23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 4
ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި

ޕާކިސްތާނު މީހަކު ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް އަނބިމީހާ އަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި އެވެ.