29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 7
ޗައިނާ އިން ޕާކިސްތާނަށް 100،000 އަސްދޫނީގެ ލަޝްކަރެއް

މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ކުރިމަތިނުވާ ވަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ގޮށްފުޅަނގީގެ ތުރާ ކުރިމަތިވެ، އެ ގައުމުގެ ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން 100،000 އަސްދޫނި ޕާކިސްތާނަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 392,078 ކުދިން އުފަންވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 392،078 ކުދިން އުފަންވި ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 10
ޕާކިސްތާނުގެ ތަރައްގީއަށް ޗައިނާއިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ޕާކިސްތާނުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި ބެއިޖިން އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 3
ޗައިނާ އިން ޕާކިސްތާނަށް 2.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 26) - ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕާކިސްތާނަށް ޗައިނާ އިން 2.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދީފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 3
ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ތައުރީފް އަންހެން އޮފިސަރަށް

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިއްޔެ ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ކޮންސިއުލޭޓުގެ ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފުލުހުންގެ އަންހެން އޮފިސަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަމަލާދީ ދީފި

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 11) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރާއި ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ ކަޝްގާރްއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 2
ޕާކިސްތާނާއެކު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުކޮށް ނުލެވޭނެ: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޕާކިސްތާނާ އެކު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުކޮށްލަން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާނެ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
ހައްލެއް ފެނޭތޯ ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޗައިނާއަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސިލްކް ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މެދު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނިކޮށް ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ގަމަރު ޖާވިދު ބަޖްވާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 6
އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑޯ އަށް ޗައިނާ އާއި ޕާކިސްތާން އެއްބަސް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މަލްޓި-ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗައިނާ-ޕާކިސްތާން އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑާ (ސީޕީއީސީ) ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ޗައިނާ އަށް ނުދަރާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 13) - ޗައިނާގެ އެހީގައި ޕާކިސްތާނުގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކޮށް، އެންމެ ފަހުން އެ ގައުމަށް ދަރާނެ ކަމަށް ބުނާ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 2
ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޗައިނާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ރޮއިޓާސް އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.