14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 10
ވަގަށް ނެގި ފަންޑު ފޮށި ހޯދައިފި

ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ރަށު މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް އިއްތިހާދުގައި ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮށި ވަގަށް ނަގާފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުން އެ ފޮށި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 19
މާވެޔޮ މަގުން ފެނުނީ ފޭރި، އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ މީހެއް

ޒަހަމުތަކަކާއެކު ރޭ ދަންވަރު މާވެޔޮ މަގަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނުނީ، އޭނާގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގަތުމަށް ފަހު އަނިޔާ ކޮށްފައި އޮތް މީހެއް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 67
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 6
ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު ފޭރުމެއް ހިނގައިފި

ރޭ އިރާކޮޅު ދަރުބާރުގޭ ކައިރީގައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިިޔާ ފޭރުނު ތިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 38
އެމްޕީއެލް ގައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއް ވަގަށް ބޭރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ރޭސިން ސައިކަލްތަކެއް ބަނދަރަށް ބޭލުމަށް ފަހު، އެ ސައިކަލްތައް ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ވަގަށް ބޭރުކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 39
އައިޕެޑެއް ހިފައިގެން ފިލި ޑްރަައިވަރަކު ހޯދައިފި

ޓެކްސީއެއްގައި މީހަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު އައިޕެޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލި ޑްރައިވަރަކު، ރޭ ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 9
ރޯދަ މަހު ފޭރުން އިތުރުވި، އެންމެ ގިނައީ ވައްކަން

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހުށަހެޅި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 9
ވަގުންނަށް ފުރުސަތު ހަނި ޗުއްޓީއަކަށް ހަދަން އެދެފި

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން އަންނަ ޗުއްޓީއަކީ ވަގުންނަށް ވައްކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނި ޗުއްޓީއަކަށް ހެދުމަށް ފުލުހުން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 6
މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން ފޭރުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން ފޭރުނު 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 42
ފޭރުނު އަންހެންމީހާ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި އިއްޔެ ހެނދުނު ފޭރެމުންދަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި އަންހެންމީހާ ރޭ ފަތިހު މަގުމަތިން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 23
ތިން ސަރަަހައްދަކުން ފޭރުނު ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދަކުން މިއަދު ހެނދުނު ފޭރުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 2
މީހެއްގެ އަތުން 3500ރ ފޭރުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ ދަންވަރު މާލޭ މަގުމަތިން މީހެއްްގެ އަތުން 3500ރ. ފޭރިގަތް ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 40
ގެސްޓްހައުސްއަަކަށް ވަދެ ކަޓަރުން ބިރުދައްކައި ފޭރިގެންފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސް އަކަށް ރޭ މެންދަމު ބަޔަކު ވަދެ، އެ ތަނުގެ ދެ ކޮޓަރިއެއްގައި އުޅުނު ދެ މީހަކަށް ކަޓަރުން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު ބައެއް ތަކެތި ފޭރިގަނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 22
ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއް ކަންކަން ފެތުރޭ: ޕޮލިސް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިރުދައްކައި، ފޭރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއްކަން ފަތުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 21
ފެމިލީ ކޯޓު ފަޅާލައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ފެމިލީ ކޯޓު މިރޭ ފަޅާލައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 88
މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި ބިރުދައްކައިގެން ފޭރެނީ!

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ހުއްޓުވައި ތޫނު އެއްޗެހިން ބިރުދައްކައި ފޭރެމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 33
ސެކިއުރިޓީންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ސަމާލުވާން އެދެފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ފަދަ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް މީހުން ހަމަޖައްސާއިރު އެއީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް ބަލައި، ސަމާލު ވުމަށް ފުލުސް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 28
އީސީ ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ މިއަދު ފަޅާލައި، ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ތިޖޫރި ފަޅައެއްނުލާ، ފައިސާއެއް ނުގެއްލޭ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިޔަސް، އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގެއްލިފައި ނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
ރޭ ފުލުހުން ހިންގީ ފޭރުމުގެ އަމަލެއް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަށް ފުލުހުން ރޭ ވަދެ ހިންގާފައިވަނީ ފޭރުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ތަނުން ގެންދިޔަ ތަކެތި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.