14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 2
ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ ސިއްރު ކައިވެނިން ލިބުނީ އަނިޔާއެއް

ފިރިމީހާ ސިއްރުން ތިން ވަނަ ކައިވެންޏެއްކުރަން އުޅެނިކޮށް، ހަފުލާ އޮތް ތަނަށް ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނަކު ވަދެ ޒުވާބުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައި، ފިރިމީހާ މީހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 2
ލަޝްކަރޭ ތޮއިބާގެ ބާނީ ހާފިޒް ސައިދު ޖަލަށް

ލާހޯރު (ފެބްރުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތް ލަޝްކަރެ ތޮއިބާގެ ބާނީ ހާފިޒް މުހައްމަދު ސައީދުގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރާއި ބައިގެ ޖަލު ހުކުމެއް އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ކޯޓުން އިއްވައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 19
ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްލަން ބޭނުންވާނީ 10 ދުވަސް: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 30) - ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްލަން އިންޑިއާ އަށް 10 ދުވަސް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ޕާކިސްތާންގެ ކުށްތައް ގުޅުވީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކާ

އެކި ބާވަތްކުގެ ކުށްތައް ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރުވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ދެކެފައި ނުވާ ވަރަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން އިންޑިއާ އަށް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ޕާކިސްތާނުގެ ފިލްމެއް އެ ގައުމުން މަނާކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޒިންދަގީ ތަމާޝާ" ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން އެ ފިލްމު ދެއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 4
ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވާން އުޅުނު ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 20) - އިންޓަނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އިކޮނޮމިކް ޕަވާސް އެކްޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ރިފޯމް އެކްޓާ ޚިލާފަށް ޕާކިސްތާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވި، ރާވަލްޕިންޑީގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅުން އޮންނަ ފަސް މީހަކަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަކުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 4
މުޝައްރަފުގެ މައްޗަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ލާހޯރު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޕަރުވޭޒް މުޝައްރަފް ގައުމަށް ގައްދާރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުށުގައި އިއްވި މަރުގެ ހުކުމުގެ އިޖްރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ހުކުމް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
މަލާލާގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ގުލް މަކާއީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
ޕާކިސްތާނުން ޓެރާ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 8) - ހައްދުފަހަނަޅި ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތައް ޚާރިޖީ އަދި ދާޚިލީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުން ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ހިމެނޭ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 7
ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ ދައުރުގެ ފަހު ހަދިޔާ ސީއެއްސީއަށް

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަސީމް އަކްރަމްގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެންމެ ފަހުގެ އެހީ ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓަށް (ސީއެސްޓީއައި) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 392,078 ކުދިން އުފަންވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 392،078 ކުދިން އުފަންވި ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ގުލް މަކާއީ؛ މަލާލާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބަޔޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ގުލް މަކާއީ" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
މުޝައްރަފުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޕަރުވޭޒް މުޝައްރަފް ގައުމަށް ގައްދާރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުށުގައި މަރުގެ ހުކުމް، އިސްލާމްއާބާދުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ހާފިޒްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމަށް މާލީ އެހީވުމުގެ ދައުވާ

ޕާކިސްތާނުގައި ދީން އައްޑަނައަކަށް ހަދައިގެން ފައިސާ ހޯދައި، އެ ފައިސާ ޓެރަރިޒަމަށް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ދައުވާ، އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޖަމާއަތުއް ދައުވާގެ ބާނީ ހާފިޒް މުހައްމަދު ސައީދުގެ މައްޗަށް މިދިއަ ބުދަދުވަހު، ލާހޫރުގެ ކޯޓެއްގައި އުފުލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިމްރާން ޚާންގެ ތިމާގެ މީހަކު ހޯދަނީ

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 14) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލި ތިން މީހަކު މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށްށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 2
ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަކީލުންގެ ހަމަނުޖެހުމުން ބަލިމީހުން މަރު

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ތިން ބަލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 13
"ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ޕާކިސްތާނުން ނުބެހޭނެ"

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަކާ ބެހި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ޕާކިސްތާނުން ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 2
ހަމަލާ ދިން މީހާ ހާމަކުރުމުން ނޫހާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 5) - ލަންޑަން ބްރިޖުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަޅިން ހަމަލާދީ ދެ މީހަކު މަރާލީ ޕާކިސްތާން ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ "ޑޯން" ނޫހުން ބުނުމުން އެ ނޫހުގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 25) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭހަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވި މައްސަލާގައި ކޯޓުތަކާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
އެއާ އެމްބިއުލެންސެއްގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ލަންޑަނަށް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 19) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް، އެއާ އެމްބިއުލެންސެއްގައި ލަންޑަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.