15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 20
ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ދެ ވަގުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މޮބައިލް ފިހާރައެއްގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ދެ ވަގަކު، ރޭ ދަންވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ފޭރުމުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ނުހިމެނޭ: އެންސިސް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލޭން ފޭރިގެން މައްސަލައިގައި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންސިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2018 8
ދަބަސް ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެގެން ދިޔަ ފޭރުމުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފިރިހެނަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 13, 2018 3
އެންސިސްގެ ފޭރުމާ ގުޅިގެން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 25...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
ފައިސާތަކަކާއެކު އެންސިސްގެ ފޭރުމާގުޅޭ މީހަކު ހައްޔަރަށް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލާގައި އިތުރު ފިރިހެނަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަތުން ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް "މިހާރު"އަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 34
އަންހެނެއްގެ ދަބަސް ފޭރުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ސައިކަލުގައި ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތުން ދަބަހެއް ފޭރިގަތް މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 04, 2018 115
ރޯމާ ދުވާލު ފޭރެނީ! އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

މިފަހަކުން މާލޭގައި މާރާމާރީ އާއި ވައްކަން އިތުރުވެފައިވާއިރު މާލޭގެ މަގެެއްގައި ދުވާލު ފޭރޭ ދެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯތައް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 36
އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ މުވައްޒަފަކު ރަހީނުކޮށް، ފޭރިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ އޮފީހަށް ވަޅި ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުގައި އެ ވަގުތު ހުރި މުވައްޒަފަކު ބަނުމަށް ފަހު، 36،500ރ. ފޭރިގެންފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 4
ފައިސާތައް ފޭރުނު މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 16
ފޭރުނު މައްސަލައިގައި އެންސިސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވެސް!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 5
އެންސިސްގެ ފައިސާ ފޭރިގަނެގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 28
އެންސިސްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތިން މިއަދު ފޭރިގަނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 8
ވޯކްޝޮޕެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ވައްކަންކޮށްފި

އެލުމިނިއަމް މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްޝޮޕަކާ އެކު ހިންގާ ފިހާރައެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ، ވައްކަންކޮށް ތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 4
މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައިފި

ރޭ މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އެއް މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 3
އިނާޔަތުގެފައިސާ ވަގަށް ނަގައިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލައި އެ ފައިސާތައް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 16
ހުޅުމާލޭގައި ތިން ތަނަކުން ވައްކަންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އޮފީހެއްގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން، ރޭ ވެސް ތިން ތަނަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 14
ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި މީހެއްގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިއްޔެ ފޭރުނު މައްސަލާގައި މީހަކު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

April 26, 2018 13
ތިޖޫރިއެއް ފަޅާލަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހެއްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލަން މަސައްކަތް ކުރި ދެ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 70
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި، މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި

ހަތަރު މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން މީހެއްގެ ގަޔަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމަށް ފަހު، އޭނާގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މިއަދު ހެނދުނު ފޭރިގެންފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 12
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވައްކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވައްކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދަން، އެ މީހުންގެ ފޮޓޯއާ އެކު ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 18
ކޭންސޭޓަށް ހަމަލަދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރޭ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަލީލް (ކޭން ސޭޓު) އަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 9
ރޮމްބަސް ފިހާރަ ފަޅާލައި ގެއްލުން ދީފި

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ރޮމްބަސް ފިހާރަ ފަޅާލައި، އެތަނަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ފަހު ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 36
ކޭން ސޭޓަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގެންފި

މަޝްހޫރު ކޭން ސޭޓު (އަބްދުﷲ ޖަލީލް) އަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
ފިހާރަޔަކުން ފޯނުތަކެއް ވަގަށްނެގި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ ފޯނު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނު ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.