23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ޕާކިސްތާން އަދިވެސް އެފްއޭޓީއެފްގެ "ގްރޭ ލިސްޓު"ގައި

ކަރާޗީ (ފެބްރުއަރީ 23) - މަނީ-ލޯންޑްރިން އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ހޭދަކުރޭތޯ ފާރަވެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އެކްޝަން ޓާސްކް ފޯސް (އެފްއޭޓީއެފް) ގެ "ގްރޭ ލިސްޓް" ގައި ޕާކިސްތާން އަދިވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
ޕާކިސްތާނުން ޓެރާ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 8) - ހައްދުފަހަނަޅި ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތައް ޚާރިޖީ އަދި ދާޚިލީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުން ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ހިމެނޭ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ހާފިޒްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމަށް މާލީ އެހީވުމުގެ ދައުވާ

ޕާކިސްތާނުގައި ދީން އައްޑަނައަކަށް ހަދައިގެން ފައިސާ ހޯދައި، އެ ފައިސާ ޓެރަރިޒަމަށް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ދައުވާ، އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޖަމާއަތުއް ދައުވާގެ ބާނީ ހާފިޒް މުހައްމަދު ސައީދުގެ މައްޗަށް މިދިއަ ބުދަދުވަހު، ލާހޫރުގެ ކޯޓެއްގައި އުފުލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާ ދެކޮޅަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 17) - ޖަލުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 134
އެނބުރި ރާއްޖެ އައީ އޮޅުވާލުމެއްކަން އެނގުމުން

މާލޭގެ އެ ޒުވާނާއަކީ ތޫނުފިލި ކުއްޖެކެވެ. އޭލެވެލް ޓޮޕް ޓެންގައި ވެސް ހިމެނުނެވެ. ބޭރަށް ކިޔަވަން ދާން ސުކޮލާޝިޕް ވެސް ލިބުނެވެ. އާންމުކޮށްް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅޭ ޒުވާނާ އޭލެވެލްއަށް ފަހު ލިބުނު ޗުއްޓީގައި އާންމުކޮށް މިސްކިތަށް ދާން ފެށި އެވެ. ގެ ކައިރި މިސްކިތަކަށެވެ. އެހެން އުޅުމުގެ ތެރެއިން މިސްކިތުން ބަޔަކާ ގާތް ގުޅުމެއް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 3
އިންޑިއާ އަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ މަންމަ: ޕާކިސްތާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިންޑިއާ އަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ "ޓެރަރިޒަމްގެ މަންމަ" ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 5
ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް އިންޒާރު ދީފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ދޭން ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، އެކުގައި ރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ގޮވާލައްވައި، އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017
ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރީ ކޯޓުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޕާކިސްތާނުގައި ސިއްރު އަސްކަރީ ކޯޓުތައް އަލުން ހަދާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަނގުރާމަކުރި މީހާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސް، ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ހަނގުރާމަކުރި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ އިން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 49
ދިވެހި އިސް "ޓެރަރިސްޓަކު" ރާއްޖޭން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.