03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ވަޅިހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 20
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

މާލޭގައި ރޭ ފަތިހު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، ވަގަށް ގެންދިޔަ މުދަލާއި ތަނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ދެ ލައްކައަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 16
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 56
ރޭގެ މާރާމާރީގައި ހައްޔަރުކުރި 4 ކުދިން ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކުދިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 138
ހުޅުމާލޭގައި މީހަކު މަރާލައިފި، މާލޭގައި ވެސް މާރާމާރީ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ. އަދި މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 10
ނަދީމް މަރާލީ ބަދަލު ހިފަން، މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 23
ރޭގެ މަރާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ދެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2017 91
ވަޅިން ހަމަލަދީ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި އެވެ

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 10
މާލެ އިން ގެއްލުނު އަންހެންކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

މާލެ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާ މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 14
މާލެ އިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލެ އިން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 26
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ގިނަ އަދަދަކަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ބައެއް މީހުންނަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދީފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 21
ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގައި އަންހެނަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 56
ޕީޕީއެމަށް މާލޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް "ރާސްޓަސް"!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕޯސްޓަރުތައް ހަރުކޮށް، ވެހިކަލް ބުރުތަކާއި އެއްވުންތަކާއި ޖަގަހަތައް ވެސް ހުޅުވަނީ އެވެ. އެކަން ކަމަށް މަގުތައް ވެސް ބަންދުކުރަނީ އެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނީ ކެމްޕޭން ވެސް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 8
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހޯދި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 44
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން 34 މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 34 މީހަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 10
"ހައްލަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނޫން"

މާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ހަމައެކަނި ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 14
ދެ ޒުވާނުންގެ ގާތިލުން އަދިވެސް ނުހޯދޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އާއި ރޭގައި މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މަރާލި ދެ ޒުވާނުންގެ ގާތިލުން އަދިވެސް ނުހޯދޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 17
މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

July 27, 2017 4
މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ކައިރީގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 39
އައިޕެޑެއް ހިފައިގެން ފިލި ޑްރަައިވަރަކު ހޯދައިފި

ޓެކްސީއެއްގައި މީހަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު އައިޕެޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލި ޑްރައިވަރަކު، ރޭ ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 28
މާލޭގައި 12 ސައިކަލެއްގެ މަޑި ކަފާލައިިފި

މާލޭގައި 12 ސައިކަލެއްގެ މަޑި ރޭ ކަފާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.