10 ޖުލައި

July 10, 2018 22
ނުކުޅެދޭ ކުދިންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދޭން ވައުދުވެއްޖެ

އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެއްޖެ ނަމަ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތް 5000ރ. އަށް ބޮޑު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 5
ގައްދޫގެ ނުކުޅެދުންތެރި މީހަކު ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަައި

ގދ. ގައްދޫގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަންހެނަކު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތި، އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ޝަކުވާ އާންމުން ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 35
ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލުމުން މަގުމައްޗަށް

އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އައިސް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުން ވެސް ސަރަހައްދު ދޫކޮށްނުދިޔަ އެކަކު ހުއްޓެވެ؛ ރައިޓް ގިޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަސްބުނަން ހުރީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހިމް އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 3
ލޯފަން އާދަމްބެ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ލޯފަން މީހެއް ކަމަށްވާ އާދަމް އަލީ (އާދަމްބެ)، ގަރީބީ ވިލާ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ...

February 21, 2018 32
މުސާރަ ދީގެން ވެސް ލޯފަން މީހާ ބަލައިދޭނެ މީހަކު ނުވި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު، ގަރީބީ ވިލާ، އާދަމް އަލީ (އާދަމްބެ)، 75، އަކީ މުސްކުޅި ބަލީގައި އުޅެމުން އަންނަ ލޯފަން މީހެކެވެ. އާދަމްބެ އަށް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ހާލު...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 16
ރައިޝާންގެ ކާމިޔާބާ އެކު ކަލާފާނަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަން ޖެހުނަސް ބަރާބަރަށް ސްކޫލަށް ދެ އެވެ. ހިތްވަރާއި ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން، މުހައްމަދު ރައިޝާން ނުވަތަ އެންމެން ދަންނަ ނަމުން ރައިއްކޮ ވަނީ، ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކު މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ގޮސްފަ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
މުމްބައިގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ހިދުމަތް ދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް

ވާހަކަދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުގެ ކުޅަދާނަކަމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީގެން އިންޑިއާގެ މުމްބައިގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ޑިސެބިލިޓީ އެމްބެސަޑަރުންނަށް ތިން މީހަކު އައްޔަންކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގުޑްވިލް އެމްބެސަޑަރުންގެ ގޮތުން ތިން ބޭފުޅަކު މިއަދު...

December 03, 2017 1
ސައިން ލެންގްއޭޖް ކޯސްތައް ރަށްރަށުގައި ހިންގަނީ

އަޑުއިވުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުގައި ސައިން ލެންގްއޭޖް ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 17
ލޯފަން ދިވެހިން، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އިންތިޒާރުގައި

އުފަންވިއިރު ވެސް ފެނުމުގެ ނަސީބުން މަހުރޫމް ވެފައިވާ މުހައްމަދު މުސްލިމަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަކީ އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. އދ. ހަންޏާމީދުއަށް އުފަން 29 އަހަރުގެ ޒުވާނާއަށް ރަށް ހިތުދަހެވެ. އެރަށު އިންޖީނުގޭ އެޑްމިން އެސިސްޓެންޓަކަށް މުސްލިމް މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކަރަންޓް ބިލް ބަހަން އެކަނި ގޮސް އުޅެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 4
ލޯފަން ދެ މީހެއްގެ ލޯބި އެންމެ ފަހުން ކައިވެންޏަށް

ބޭންކެއްގައި ކްލާކެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޕޫރަން ސިންގް މީނާ، 23، އާއި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑަންޓެއް ކަމަށްވާ ޕުޝްޕަންޖަލީ، 21، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ކައިވެނި ކޮށްފަ އެވެ. މި މީހުން ކައިވެނިކުރީ ދޮޅު އަހަރު ވަންދެން ލޯބިވެގެން އުޅުމަށް ފަހުގަ އެވެ. އެހެން މީހުންނާ މި ދެމަފިރިންގެ ތަފާތީ އެންމެ ކަމެކެވެ. ދެ މީހުންގެ ވެސް ލޮލަކަށް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ވެސް ނަމޫނާއެއް

ނަތަން ރިޑްލިކާ އުފަންވި އިރު ވެސް ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑު ހިމެނޭ ބައެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ އުކުޅުވަޅާ ގުޅިފައިވަނީ ކަކުލު ހުޅެވެ. ނަމަވެސް މި ބޮޑު އައިބާއެކު އުފަންވިޔަސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރިޔަ ނުދިނުމަށް ނަތަން ވަނީ އަޒުމު ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 3
ހިތްދަތިކަމުގައި ވެސް މި ދެމަފިރިންގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް

