14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 2
ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ ސިއްރު ކައިވެނިން ލިބުނީ އަނިޔާއެއް

ފިރިމީހާ ސިއްރުން ތިން ވަނަ ކައިވެންޏެއްކުރަން އުޅެނިކޮށް، ހަފުލާ އޮތް ތަނަށް ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނަކު ވަދެ ޒުވާބުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައި، ފިރިމީހާ މީހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓު ހުންނަ މީހާ ކައިވެނިކޮށްފި

ބޯބޯގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އަދި ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ދިރިއުޅޭ، އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓް ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ބުރުހާން ކްރިސްތީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ފިރިމީހާގެ އާއިލާ އަށް ވިހަ ދިނީ ވަރިކޮށް ނުދީގެން

މުލްތާން (ނޮވެމްބަރު 2) - ފިރިމީހާ އާއި ފިރިމީހާގެ އާއިލާގެ 16 މީހަކަށް ޒަހަރު އަޅާފައި ހުރި ކިރެއް ބޯންދީގެން އެ މީހުން މަރާލީ ވަރިކޮށްނުދީގެން ކަމަށް އެކަން ކުރި އާސިޔާ ބީބީ ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
ކައިވެންޏަށް މަޖްބޫރު ކުރުވި ކުއްޖާ އެނބުރި އިންޑިއާ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 25) - އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އެންމެ ފަހުން ނިއު ދިއްލީ އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
އާއިލާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނި ކުރި ފިރިމީހާ މަރާލައިފި

ލާހޯރު (ޖޫން 18) - އާއިލާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 3
އާއިލާ ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރި ދަރި އަންދާލައިފި

ލާހޯރު (ޖޫން 9) - އާއިލާ އިން ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެން ދަރިއެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި ޕާކިސްތާނުގެ މަންމައަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 2
ޕާކިސްތާނުގެ ޓީޗަރު މަރާލި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 4) - ޕާކިސްތާނުގައި ކައިވެނީގެ ހުށަޙެޅުމަކަށް އިންކާރު ކުރި 18 އަހަރުގެ ޒުވާން ޓީޗަރުގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.