24 ޖުލައި

July 24, 2017 23
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވީ މަޖިލީހުގެ އެދުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައި، މަޖިލީހަށް ވަތް މެމްބަރުން އެ ތަނުން ގަދަކަމުން ނެރުނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެދުމުގެ މަތިން...

July 24, 2017 21
މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށް އިހުތިރާމްކުރަން އައިޕީޔޫން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތްތެރިކަމާއި މިނިވަންކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރަން އިންޓަ ޕާލިމަންޓް ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އިން މިއަދު...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 18
މެމްބަރުން ވެސް ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ: އިބްރާހިމް ދީދީ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 13
ސުމައިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

އައްޑޫގައި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހައިލުމުން ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމައިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 12
ސުމޭދު ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ޑިންގީއެއްގައި އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 127،500 އަކަ މީޓަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 12
ސުމެއިދުގެ ފޯނު ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް އިއްޔެ ހަވީރު ތިން މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހައިލި ހާދިސާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ސުމޭދުގެ މޮބައިލް ފޯނު މީގެ...

June 05, 2017 9
ސުމެއިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފަށައިފި

މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ސ. ގަން ކަނޑަށް ރޭ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައި ގެއްލުނު ފުލުސްމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށަައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 2
ފިހާޅޮހި ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ. ރަންވެލި ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މާލެ އަތޮޅު ފިހާޅޮހި ރިސޯޓު ކައިރި އަށް މިއަދު ހެނދުނު އަޑި އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 12
ކޮޅިގަނޑުގައި މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުންވެެއްޖެ

މިރޭ އައި ކޮޅިގަނޑުގެ ވަރުގަދަ ވަޔާ އެކު މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ބައެއް ގަސްތަކާއި ބިލްބޯޑުތައް ވެއްޓި، އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 4
އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 72
ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނަން: ފުލުހުން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމުވެފައި އޮތް ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގައިލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 83
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިންޖުކުރަންވީ ސިފައިން އެކަންޏެއް ނޫން

އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ އިން މައިގަނޑު ތިން ހައްގެއް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހައްގަކީ، އިންތިޚާބުތަކުގަ އާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގެވެ. ދެ ވަނަ ހައްގަކީ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގެވެ. ތިން ވަނަ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 15
ހިންމަފުށްޓަށް ވަޒަން، އެކަމަކު ވެސް ބިރެއް ނެތް!

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ހަދާފައި ހުންނަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ދުރުގަ އެވެ. އަދި އެއީ ހަތިޔާރުގެ ތަމްރީންތައް ހަދާ ތަނެއް ނަމަ، އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ވަރަށް ދުރުވާނެ އެވެ. އެއީ އެ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ހިނގާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 111
ގިރިފުށިން ހިންމަފުއްޓަށް ވަޒަނެއް ނުފޯރާނެ: މިނިސްޓަރު

ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރަށް އަރާފައި އިން ވަޒަނަކީ، ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގިރިފުށިން އައި ވަޒަނެއް ނޫން ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް...

February 05, 2017 28
މިފަހަރު ވެސް މަރުގެ އެތިފަހަރެއް، ސިފައިން ހިމޭނުން!

ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރަށް، 2015 ގައި، އެރި ވަޒަން މީހަކަށް އަމާޒުވި ނަމަ އެކަން ވާނީ މަރުގެ އެތިފަހަރަކަށެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ހާދިސާ ހިިނގީ މިދިއަ ބުދަދުވަހު އެވެ. ރަށާ ކައިރީގައި...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 23
ނާޒިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކި އުޒުރު ހުސްވެއްޖެ: އަދާލަތު

ނުހައްގު ދައުވާއަކާއި ބޭއިންސާފު ޝަރީއަތަކުން، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެން ސަރުކާރުން ދައްކަމުން ދިޔަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ އުޒުރުތައް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 4
ޓޫރިސްޓުން ގެއްލުނު ހިސާބުން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮތް ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 9
ގޮއްވައިލި ކަމަށް ބެލެވެނީ ބެޓެރީތަކެއް

މައްޗަންގޮޅީ ސަހަރާ ކައިރިން މިއަދު ހަވީރު ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވި ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން ބެލި އިރު ފެނުނީ "އަނދާފައި ހުރި ބެޓެރިތަކެއް" ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ދެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މީހާގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް

މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މީހާގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 19
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ ފުލުހަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް އަތުލައިގަނެ ދެ ފުލުހަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކާއި އާންމުންގެ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 12
ރޯވި ބޯޓުގެ ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީ އަޅާފައި އޮއްވާ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރޯވި މަސްބޯޓުން ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އެ ބޯޓު ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ އަނދާފައިވާ ކަށިތަކެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
ރޯވި މަސްބޯޓުން އެކަކު މަދުވާތީ ހޯދަން ފަށައިފި

ތިލަފުށީ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވި މަސްބޯޓުން މީހަކު މަދުވެގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 26
އަމީން ހާޒިރުކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މިރޭ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.