03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 44
އިއްބެގެ މަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ނުވަތަ ގްރީން ޒޯންގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި މަރާލި އިބްރާހިމް އާގިލް (އިއްބެ) ގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 72
އިއްބެ މަރާލީ މާލެ އައިތަނުން ދިން ހަމަލާގައި!

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ކައިރިން ހަމަލާދީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރާލި އިބްރާހިމް އާގިލް (އިއްބެ)، 18، އަށް ހަމަލާދިނީ މާލެ އަތޮޅު ރަށެއްގައި އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި މާލެ އައި ތަނުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 136
މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި، ޒުވާނަކު މަރާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 60
ވަޅި ހަރާފައި ފިލަން ދުވި މީހަކު އަތުލައިގެންފި

މާލޭގައި މިރޭ ތިން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ފިލަން ދުވަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މީހަކާއި އާންމުންގެ ދެ މީހަކުވެގެން އެ މީހާ ހިފަހައްޓައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 28, 2018 11
މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 26
މާލޭގައި ރޭ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ޒުވާނަކު ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 31
މާލޭގައި ނެގި ޖޭޕީގެ ބޮޑު ދިދައެއް ފުލުހުން ބާލައިފި

ގަލޮޅުގެ ގެއެއްގެ އެންމެ މަތީގައި ނަގާފައި ހުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ބޮޑު ދިދައެއް ފުލުހުން މިއަދު ބާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 36
އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ މުވައްޒަފަކު ރަހީނުކޮށް، ފޭރިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ އޮފީހަށް ވަޅި ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުގައި އެ ވަގުތު ހުރި މުވައްޒަފަކު ބަނުމަށް ފަހު، 36،500ރ. ފޭރިގެންފި އެވެ.

August 18, 2018 28
މާލޭގެ ނެރަށް އެރި ލޯންޗު އެއްކޮށް ހަލާކުވެއްޖެ

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ނަރަށް އެރި ލޯންޗު އެއްކޮށް ހަލާކުވެ، ލޯންޗުގެ ބައިތައް އޮޔާދާން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 12
ސިނަމާލެ ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުލުހުންނަށް

ސަރުކާރުން އެޅި ފްލެޓްތައް ކަމަށްވާ ސިނަމާލެ، މާލޭ ހިޔާ، އަދި ވިލިމާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ފުލުހުންނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 26
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރަން މާލޭގައި އިތުރު ކެމެރާތަކެއް

މާލޭގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ވަރުގަދަކުރަން އިތުރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކެއް ހަރުކުރަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 13
މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތާ އެކު ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 1
ބިދޭސީ މީހާ އަށް ހަމަލަ ދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިންޑިއާ މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ފިލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 4
މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައިފި

ރޭ މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އެއް މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 56
ދަރިފުޅު ބަލާ ގޮސް، ޓްރެފިކް ހަމަޔަކަށް އަޅުވައިފި

މިދިއަ އާދިއްތަދުވަހު ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ދޮރުމަތި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ކާރާއި ސައިކަލްތަކުގެ ބަރުގަނުތަކުން މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ގުގުމާލައިފަ އެވެ. ހިރިޔާ އާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ކުދިން ނިމޭ ގަޑިއަށް ވުމާ އެކު މުޅި ހިސާބު ފުރާލައި، ވެހިކަލްތަކަށް ގުޑާ ވެސް ނުލެވެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 89
މަގުތައް ތޮއްޖެހިއްޖެ، ފުލުހުން ކޮބާ؟

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ތޮއްޖެހުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވެގެން އުޅޭ އިރު ޓްރެފިކް ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު މާ ކުޑަވުމުގެ ޝަކުވާ އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 70
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި، މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި

ހަތަރު މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން މީހެއްގެ ގަޔަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމަށް ފަހު، އޭނާގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މިއަދު ހެނދުނު ފޭރިގެންފި އެވެ.

April 25, 2018 10
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި އެކަކު ސީރިއަސް

ދެ ސައިކަލް ޖެހި މާލޭގައި މިރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯ އަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 12
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވައްކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވައްކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދަން، އެ މީހުންގެ ފޮޓޯއާ އެކު ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 20
އަންހެނަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގައި އަންހެނަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 18
ކޭންސޭޓަށް ހަމަލަދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރޭ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަލީލް (ކޭން ސޭޓު) އަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 113
ޓްރެފިކަށް ބޮޑު ލުޔެއް،މި ގޮތަށް ހިފަހައްޓާލެވިދާނެބާ؟

މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރި އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.