17 ޖުލައި

July 17, 2018 2
ނަސީރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން ނުކުމެ އުޅުނު ފ. ބިލެތްދޫ ދޯންޏަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ އެ ރަށު އުތުރުގޭ، އަބްދުﷲ ނަސީރު، 58، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 12
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކު އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 67
"އެއްލަކިން ލައިސަންސް" ނެގި މީހުން އަލުން ދަސްކުރަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގި "އެއްލަކިން ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމްގައި ލައިސަންސް ނެގި ބައެއް މީހުން އުޅަނދުތައް ދުއްވަން އަލުން ފަރިތަކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ބައެއް ޑްރައިވިން ސްކޫލްތަކުން ވެސް ވަނީ އަލަށް ލައިސަންސް ނެގި މީހުންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށައިފަ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 31
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓު މަދުކުރަން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ދެ ހަފުތާގައި ބޮޑު ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒުވާނަކު މަރުވެފައިވާތީ، ބާރަށް ދުއްވުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތެއް...

June 10, 2018 8
އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސްވި ދެވަނަ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ދެ ވަނަ ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 42
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހޮޅުދު އަށް ހިތްދަތިކަން

އިރުފުށި ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ، ނ. ހޮޅުދޫ ވިނަރެސް، އަހުމަދު އަދީލް 26، އޭނާގެ ރަށަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ލިބުނު ޗުއްޓީ ދުވަހު އާއިލާ އާއި ގާތް އެކުވެރިންގެ ގާތުގައި...

May 27, 2018 41
ސައިކަލާއެކު މޫދަށް ވެއްޓި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރު

ނ. ހޮޅުދޫގައި މިރޭ، ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް މޫދަށް ވެއްޓި ޒުވާން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 10
މޯލްޑިވިއަންގެ ވޭން އެއް ފުރޮޅާލައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ވޭން އެއް ހުޅުލޭގައި ދުއްވާފައިދަނިކޮށް ފުރޮޅާލައި މިރޭ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 1
ތެޔޮ ބާޖަކާއި ފެރީއެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކ. ފުނަދޫ ކައިރީގައި ތެޔޮ ބާޖަކާއި ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގެ ފެރީއެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި، މީހަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 10
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި އެކަކު ސީރިއަސް

ދެ ސައިކަލް ޖެހި މާލޭގައި މިރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 12
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. ލޯންޗުގެ ފަޅުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ބަންގްލަދޭޝް މީހާ މަރުވީ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ގައްދޫ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ގައްދޫގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
ގަމު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 5
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހަކު އައިސީޔޫގައި

އައްޑޫ ފޭދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލުގައި ޖެހުނު ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 5
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން މީހާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017
އޮޔާދިޔަ މީހަކާއި ޑިންގީއެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ވިލިމާލެ އާއި ފޭދޫފިނޮޅާ ދޭތެރޭ ކަނޑުމަތިން އޮޔާދިޔަ މީހަކާއި ޑިންގީއެއް ފުލުހުން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 9
ފިލައެއްގައި ޖެހުނު ޒުވާނާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 24
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 2
ތިނަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް މިރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 17
އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރީ ދެ ކުޑަކުދިން!

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށް، އެ ކުދިންގެ ބަންދަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.