06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 11
ވީގޮތެއް ނޭނގި ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވެފައި!

ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހާލަތު އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އިންޒާރު ދެމުން ދިޔަ އެވެ. އެއީ ތޮއްޖެހުން ބޮޑުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅުމާއި ފެންވަރު ދަށް ހޮސްޕިޓަލްތައް ގިނަކަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނުނުތާ ހަ މަސް ވެގެން ދިޔައިރު މަންޒަރު ފެންނަނީ...

20 މެއި

May 20, 2020 7
މެޑިކަލް ޓީމަށް ތޯރިގު ދެއްވީ 100

އުމުރު ދެ ބައި ވަނީ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގައި އެޅި ވޭނާއި އެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ މުހައްމަދު ތޯރިގް މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިއުމޯނިޔާގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަމުން ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ނާޒުކުވެ، 12 ދުވަހު އައިސީޔޫގައި ބޭއްވި އެވެ. މީގެ ކުރިން ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވިއަސް ކޮވިޑް-19 އިން...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 14
ޕޮޒިޓިވްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އައީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، ހާލު ބޮޑުވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ "ޑީއެޗް11" އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާންގެ އުމުރުން 48 އަަހަރުގެ މީހާ ރާއްޖެ އަަށް އައީ ދުބާއީ އަށް ދިއުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި ކަމަށް އޭނާގެ ކުންފުނީގެ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހަަކަށް އޮކްސިޖަން ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮކްސިޖަން ދީގެން ފަރުވާދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 1
ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރާ ކްރީމްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކާ ފެއާނެސް ކްރީމް ނުވަތަ ގައިގެ ހަން އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކްރީމްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން އަދި ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ވަރަށް މާކިއުރީ ހުރިކަން ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާފައިވާތީ އެ ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" ބަރުދަން ލުއިކުރަން އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް، އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 9
ބަރުކަމުން ގެއިން ނެރުނީ ފާރު ތަޅާލައިގެން

މި ވަގުތު ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދޭން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ގޭގެ ފާރުން ބައެއް ތަޅައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ދެ ފްލޯ

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހިންގަން، 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ދެބުރި ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ވެސް ނަމޫނާއެއް

މުނީބާ މަޒާރީ އަކީ ޕާކިސްތާނު މީހެކެވެ. ތިރީސް އަހަރުގެ މުނީބާ އަކީ މޮޅު ކުރެހުންތެރިއެކެވެ. މޮޑެލް އެކެވެ. އަދި މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާ އެކެވެ. ބިރަކީ ކުރިޔަށް ދިއުމަށާއި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލަން ލިބުނު ހިތްވަރަކަށް އޭނާ ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 14
ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ކަން އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފް އިއްޔެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 7
ޕާކިސްތާނާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމު ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 3
ކުޑަކުޑަ ލޯބި ދެމަފިރިން

ޕާކިސްތާނުގެ މި ދެމަފިރިންގެ ގެ ވެސް ހުންނަނީ ދެތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އިސްކޮޅެވެ. ޑްވޯފިޒަމް ހުރި މި ދެމަފިރިންގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ޕާކިސްތާނުގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ދެއްކުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މި މީހުންނަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ އިންޓަވިއުގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރުމާ އެކު އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ބެލިއިރު ހުސް ދަގަނޑު

ޕާކިސްތާނުގައި 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން 22 ދަގަނޑުކޮޅު ނަގައިފި އެވެ.