20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 8
މާލޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ބެލްކަނީގެ ފާރު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގެ ފާރުން ބަޔެއް މިރޭ ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

January 20, 2019 6
ސަފާރީއެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

މީރު އިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް، އެ ރިސޯޓުގެ ސަފާރީއެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 90
އެކްސިޑެންޓްވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 21
ކާރެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޓެކްސީއެއްގައި، ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ޖެހި ޒުވާނަކަށް މިއަދު ހަވީރު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 48
ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް، ފުރޮޅާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 173
ސިނަމާލެ ބްރިޖާ އެކު ލޭގެ ކޯރުތައް!

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓުގެ ސިގުނަލް ފެހިވުމާ އެކު އަހުމަދު ފަޒާލް އޭނާގެ ސައިކަލު ދުއްވާލި އެވެ. އޭނާގެ ކަނާއަތުން ވެސް މީހަކު ސައިކަލެއްގައި ދާ ތަން ފަޒާލަށް ފެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޓްރެފިކް ސިގުނަލް ރަތްވުމުގެ ކުރިން ހުރަސް ކުރަން އުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ ފަހަތުން ގަޑިއަކު 100 މޭލު ބާރު މިނުގައި އަންނަކަމެއް ނޭނގުނެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 41
އެކްސިޑެންޓުވި، ޒަހަމްވި މީހާއަށް އެހީވަން: އަލީ

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އިއްޔެ ހަމަޖެއްސެވި އަލީ ސޯލިހް ދުއްވެވި ކާރުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ކަމަށާއި ޒަހަމްވި ޒުވާނާއަށް އެހީތެރިވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 13
އެކްސްކަވޭޓަރުން ޖެހި ކަނޑުހުޅުދޫގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެކްސްކަވޭޓަރަކުން ޖެހި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އިންޑިޔާ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 21
ބެލްކަންޏެއް ވެއްޓި ސައިކަލުތަކަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތިންވަނަ ފްލޯގެ ބެލްކަންޏެއް ވެއްޓި، އެ ގޭގެ ކައިރީގައި ޕާކް ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކަކަށް މިއަދު ގެއްލުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 5
ލ.ގަމު އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑުގައި މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 51
ހައިވޭގައި ވަންވޭ އިދިކޮޅަށް ދުއްވަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓެއް

ލިންކް ރޯޑުން ހުޅުމާލެއަށް ދުއްވާ ލޭނުން، ގަވައިދާ ޚިލާފަށް، މާލެއާ ވީ ކޮޅަށް ދުއްވި ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި، ސައިކަލްގައި ތިބި ދެ މީހުންނަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އައްޑޫގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 1
އެކްސިޑެންޓްވި ދެ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 6
ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު ކުއްޖާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު

ވިލާ ކޮލެޖު ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ލައިޓެއް ވެއްޓުމުން އެ ނަގަނިކޮށް ރޭ ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 56
ބްރިޖާއި ރިންގް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓުތަކެއް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގަ އާއި ބްރިޖާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މަގުތައް އިއްޔެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލިއިރު ރޭ އެތަނުގައި އެކްސިޑެންޓުތަކެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ރިންގު ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ގުޅިފައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ނުވަތަ ރިންގު ރޯޑު، ތާރު އަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި ހުޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 28
މާލޭގެ ނެރަށް އެރި ލޯންޗު އެއްކޮށް ހަލާކުވެއްޖެ

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ނަރަށް އެރި ލޯންޗު އެއްކޮށް ހަލާކުވެ، ލޯންޗުގެ ބައިތައް އޮޔާދާން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 8
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، އެ އަވަށް ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 12
ހުޅުމާލޭ ގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) އަހުމަދު ބުންޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 19
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ވެމްކޯގެ ކުނި އުކާލާ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 24
ޖަޒްލާން އެކްސިޑެންޓުވީ ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މުހައްމަދު ޖަޒްލާން ޖަލީލް ރޭ މަރުވީ ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އޭނާގެ ބައެއް ރައްޓެހިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.