07 މާޗް

March 07, 2018 2
ޑްރަގާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކޮށް، 20 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އިއްޔެ ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
"ސުވެގް ސޭ ސްވާގަތު" އަށް ޕާކިސްތާން ވެސް ނަށަނީ

ސަލްމާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ގެ ލަވަ "ސުވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. ވަރުގަދަ މިއުޒިކަށް ގްރީސްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުގައި ސަލްމާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ދެއްކި ޖާދޫގައި، އިންޑިއާއާ ވާދަވެރި ޕާކިސްތާނު ވެސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 1
ޒޭން މާލިކްގެ ހިންދީ ލަވައެއް

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ހިންދީ ފިލްމަކަށް ލަވައެއް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާތީ އެ ލަވަ އަޑު އަހައިލަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެ އެވެ. ބްރިޓިޝް އެކްސެންޓް އެހާ ބޮޑަށް ހުންނަ މީހަކު އެހެން ބަހަކުން ލަވައެއް ކިޔައިފި ނަމަ، އެ ލަވަ އޮންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކޮއްކޮ އަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 27) - ޕާކިސްތާނުގައި ވެރިކަންކުރާ މުސްލިމް ލީގު-ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް-އެން) ގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޮ ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ނަވާޒް ޝަރީފަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ނުކުރެވޭނެ: ހުކުމް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 16
އަހަންނަށް މައާފް ހައްގެއް ނޫން: ޒައިނަބުގެ ގާތިލް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ކުރި ކުށަށް މައާފް ދިނުން ހައްގު ނުވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީ މަރާލި ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 3
ޒަައިނަބުގެ ގާތިލަށް މަރުގެ ހަތަރު އަދަބު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އަށް މަރުގެ ހަތަރު އަދަބު އިއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކުށަށް އިންކާރު ކޮށްފި

ލާހޯރު (ފެބްރުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި 24 އަހަރުގެ އިމްރާން އަލީ އިއްޔެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އޭނާ ކުށަށް އިންކާރު ކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ޗެމްޕިއަން އަވަހާރަވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 12) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަސްމާ ޖަހަންގީރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018
ވެލެންޓައިންސް ޑޭ ޕްރޮމޯޓް ނުކުރަން އިންޒާރު ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 10) - ޕާކިސްތާނުގެ ޓީވީތަކާއި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކުން ވެލެންޓައިންސް ޑޭ ޕްރޮމޯޓް ނުކުރަން އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓަރު އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

February 10, 2018 11
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނަން: ޕާކިސްތާން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ޕާކިސްތާނުން ނުވަންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކުއްޖާ މަރާލި މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 7) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 12
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކުޑަކުދިން ހައްލާފައި ވަނީ މެޓާ ދީގެން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 25) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެތައް ކުދިންނެއް ރޭޕްކޮށްފައި ކަމަށާއި އޭނާ އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަ ކުދިން ހައްލުވާލަން މެޓާ ދީގެން ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 4
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް ދަންޖައްސަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 24) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖައްސަން ކަމަށް ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 23) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
ޒައިނަބުގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުހުލަތެއް ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 72 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ތަހުގީގު ޓީމަށް ދީފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - ޕާކިސްތާނުގައި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
ޒައިނަބުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ސީރިއަސްއެއް ނޫން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޕާކިސްތާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ހޯދުމުގައި ޕަންޖާބް ސަރުކާރާއި ފުލުހުން ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު މަންސޫރު އަލީ ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
ޒައިނަބުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 3
ޒައިނަބް ކިޑްނެޕްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯއެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.