20 މެއި

May 20, 2020 1
ބޭރުގައި ތިބެ އޮންލައިންކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ޕާސްޕޯޓް އާކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 22
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: ކޯޓު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު، ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ކެންސަލްކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 4
ބޭރު ޕާސްޕޯޓުގައި އެތެރެވެ، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގައި ފުރޭނެ

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ އެކު ބޭރު ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ދިވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ޕާސްޕޯޓް ނޫން އެހެން ޕާސްޕޯޓެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ އިން ފުރޭނެ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.