16 މާޗް

March 16, 2020
ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގެ އިސްފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 16) - ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގައި ބާރުގަދަ ފަރާތެއް ވަނީ މީގެ 30 އަހަރުގެ ކުރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018
ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރު މީޑިއާ ސެންސަރު ކުރުން އުވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 22) - ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރު މީޑިއާތަކުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ޚަބަރުތައް ސެންސަރު ކުރުން އުވާލާފައިވާކަން އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު ފަވާދު ހުސައިން ޗައުދަރީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.