ކައިވެނި ކުރަނީ މުޅި އުމުރަށް އެކީގައި އުޅުމަށެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑު ހިތާމައެއް ލިބުނަސް އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު ބައްޔެއް ވިޔަސް އެކަކު އަނެކަކާ ވަކިނުވާން ވައުދުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު މި އިގުރާރުގައި ދެމިތިބެވޭ މީހުން ގިނައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއީ ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ވެސް ނަމޫނާއެއް

މުނީބާ މަޒާރީ އަކީ ޕާކިސްތާނު މީހެކެވެ. ތިރީސް އަހަރުގެ މުނީބާ އަކީ މޮޅު ކުރެހުންތެރިއެކެވެ. މޮޑެލް އެކެވެ. އަދި މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާ އެކެވެ. ބިރަކީ ކުރިޔަށް ދިއުމަށާއި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލަން ލިބުނު ހިތްވަރަކަށް އޭނާ ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނަމަ އެމްޕީއެލްގެ ދަތުރު ހިލޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހިލޭ ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 33
އެހެން ރަށެއްގައި އެކަނިމާއެކަނި 40 އަހަރު!

އުމުރުން މިހާރު 78 އަހަރު ވެފައިވާ އަލިތަކުރާ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ދިމާވީ މީގެ 19 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ދުވަހު އަލިތަކުރު އޮތީ، ސ. ހުޅުދޫގެ އަތިރިމަތީ ކުނާގަނޑެއްގެ މަތީގައި އޮށޯވެގެންނެވެ. ކައިރީގައި ފެން ފުޅިއަކާއި ކޮތަޅެއްގައި ބޭސްކޮޅެއް ހުއްޓެވެ. މީހާއަށް އޮތީ ފާނަބަސަންދު ޖެހިފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 34
އަޅާލާނެ މީހަކު ނުވުމުން، ފެށި ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި

ފެންނަ ފެނުމަށް އެއީ ވަރަށް ބަލި މީހެކެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއް އަތުންނެވެ. ނަމަވެސް އެނގޭ ހެއްޔެވެ. އޭނާއަކީ ހަ ރަށު މީހުން އެއްފަސްވެ އުޅެމުންދާ ށ. ފުނަދޫގައި ހުރި އެންމެ ހީވާގި އެންމެ މަސައްކަތްތެރި މީހާ އެވެ. ކުރަން ނުދަންނަ މަސައްކަތެއް ނެތޭ ވެސް ބުނެވިދާނެ އެވެ. މިއީ ށ. ފުނަދޫ، މާޒީ، އަބްދުﷲ މުހައްމަދެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 12
ވިލިޖޯލި: މިއީ ކޮން ބައެއް؟

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރު، ރަތް ކުލައިގެ ޖެކެޓެއް ލައިގެން ވިލިމާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އެ މީހުން ފެންނާނެ އެވެ. މުސްކުޅިންނާއި ބަލި މީހުންގެ ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ މީހުންގެ ހާލު ބަލާނެ އެވެ. ވިލިމާލޭގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަހާނެ އެވެ. މިކަމުގައި ވެސް އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ވަކި...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މިދިޔަމަހު 126 މައްސަލަ

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ އެކި މައްސަލަތައް ކަމަށާއި އޭގެ 126 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 5
އަޅާނުލުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުން: މުހިންމު ކަމެއް

އިހުމާލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަޅާލުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ނުވަތަ ބަދަލުވެރިންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމް ކަމެކެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެފަދަ ކަންކަމާ ޚިލާފްވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް އޮތަސް ރާއްޖޭގައި...

23 ޖުލައި

July 23, 2017
ދެ އަތް ނެތަސް މިއީ މޮޅު ފެހުންތެރިއެއް

އިންޑިއާގެ ހަރްޔާނާއަށް އުފަން މަދަން ލާލް، 45، އަކީހިތްވަރުގަދަކަމުގެ މިސާލެކެވެ. އަދި މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންޑިއާގައި އޮންނަ ތަފާތުކުރުން ވެސް މަދަން ލާލްގެ ދިރިއުޅުމުން ފެނެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 34
ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދިން ހެދިކާ ތަށީގެ ހަގީގަތް

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ފަހު މަރިޔަމް ވަހީދާ، މާލޭގެ އެހެން އަވަށެއްގައި ހުންނަ ގެއަކަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ ރޯދަމަސް ފެށެން ދެ ތިން ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، އޭނާގެ އެޕާޓްމެންޓުގައި ޓަކި ޖަހާތީ ހުޅުވުމުން ފެނުނީ ނުވެސް ދަންނަ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކު ހެދިކާ...