31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
މުމްބާއީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 31) - މުމްބާއީ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު ޕާކިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 3
އެމެރިކާއިން މަނާކުރާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން؟

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 30) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން ލުމަށް ކުރިން ވިސްނި ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެ ލިސްޓަށް ޕާކިސްތާން އިތުރު ކުރުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިންސް ޕްރީބަސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017
ޝްރީދޭވީގެ "މަމް" ގައި ޕާކިސްތާނުގެ ދެ ތަރިން

ޕާކިސްތާނުގެ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަދްނާން ސިއްދީގީ އާއި ސަޖަލް އަލީ އަށް އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ބޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ވިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. މި އެ އެކްޓަރުން ބައިވެރިވާނީ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝްރީދޭވީ އުފައްދާ "މަމް" ކިޔާ ފިލްމެއްގަ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 1
އަންހެނަކު ސަލާމަތްކުރަން އާތިފް ޝޯއެއް މެދުކަނޑާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމްގެ ކޮންސެޓެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، އެތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގޯނާކުރާތަން ފެނިގެން ކޮންސެޓް މެދުކަނޑާލައި އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 4
އިސްތަށިގަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިގެން ސްޓައިލްކޮށްދޭ މީހެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ހެއާ ސްޓައިލިސްޓަކު އިސްތަށިގަނޑުގައި އަލިފާން ޖެހުމަށް ފަހު ސްޓައިލްކޮށްދޭތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އެ ގައުމުގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ގުރައިޝީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަނގުރާމަކުރި މީހާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސް، ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ހަނގުރާމަކުރި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ އިން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 1
ޕާކިސްތާނުން ސަބްމެރިންއަކުން މިސައިލެއް ޓެސްޓުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަބްމެރިންއަކުން ކްރޫޒް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފިކަން އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

January 10, 2017 6
އައްލާމާ އިގްބާލްގެ "އިންސާނާ"

ތިރީގައި ހުށަހަޅާލެވިފައި ވަނީ ޢައްލާމާ މުހައްމަދު އިޤްބާލުގެ 'އިންސާނާ' މި ޅެމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. ޢައްލާމާ އިޤުބާލަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ވެސް މެ އެވެ....

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016
ވިހަ ރަލެއް ބޮއެގެން ޕާކިސްތާނުގައި 24 މީހުން މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 27) - ކްރިސްމަސް ޕާޓީއެއްގައި ވިހަ ރަލެއް ބޮއެގެން ޕާކިސްތާނުގައި 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
އިންޑިއާގެ 220 މަސްވެރިން ޕާކިސްތާނުން މިނިވަންކޮށްފި

ކަރާޗީ (ޑިސެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާހިލާފަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާގެ 220 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 4
ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް އޮފީހާ ދެކޮޅަށް 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދައުވާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް މަމްނޫން ހުސައިންގެ އޮފީހާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ 11 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2016 3
ޗައި ވާލާ އަރުޝަދު ފިލްމު ކުޅެން ވެސް ސޮއިކޮށްފި

ނަސީބަކީ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފާފާނެ އެއްޗެއްކަން، ޕާކިސްތާނުގެ މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކަން އުޅުނު ނޫ ލޮލުގެ ވެރި އަރްޝަދް ޚާންގެ ހަޔާތުން ޔަގީންކުރެވޭނެ އެވެ....

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާނުގެ ބޯޓުން އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 8) - ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 48 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 3
ޕާކިސްތާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް 40 މީހުންނާ އެކު ވެއްޓިއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 7) - ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް 40 މީހުނާ އެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ހިސާބަކަށް ވެއްޓިއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 2
މާހިރާގެ ބޮޑު ބައެއް "ރައީސް" އިން އުނިކޮށްފި

ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް"ގައި ޕާކިސްތާނު ބަތަލާ މާހިރާ ޚާން ބައިވެރިވާތީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މާހިރާގެ ރޯލު ވަރަށް ކުރުކޮށްލަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުން މާހިރާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ލަވައަކާއި ޝާހްރުކްއާ އެކު ކުޅެން އޮތް ރޮމެންޓކް މަންޒަރުތަކެއް ވެސް އުނިކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
"ޗައިވާލާ" އެންމެ ފަހުން ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުން

ޕާކިސްތާންގެ އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކަން އުޅުނު އާދަޔާހިލާފު ރީތި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަހެން ހެން ފެތުރުނެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ބުޅަލެއްގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި ދެ ލައްކަ ޑޮލަރަށް އެދެފި

ޕާކިސްތާނު އަންހެނެއްގެ ބުޅާ މަރުވީ، އެ ބުޅަލަށް ފަރުވާ ދިން ޖަނަވާރުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ބަދަލުގައި ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ހޯދަން ޑޮކްޓަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބަތަލާއެއް މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ތިއޭޓާ އެކްޓަރެއް އެގައުމުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ލާހޯރުގައި ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 5
އިމްރާން ޚާން ދިން ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ އަކީ ވަރި

ޕާކިސްތާނުގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާނެވެ. އިމްރާނަކީ އޭނާގެ ރީތިކަމަށް ވެސް މަޝްހޫރު މީހެކެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 2
"ފެހި ކުލައިގެ ލޮލުގެ" އަންހެން ކުއްޖާ ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 5) - ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް މަޖައްލާގެ ބޭރުގަނޑުގައި ފޮޓޯ ޖެހުމުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވި އަފްޣާނިސްތާނުގެ "ފެހި ކުލައިގެ ލޮލެއް ލިބިފައިވާ" ޝަރުބަތު...

November 05, 2016 1
ބޮލީވުޑުން ބޭރުކޮށްލުމުން ފަވާދު ސިޔާސީ މައިދާނަށް

ފަވާދު ޚާން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ބޮލީވުޑް ފިލްމު "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"އިން އޭނާގެ މަންޒަރުތައް މަދުކޮށްފައި ވާތީ ލިބުނު މާޔޫސްކަން އޭނާ އަށް އިތުރުވަނީ މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް ދެން...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 2
އިންޑިއާ އަށް ޖާސޫސް ކުރަމުންދިޔަ ބައެއް އަތުލައިގެންފި

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 4) - އިސްލާމްއާބާދުގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ މިޝަނަށް ޖާސޫސްކޮށްދެމުން ދިޔަ ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ޕާކިސްތާނުގައި ދެ ރޭލު ޖެހި 17 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 3) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ކަރާޗީގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 17 މީހުން މަރުވެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.