05 މާޗް

March 05, 2019
އިންޑިއާގެ ސަބްމެރިންއެއް ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓުވި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 5) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އިންޑިއާގެ ސަބްމެރިންއެއް ހުއްޓުވި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

March 05, 2019 1
ޕްރިޔަންކާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ޕެޓިޝަނެއް

މިދިޔަ މަހު ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ހަަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ޓްވީޓްކުރުމުން އޭނާ ޔުނިސެފްގެ...

04 މާޗް

March 04, 2019 3
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގެއް ނޫން: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 4) - ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގުވާ ވަރަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 9
އިންޑިއާ ޕައިލެޓްގެ މަތިމަސް ފެޝަން ޓްރެންޑަކަށް

ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އަތްދަށުގައިވި އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ ވިންގް ކޮމާންޑަރު އަބިނަންދަން ވާތަމަން މިހާރު ގައުމީ ބަތަލެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން އަންނަ އިރު، އޭނާގެ މަތިމަހަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބިފަ އެވެ.

March 03, 2019
ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލަން ފަށައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 3) - ކަޝްމީރުގެ މަސްރަހު ހޫނުވެ އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމުން ޕާކިސްތާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރި އެ ގައުމުގެ ވައިގެ...

March 03, 2019 14
ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ނުދޭ، ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދިން: ޕައިލެޓް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 3) - ޕާކިސްތާނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 60 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށިކޮށްލަން...

02 މާޗް

March 02, 2019 2
ޕައިލެޓް ދޫކޮށްލުމާއެކު ކަޝްމީރުގައި ހަމަލާތައް ފަށައިފި

ސްރީނަގަރް (މާޗް 2) - ޕާކިސްތާނުން ހިފެހެއްޓި އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން ވާމަތަން މިނިވަންކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދޫކޮށްލުމާ އެކު ކަޝްމީރުގައި ދެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނެއްކާ ވެސް ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 02, 2019 8
އިންޑިއާއިން ހަމަލާދިނީ ގަސްތަކަށް، މައްސަލަ އދ.އަށް

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 2) - ޖައިޝީ މުހައްމަދު ޖަމާއަތުގެ މައި ކޭމްޕަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ޖަންގަލީގެ އެތައް ބައިވަރު ގަސްތަކެއް...

March 02, 2019 43
ބަގްކޮށްފައި ހުރިތޯ ބަލަން ޕައިލެޓު ސްކޭން ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 2) - ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 60 ގަޑިއިރު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ރޭ ދޫކޮށްލި އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސް ޕައިލެޓުގެ ހަށިގަނޑު ބަގްކޮށްފައި ހުރިތޯ ބަލަން ސްކޭން...

01 މާޗް

March 01, 2019 24
އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް މިނިވަންކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 1) - ޕާކިސްތާނުން ހިފެހެއްޓި އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް މިރޭ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

March 01, 2019 4
ޕައިލެޓް ހައްޔަރު ކުރުން: މަންޒަރުދުށް މީހުންގެ ދުލުން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 1) - ޕާކިސްތާނުން ހަމަލާދީ ވައްޓާލި އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓް އަބިނަންދަން ވަތަމަން ފުރަތަމަ ފެނުނީ ހޮރާން އަވަށުގެ ބަޔަކަށެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 17
ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބޭ: ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - އިންޑިއާ އިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސިފައިންނާއި އާއްމުން "ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ހާލަތަކަށް" ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު...

February 26, 2019 10
އިންޑިއާގެ ބޯޓުތަކުން ޕާކިސްތާނަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - އިންޑިއާގެ ހަނގުރާ މަތީ ބޯޓުތަކުން ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަހައްދަކަށް ވައިގެ ހަމަލާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 25
"ނިއުކްލިއާ އެންމެ ހަމަލާއެއް ދިނަސް ޕާކިސްތާނުގެ ދުވަސްދާނެ"

އަބޫ ދާބީ (ފެބްރުއަރީ 25) - ޕާކިސްތާނުން ނިއުކްލިއާ އެންމެ ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ، ރައްދުގައި އިންޑިއާ އިން ނިއުކްލިއާ 20 ބޮން އަޅާނެ ކަމަށާއި އޭރުން އޮންނާނީ ޕާކިސްތާނުގެ ދުވަސް ގޮސްފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 6
"އިންޑިއާ އިން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ ރައްދު ވަރުގަދަވާނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 23) - އިންޑިއާ އިން ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ރައްދު ދިނުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާ އަދި އެ ދޭ ރައްދު ހަމަލާ ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާން ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
ވެކްސިނަށް ހުރަސް އެޅުމުން ފަވާދުގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ޕޯލިއޯ ވެކްސިން ދޭ ޓީމްގެ އޮފިޝަލުންނަށް ހުރަސް އަޅައި، ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ފަވާދު ހާން ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލެއްގައި ފަވާދާއި އާއިލާގެ އިތުރު ބައެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 8
ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީއަކު އިންޑިއާގެ ޖަލެއްގައި މަރާލައިފި

ޖައިޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ ސެންޓްރަލް ޖަލުގައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީއެއްގެ ގައިގައި ގަލުން ތަޅައި މަރާލައިފި އެވެ.

February 20, 2019
އިމްރާން ޚާންގެ ހުށަހެޅުމަށް އިންޑިއާ އިން ދެކޮޅު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި ޕާކިސްތާނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އިންޑިއާ އިން...

February 20, 2019
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ޕާކިސްތާނުގައި ރިލީޒެއް ނުކުރާނެ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ކުރިން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގައި ނުދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 10
ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭނަން: ސައުދީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ހޫނުވެފައިވާ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ފިނިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

February 19, 2019 5
"އިންޑިއާއިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ރައްދު ދޭނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ނަމަ ޕާކިސްތާނުން ވެސް ރައްދު...

February 19, 2019 5
"ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަ" ސާޗްކުރުމުން ފެންނަނީ ޕާކިސްތާނު ދިދަ

ގޫގުލްގައި "ބެސްޓް ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަ އިން ދަ ވޯލްޑް" ޖެހުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ދިދައިގެ ފޮޓޯ ފެންނަ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
ސައުދީ ވަލީ އަހުދަށް ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސެނެޓުގެ ވަފުދަކުން ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ސައުދީ ވިސާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރާ ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ވިސާ ފީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 4
"ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކުރުން މޯދީއަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ޕާކިސްތާން އެކަހެރި ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރޭޝީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 16, 2019 9
ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަަރަފް ޕްރިންސް މުހައްމަދަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ "ނިޝާނީ ޕާކިސްތާން" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް އަަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 16, 2019 6
ޕާކިސްތާން މުޅިން އެކަހެރިކޮށްލާނަން: އިންޑިއާ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 16) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ޕޮލިސް ފޯސް (ސީއާރްޕީއެފް) އަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ޕާކިސްތާން...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 22
ޕްރިންސް މުހައްމަދުގެ ދަތުރަށް 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މާދަމާ ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އިސްލާމްއާބާދުގެ މަޝްހޫރު، އަށް ހޮޓަލަކުން 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 12
ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ ދަތުރަަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 12) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު އެ ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 25
"ރާއްޖެ އޮތް ތަނުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތައް އެބަހުރި"

ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ހުރި ފައިދާތަކާ އެއްވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ނުރައްކާތައް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް އެކަން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްްޖެ އެވެެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 1
ޖަލުގައި ހުންނެވި ނަވާޒް ޝަރީފް ހޮސްޕިޓަލަށް

ލާހޯރް (ފެބްރުއަރީ 2) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންގެންދާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.