21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ އދ.ގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 21) - އިރުމަތީ ގުދުސްގައި އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީން ހިންގާ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން އިޒްރޭލުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
ހުވާކުރީ މަންމަ ފަހައިދިން ފަލަސްތީނުގެ ހެދުމުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މިޝިގަންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މެންބަރު ރާޝިދާ ތަލީބް މަގާމުގެ ހުވާ ރޭ ކުރެއްވިރު އޭނާ ލައިގެން ހުންނެވީ މަންމަ ފަހައިދިން ފަލަސްތީނުގެ ސަގާފީ ހެދުމެކެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 2
ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންގެ ހާލަތު ގޯސްކުރާނަން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 3) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންގެ ހާލަތު ގޯސް ކުރުމުގެ ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ގިލާދު އެރްދާން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 3
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަލަސްތީނުގެ ހެދުމެއް

މިޝިގަން (ޑިސެމްބަރު 18) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ހޮވުނު މިޝިގަންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މުސްލިމް މެންބަރު ރާޝިދާ ތަލީބް މަގާމުގެ ހުވާ އަންނަ މަހު ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލާނީ...

December 18, 2018 4
ނަތަންޔާހޫގެ ދަރިފުޅު ވަގުތީގޮތުން ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 18) - މުސްލިމުން އިޒްރޭލުން ފޭބުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓެއް ލިޔުމުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޔައިރް 24 ގަޑިއިރަށް...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 1
ހުޅަނގު އައްސޭރިން ފަލަސްތީނުގެ ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރު

ހުޅަނގު އައްސޭރި (ޑިސެމްބަރު 14) - ހުޅަނގު އައްސޭރިން ފަލަސްތީނުގެ ގިނަ ބަޔަކު އިޒްރޭލް ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
އިޒްރޭލަށް އެއްބާރުލުން ދިން ހަ މީހަކު މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ގާޒާ (ޑިސެމްބަރު 3) - އިޒްރޭލަށް އެއްބާރުލުން ދިން ހަ މީހަކު މަރަން ހަމާސް އިން ހިންގާ ގާޒާ ސްޓްރިޕްގެ އަސްކަރީ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ފަލަސްތީނުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ހުޅަނގު އައްސޭރި (ނޮވެމްބަރު 30) - ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް އިއްޔެ ފާހަގަކުރި އިރު ފަލަސްތީނުން ވަނީ އދ.ގެ ގަރާރުތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ތަންފީޒް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 6
ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިސްޓަރާ އެކު

އާ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިލެޓްރަލް ބައްދަލުވުން ފަލަސްތީނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ އެކު މިއަދު ބާއްވަވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 1
އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ކާމިޔާބެއް

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިޒްރޭލުގެ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން އިސްތިއުފާ ދިނުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 3
އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ވަރުގަދަ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ

ގާޒާ ސްޓްރިޕް (ނޮވެމްބަރު 13) - ގާޒާ ސްޓްރިޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ތިން މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
އެމެރިކާ ކޮންސިއުލޭޓުގެ މަސައްކަތް ގުދުސް އެމްބަސީ އަށް

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ގުދުސްގައި ހުރި އެމެރިކާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ބަންދުކޮށް އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އިން ދާދި ފަހުން ހުޅުވި އެމްބަސީ އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

October 19, 2018 2
އިޒްރޭލް ބޮއިކޮޓްކުރި ދަރިވަރު އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދީފި

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 19) - އިޒްރޭލް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އިޒްރޭލަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް، އެ ގައުމަށް އެތެރެވުމުގެ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 4
އޮސްޓްރޭލިއާ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލައިގަނެ ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 1
ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ނަތަންޔާހޫ ދީފި

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 14) - ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާއަށް ރެއާލުން ދިން ދައުވަތަށް އިޒްރޭލް ރަތަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އަށް މަސް ދުވަހު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ފަލަސްތީނުގެ 17 އަހަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖާ އަހަދް ތަމީމީއާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލު ކުރުމުން އިޒްރޭލުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
ގުދުސްއަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ފަލަސްތީނުން މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
ގުދުސް އަކީ ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ބިމެއް ނޫން: އައްބާސް

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ގުދުސް އަކީ ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީން ސަފީރުގެ އާއިލާގެ ވިސާ އެމެރިކާއިން ކެންސަލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ ސަފީރުގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ވިސާ އެމެރިކާ އިން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީނަށްދޭ އިތުރު އެހީތައް އެމެރިކާއިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން އެމެރިކާ އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން އިތުރު އެހީތައް އަނެއްކާވެސް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީސް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ އެހީ ޓްރަމްޕް ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ފަލަސްތީނުގެ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 3
ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާ ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި، އަށް މަސް ދުވަހު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މިނިވަން ކުރި ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ،ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަހަދު ތަމީމީ ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރުން އިޒްރޭލުން މަނާކޮށްފި އެވެ.