24 މެއި

May 24, 2020
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

ކަރާޗީ (މެއި 24) - ލާހޯރުން ފުރައިގެން ކަރާޗީ އަށް ޖައްސަނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ޑޭޓާ ރެކޯޑަރާއި ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރެކޯޑަރު ހޯދައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 7
ފެނުނު އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި އަލިފާން: ސަލާމަތްވި މީހެއް

ކަރާޗީ (މެއި 23) - ކަރާޗީ އަށް ޖައްސަނިކޮށް އިއްޔެ ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ ބޯޓުން ސަލާމަތްވި ދެ މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ފެނުނު ހަމައެކަނި އެއްޗަކީ އަލިފާނެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
ޕާކިސްތާނުގެ ބޯޓެއް އިމާރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

ކަރާޗީ (މެއި 22) - ސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކަރާޗީގައި އާއްމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ޕާކިސްތާންގެ އަސްކަރީ ބޯޓެއް ވެއްޓި 18 މީހުން މަރު

ރާވަލްޕިންޑީ (ޖުލައި 30) - ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރާވަލްޕިންޑީ ސިޓީގެ ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ރޭ ވެއްޓި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާނުގެ ބޯޓުން އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 8) - ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 48 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 3
ޕާކިސްތާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް 40 މީހުންނާ އެކު ވެއްޓިއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 7) - ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް 40 މީހުނާ އެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ހިސާބަކަށް ވެއްޓިއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.