16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
ޕާކިސްތާން މަޝްހޫރު މޮޑެލްއަށް ބޭބެ ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 16) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ގަންދީލް ބަލޮޗުގެ ބޭބެ ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 2
ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާއިން ދަނީ ގަތުލްއާއްމެއް ހިންގަމުން

ސްރީނަގަރު (ޖުލައި 14) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ އިން ދަނީ "ގަތުލްއާއްމެއް" ހިންގަމުން ކަމަށް ކަޝްމީރުގައި ޕާކިސްތާނުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްގެ ވެރިޔާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކްރިސްޓިއަނަކު ހޯދަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 13) - ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކްރިސްޓިއަނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016
ފެންބޮޑުވުމުގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން 68 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 68 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 49
ދިވެހި އިސް "ޓެރަރިސްޓަކު" ރާއްޖޭން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ދެ އަހަރު ވަންދެން އޮތީ ޗޭނުގައި: ހައިދަރު ގިލާނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޔޫސުފް ރަޒާ ގިލާނީގެ ދަރިކަލުން އަލީ ހައިދަރު ގިލާނީ އަލްގައިދާ އިން ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގުޅުނު ތިން އަހަރު ތެރޭން ދެ އަހަރު އޮތީ ޖޭނު ޖަހާފައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 2
މޮޑެލަކާ އެކު ސެލްފީ ނެގި އިލްމުވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 26) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލްކުރާ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނެގި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަމްޖަދު ސަބްރީ މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ސޫފީ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަމްޖަދު ސަބްރީ އިއްޔެ ކަރާޗީގެ މަގަކުން ކާރުގައި ދަނިކޮށް ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
އާއިލާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނި ކުރި ފިރިމީހާ މަރާލައިފި

ލާހޯރު (ޖޫން 18) - އާއިލާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 3
އާއިލާ ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރި ދަރި އަންދާލައިފި

ލާހޯރު (ޖޫން 9) - އާއިލާ އިން ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެން ދަރިއެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި ޕާކިސްތާނުގެ މަންމައަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 2
ޕާކިސްތާނުގެ ޓީޗަރު މަރާލި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 4) - ޕާކިސްތާނުގައި ކައިވެނީގެ ހުށަޙެޅުމަކަށް އިންކާރު ކުރި 18 އަހަރުގެ ޒުވާން ޓީޗަރުގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ކައިވެންޏަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުން ރޯކޮށްލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 2) - ޕާކިސްތާނުގައި ކައިވެނީގެ ހުށަޙެޅުމަކަށް އިންކާރު ކުރި 18 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

June 02, 2016
އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 2) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މުހައްމަދު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހިތްޕުޅުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 2
ދޭތެރެ ދުރުކުރާ އިޝްތިހާރުތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 29) - ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި އާލަތްތަކާ ބެހޭ އިޝްތިހާރުތައް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހިތްޕުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މުހައްމަދު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހިތްޕުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ލަންޑަނުގައި ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
އިންޑިއާ ސިލްސިލާތަކަށްވުރެ ޕާކިސްތާން ސިލްސިލާތައް މޮޅު

އެއް އިރެއްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ކަމުގޮސްގެން ބަލަމުން ދިޔައީ އިންޑިއާގެ ޗެނަލްތަކުން ދެއްކި ސާސް-ބަހޫ ނުވަތަ މައިދައިތަ އާއި ދަނބިދަރިންގެ އަރާރުންތައް ދައްކާ ޑްރާމާތައް ނަމަވެސް މިހާރު އެ ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެ އެވެ. އޭރު އެކްތާ ކަޕޫރުގެ "ކޭ" އަކުން ފެށޭ ސިލްސިލާތައް ބަލާ ހިތުން ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެން އުޅުނަސް މިހާރު...