26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސްގެ ބޮޑީގާޑަކު މަރާލައިފި

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ބޮޑީގާޑެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 5
ކުށްވެރިވެއްޖެ ނަމަ ދަރިފުޅު ނަމަވެސް މަރާނަން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން މަރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޑްރަގުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ވެއްޖެ ނަމަ ދަރިފުޅަށް ވެސް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 9
ފިލިޕީންސްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް 20 ޑޮލަރު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ފިލިޕީންސްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓަށް 1،000 ޕެސޯ (20 ޑޮލަރު) ދޭން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 4
އެންމެ ފަހުން ޑުޓާޓެގެ ދަރިއަށް ޑްރަގު ވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން މަރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 3
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި އެއްރެއިން 32 މަރު

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 17) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި އެއް ޕްރޮވިންސްއަކުން އެއްރޭ މަތިން ދިން ހަމަލާގައި 32 މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 4
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި މޭޔަރަކު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

މެނީލާ (ޖުލައި 29) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާ މޭޔަރަކަށް ފުލުހުން ބަޑިން ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ކެސިނޯ އަށް ދިން ހަމަލާގައި 36 މަރު

މެނީލާ (ޖޫން 2) - ފިލިޕީންސްގެ ރިސޯޓްސް ވޯލްޑް މެނީލާގެ ކެސިނޯ އަށް ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ހަމަލާދީ އެ ތަނުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން މަރުވެފައިވާ 36 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 1
ފިލިޕީންސްގައި ސިފައިންގެ ބާރު ހިންގަން ޖެހިދާނެ: ޑުޓާޓެ

މެނިލާ (މެއި 25) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ މިންޑަނާއޯގައި އިއުލާން ކުރި ސިފައިންގެ ގާނޫނު މުޅި ގައުމުގައި ވެސް ހިންގަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 6
ލޯބިވެރިޔާ ލަނޑު ދިނުމުން ފަގީރުވެ ގޮނޑުހޮވުމުގައި

ޖަރުމަނު މީހަކަށް އޭނާގެ ފިލިޕިންސްގެ ލޯބިވެރިޔާ ލަނޑު ދިނުމުން ހާލުގައިޖެހި ގޮނޑުހޮވައިގެން ދިރިއުޅެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 1
ޑުޓާޓެ އަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ދައުވަތު ދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް ވަރަށް ގޯސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޓުޓާޓެ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 2
ޑުޓާޓެގެ މައްސަލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

މެނީލާ (އެޕްރީލް 25) - މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ވަކީލަކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017
އެއް ފައި ނެތަސް މިއީ ހިތްވަރު ހުރި މީހެއް

އެންމެ ފަޔެއް ހުރި، ފިލިޕީންސް މީހެއް ކަމަށްވާ އެލަން އެގިއުލާ އަކީ މިސާލެކެވެ. އޭނާގެ އާދަޔާޚިލާފު މި ވާހަކަ، ލޮޑަލީނާ ޓޮމޮން ކިޔާ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްފައިވެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 1
30 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަބަދު މަންމަގެ ބުރަކަށިމަތީގައި

ދަރިންނަށް މައިންބަފައިން ވާ ގުރުބާނީގައި މިއީ މިސާލެކެވެ. މިއި ފިލިޕީންސްގައި އުޅޭ މަންމައެއްގެ މިފަދަ ވާހަކައެކެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 2
ބަޑީގެ ވަޒަނަކުން ޑްރަގު ނުހުއްޓުވޭނެ

މެނީލާ (މާޗް 16) - ބަޑީގެ ވަޒަން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަށް އެ ގައުމުގެ ނައިބް ރައީސް ލެނީ ރޮބްރެޑޯ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 13
ފިލިޕީންސަށް ލެއްގި "ކަނޑުފުރޭތަ"އިގެ ހަގީގަތް

ފިލިޕީންސަށް ދާދިފަހުން ލެއްގި ހުދުކުލައިގެ ބޮޑު "ކަނޑުފުރޭތަ" އިގެ ހަގީގަތް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ. އޭތި ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގާފައި އޮއްވާ ފެނުމުން މީހުން ހީކުރީ އެއީ ކަނޑުފުރޭތައެއްގެ ބައެއް ކަމަށެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ޑުޓާޓެ އަށް ފާޑުކިޔާ މީހާ ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރުނެރެފި

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 23) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ ސެނެޓުގެ މެންބަރު ލެއިލާ ޑި ލީމާ ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 1
ޑުޓާޓެ އަށް ފާޑުކިޔާ މީހާ އަށް ޑްރަގުގެ ދައުވާ ކޮށްފި

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 18) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ ސެނެޓުގެ މެންބަރު ލެއިލާ ޑި ލީމާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދާ ކަމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 12
ފަގީރު ދެބެއިންގެ އަސަރުން ފުރިގެންވާ މަންޒަރެއް

އެންމެ ފަގީރު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލިޕިންސްގައި، މަގުމަތީ ސަލާންޖަހަން އުޅޭ ކުއްޖެއްގެ އަސަރުގަދަ ހާދިސާއެއް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަޔަކު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 2
ފުލުހުންގެ ތެރެ ސާފުވަންދެން ޑްރަގު ހަނގުރާމަ މަޑުޖައްސާލަނީ

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 30) - ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް އޮފިޝަލުން ސާފުކޮށް ނިމެންދެން ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 150 ގައިދީން ފިލައިފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 4) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ޖަލަކަށް ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަމަލާ ދިނުމުން އެ ޖަލުން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީން ފިލައިފި އެވެ.