27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016
ވިހަ ރަލެއް ބޮއެގެން ޕާކިސްތާނުގައި 24 މީހުން މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 27) - ކްރިސްމަސް ޕާޓީއެއްގައި ވިހަ ރަލެއް ބޮއެގެން ޕާކިސްތާނުގައި 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
އިންޑިއާގެ 220 މަސްވެރިން ޕާކިސްތާނުން މިނިވަންކޮށްފި

ކަރާޗީ (ޑިސެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާހިލާފަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާގެ 220 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 4
ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް އޮފީހާ ދެކޮޅަށް 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދައުވާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް މަމްނޫން ހުސައިންގެ އޮފީހާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ 11 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2016 3
ޗައި ވާލާ އަރުޝަދު ފިލްމު ކުޅެން ވެސް ސޮއިކޮށްފި

ނަސީބަކީ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފާފާނެ އެއްޗެއްކަން، ޕާކިސްތާނުގެ މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކަން އުޅުނު ނޫ ލޮލުގެ ވެރި އަރްޝަދް ޚާންގެ ހަޔާތުން ޔަގީންކުރެވޭނެ އެވެ....

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާނުގެ ބޯޓުން އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 8) - ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 48 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 3
ޕާކިސްތާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް 40 މީހުންނާ އެކު ވެއްޓިއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 7) - ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް 40 މީހުނާ އެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ހިސާބަކަށް ވެއްޓިއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 2
މާހިރާގެ ބޮޑު ބައެއް "ރައީސް" އިން އުނިކޮށްފި

ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް"ގައި ޕާކިސްތާނު ބަތަލާ މާހިރާ ޚާން ބައިވެރިވާތީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މާހިރާގެ ރޯލު ވަރަށް ކުރުކޮށްލަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުން މާހިރާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ލަވައަކާއި ޝާހްރުކްއާ އެކު ކުޅެން އޮތް ރޮމެންޓކް މަންޒަރުތަކެއް ވެސް އުނިކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
"ޗައިވާލާ" އެންމެ ފަހުން ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުން

ޕާކިސްތާންގެ އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކަން އުޅުނު އާދަޔާހިލާފު ރީތި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަހެން ހެން ފެތުރުނެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ބުޅަލެއްގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި ދެ ލައްކަ ޑޮލަރަށް އެދެފި

ޕާކިސްތާނު އަންހެނެއްގެ ބުޅާ މަރުވީ، އެ ބުޅަލަށް ފަރުވާ ދިން ޖަނަވާރުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ބަދަލުގައި ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ހޯދަން ޑޮކްޓަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބަތަލާއެއް މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ތިއޭޓާ އެކްޓަރެއް އެގައުމުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ލާހޯރުގައި ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 5
އިމްރާން ޚާން ދިން ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ އަކީ ވަރި

ޕާކިސްތާނުގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާނެވެ. އިމްރާނަކީ އޭނާގެ ރީތިކަމަށް ވެސް މަޝްހޫރު މީހެކެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 2
"ފެހި ކުލައިގެ ލޮލުގެ" އަންހެން ކުއްޖާ ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 5) - ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް މަޖައްލާގެ ބޭރުގަނޑުގައި ފޮޓޯ ޖެހުމުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވި އަފްޣާނިސްތާނުގެ "ފެހި ކުލައިގެ ލޮލެއް ލިބިފައިވާ" ޝަރުބަތު...

November 05, 2016 1
ބޮލީވުޑުން ބޭރުކޮށްލުމުން ފަވާދު ސިޔާސީ މައިދާނަށް

ފަވާދު ޚާން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ބޮލީވުޑް ފިލްމު "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"އިން އޭނާގެ މަންޒަރުތައް މަދުކޮށްފައި ވާތީ ލިބުނު މާޔޫސްކަން އޭނާ އަށް އިތުރުވަނީ މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް ދެން...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 2
އިންޑިއާ އަށް ޖާސޫސް ކުރަމުންދިޔަ ބައެއް އަތުލައިގެންފި

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 4) - އިސްލާމްއާބާދުގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ މިޝަނަށް ޖާސޫސްކޮށްދެމުން ދިޔަ ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ޕާކިސްތާނުގައި ދެ ރޭލު ޖެހި 17 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 3) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ކަރާޗީގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 17 މީހުން މަރުވެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
ކަޝްމީރުގެ ހަމަލާތަކުގައި 24 މަރު

ސްރީނަގަރު (ނޮވެމްބަރު 1) - ކަޝްމީރުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން ބަދަލުކުރި ހަމަލާތަކުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަހުން މިހާތަނަށް 24 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
އެއްދުވަސްތެރޭ އިދިކޮޅު 1،500 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަރާޗީ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިދިކޮޅު ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ސަޕޯޓަރުން ހައްޔަރު ކުރަން ޕާކިސްތާން ފުލުހުން ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެއް ދުވަސްތެރޭ 1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 2
އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރަން އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާގެ އެންމެ ސީނިއާ ލީޑަރު މަރާލަން އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 1
މަޝްހޫރު "އަފްޣާން އަންހެން ކުއްޖާ" ހައްޔަރުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް މަޖައްލާގެ ބޭރުގަނޑުގައި ފޮޓޯ ޖެހުމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް "އަފްޣާން ގާލް" ގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވި ޝަރުބަތު ބީބީ ޕާކިސްތާނުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގައި 61 މީހުން މަރާލި ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސް

ގުއެޓާ (އޮކްޓޯބަރު 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ގުއެޓާގެ ފުލުހުންގެ ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ 61 މީހުން މަރާލީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ 58 މަރު

ގުއެޓާ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޕާކިސްތާނުގެ ގުއެޓާގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދީ 58 ކެޑޭޓުންނާއި ގާޑުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިންޑިއާގެ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 15
ސައި ވިއްކާ މީހެއްގެ ލޮލުގެ ޖާދޫގައި އެންމެން ޖެހެނީ

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ "ޗާއީވާލާ" އެއްގެ ލޮލުގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ އެވެ. ޗާއީވާލާ ނުވަތަ ސައި ވިއްކާ މީހާ "ޕާކިސްތާނުގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު"ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވީ އޭނާގެ ނޫކުލައިގެ ކަޅި އާއި އޭނާގެ ސޫރަ އެތައް ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްގެންނެވެ.