14 މާޗް

March 14, 2018 3
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ފިލިޕީންސް ވަކިވަނީ

މެނީލާ (މާޗް 14) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ވަކިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 2
ކުވޭތުގައި މަރާލި ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ސާހިބު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުވޭތު ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 23) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ސާހިބެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު މީހާ ލުބުނާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ޑުޓާޓެގެ ޑްރަގު ހަނގުރާމައިގައި 20،000 މަރު

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 22) - ފިލިޕީންސްގެ ވެރިކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ފެއްޓެވި ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް 20،000 މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ސެނެޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 1
ފިލިޕީންސްގައި މީހުން މަރާ މައްސަލަ އައިސީސީ އަށް

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 9) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ފައްޓަވާފައިވާ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި ޝަރީއަތަކާ ނުލައި މީހުން މަރާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 2
އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން އިޒްރޭލު އާދޭސްކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން އެ ގައުމުތަކުގައި އާދޭސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ތޫފާނުގައި 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ޓެމްބިންގައި އެ ގައުމުން 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް: ޓްރަމްޕް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ޝަރީއަތުން ބޭރުން މީހުން މަރަމުން ގެންދާތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 6
އުމުރުން 16 އަހަރުގައި ވެސް މީހަކު މަރާލިން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 11) - އުމުރުން 16 އަހަރުގައި ވެސް މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 9
ހަޔައެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11ގައުމުން

ހަޔަ އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11 ގައުމަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 3
ފިލިޕީންސްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުރުކުރަނީ

މެނީލާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ފިލިޕީންސްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުރުކުރުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަށް ވަފާތެރި ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސްގެ ބޮޑީގާޑަކު މަރާލައިފި

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ބޮޑީގާޑެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 5
ކުށްވެރިވެއްޖެ ނަމަ ދަރިފުޅު ނަމަވެސް މަރާނަން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން މަރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޑްރަގުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ވެއްޖެ ނަމަ ދަރިފުޅަށް ވެސް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 9
ފިލިޕީންސްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް 20 ޑޮލަރު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ފިލިޕީންސްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓަށް 1،000 ޕެސޯ (20 ޑޮލަރު) ދޭން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 4
އެންމެ ފަހުން ޑުޓާޓެގެ ދަރިއަށް ޑްރަގު ވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން މަރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 3
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި އެއްރެއިން 32 މަރު

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 17) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި އެއް ޕްރޮވިންސްއަކުން އެއްރޭ މަތިން ދިން ހަމަލާގައި 32 މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 4
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި މޭޔަރަކު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

މެނީލާ (ޖުލައި 29) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާ މޭޔަރަކަށް ފުލުހުން ބަޑިން ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ކެސިނޯ އަށް ދިން ހަމަލާގައި 36 މަރު

މެނީލާ (ޖޫން 2) - ފިލިޕީންސްގެ ރިސޯޓްސް ވޯލްޑް މެނީލާގެ ކެސިނޯ އަށް ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ހަމަލާދީ އެ ތަނުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން މަރުވެފައިވާ 36 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 1
ފިލިޕީންސްގައި ސިފައިންގެ ބާރު ހިންގަން ޖެހިދާނެ: ޑުޓާޓެ

މެނިލާ (މެއި 25) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ މިންޑަނާއޯގައި އިއުލާން ކުރި ސިފައިންގެ ގާނޫނު މުޅި ގައުމުގައި ވެސް ހިންގަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 6
ލޯބިވެރިޔާ ލަނޑު ދިނުމުން ފަގީރުވެ ގޮނޑުހޮވުމުގައި

ޖަރުމަނު މީހަކަށް އޭނާގެ ފިލިޕިންސްގެ ލޯބިވެރިޔާ ލަނޑު ދިނުމުން ހާލުގައިޖެހި ގޮނޑުހޮވައިގެން ދިރިއުޅެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 1
ޑުޓާޓެ އަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ދައުވަތު ދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް ވަރަށް ގޯސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޓުޓާޓެ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.