04 މާޗް

March 04, 2017 24
ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 11
ކުއްޖަކާ ބެހުނު ބިދޭސީއަކު ދެ އަހަރު ފަހުން ހޯދަނީ

ފ. ނިލަންދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 43
ހުޅުމާލޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅެފި

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގާފައި ދިޔަ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކު ހިފަހައްޓައި ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.