" އަށް ޕާކިސްތާން ވެސް ނަށަނީ

ސަލްމާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ގެ ލަވަ "ސުވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. ވަރުގަދަ މިއުޒިކަށް ގްރީސްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުގައި ސަލްމާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ދެއްކި ޖާދޫގައި، އިންޑިއާއާ ވާދަވެރި ޕާކިސްތާނު ވެސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 1
ޒޭން މާލިކްގެ ހިންދީ ލަވައެއް

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ހިންދީ ފިލްމަކަށް ލަވައެއް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާތީ އެ ލަވަ އަޑު އަހައިލަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެ އެވެ. ބްރިޓިޝް އެކްސެންޓް އެހާ ބޮޑަށް ހުންނަ މީހަކު އެހެން ބަހަކުން ލަވައެއް ކިޔައިފި ނަމަ، އެ ލަވަ އޮންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 17
ރާހަތު ފާތިހުގެ ލަވައިން ހުސެންއަށް ފުން އަސަރެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި ޝޯ ބަލަން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެން އަލީ ދިޔައީ އެންމެ ބޭނުމަކު އެވެ. އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތު ފާތިހު އަލީ ޚާން ލަވަ ކިޔާތީ، އޭނާ ހަމަ ލޮލުން ދެކިލައި އަދި ލަވަތައް އަޑުއަހާލުމަށެވެ. އެކަމަކު ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާއަށް...