06 ޖޫން

June 06, 2017 1
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މާލެ އިންނާއި ނ. ވެލިދޫން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 22
ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއް ކަންކަން ފެތުރޭ: ޕޮލިސް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިރުދައްކައި، ފޭރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއްކަން ފަތުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 88
މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި ބިރުދައްކައިގެން ފޭރެނީ!

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ހުއްޓުވައި ތޫނު އެއްޗެހިން ބިރުދައްކައި ފޭރެމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 24
ބައެއް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 10
ބަރު އުޅަނދު ދުއްވުން ރޯދަމަހު ވަކި ވަގުތެއްގައި މަނާ

މި ފެށޭ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކަށް ވެހިކަލްތައް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަަދައި، ބަރު ވެހިކަލް ވަކި ވަގުތެއްގައި ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 12
ކޮޅިގަނޑުގައި މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުންވެެއްޖެ

މިރޭ އައި ކޮޅިގަނޑުގެ ވަރުގަދަ ވަޔާ އެކު މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ބައެއް ގަސްތަކާއި ބިލްބޯޑުތައް ވެއްޓި، އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 8
ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްތައް ޗެކް ކުރަން ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯޓްތަކާ ދެމެދު ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްފަހަރު ޗެކް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 16
އޮޅުންބޮޅުން: މާލޭގެ މަގުމަތީ ޓުރެފިކް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ، އެންމެ ބޮޑު ދެރައެއް ލިބުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަމީން އިބުރާހީމްގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. އެއީ އޭނާ ޓުރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓުރީން ވަކިކުރެއްވުމާ އެކު އެ މިނިސްޓުރީ ވެސް އުވިގެން ދިއުމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 2
ހިތަދޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ލޮލަށާއި މޫނުމައްޗަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 10
ކަހަނބު ފަތްތަކެއް ފޮށިގަނޑުތަކުގައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަހަނބުގެ ފަތްތަކެއް 26 ފޮށިގަނޑަކަށް އަޅާފައި ހުއްޓާ މާލެ އާއި ތ. ބުރުނީން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 16
އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހިި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 14
މާލޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ

މާލޭގެ މުހިއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިރޭ ފޯރިމަރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 4
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ވެއްޓުނު ގޮތެއް ނޭނގޭ

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ 10 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި އިއްޔެ މަރުވި 83 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ވެއްޓުނީ ކީއްވެގެންކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެކަން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 16
މާލެ ނޫން ތަނެއްގައި ރޯޑް ރޭސް ބާއްވަން އެދިއްޖެ

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ދިރާގުން ބާއްވާ ރޯޑް ރޭސް މާލެ ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ވިސްނުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 2
ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް އޮޔާދާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މުދާ ބަރުކޮށްގެން ދ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ކުރި ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް އޮޔާދާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.