12 ޖޫން

June 12, 2020 12
ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2020 4
"ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހާ އަވަހަށް ހައްޔަރުކުރޭ"

މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު، 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރުން އަވަސް ކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

June 12, 2020 84
ގެސްޓް ހައުސެއްގައި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 44
ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މުއިއްޒު އަނެއްކާވެސް ޕޮލިހަށް

ހައުސިިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމަށް ނޫމަޑިއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ދައުލަތުން ބަދަލުދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަނެއްކާވެސް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 11, 2020 22
މަގުމަތިން ހޮވި ފައިސާ ހަވާލުކުރި މީހާ އަށް ޝުކުރު

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ މަގަކުން 100،000ރ. ހޮވި ބިދޭސީ މީހާގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ފައިސާގެ އިނާމެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

June 11, 2020 3
އެމެރިކާގެ ފުލުހުން "އިސްލާހުކުރަން" ހުށަހެޅުންތަކެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 11) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން މުޅި އެމެރިކާގައި...

08 ޖޫން

June 08, 2020 15
ބިދޭސީއަކު މަގުމަތިން ހޮވި 100،000ރ. ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ މަގެއްގެ މަތިން ބިދޭސީއަކު ހޮވި 100،000ރ. ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 08, 2020 33
ގުރުއާން ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންނާ ބެހުނު މައްސަލައެއް

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ގުރުއާން ކްލާހެއް ހިންގާ މީހަކު، އޭނާ ކިޔަވައިދޭ ފިރިހެން ދަރިވަރުންތަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 25
މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެދުމުން ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތު!

ރުގުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ގެއްލުން ދެމުން ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާއްމުކުރުމާ އެކު އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ...

June 07, 2020 24
ޝައްކު އުފެއްދިޔަސް ޒިންމާ އަދާކުރަން: ސުލައިމާން

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނުނިންމާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އަޑުތައް އަރާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި...

06 ޖޫން

June 06, 2020 24
ބްރިޖްމަތިން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖްމަތިން މިއަދު ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

June 06, 2020 3
މީދޫން ގެއްލިގެން ހޯދި މީހާ ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެން މީހާ ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

June 06, 2020 55
ޗެއާޕާސަންގެ ވާހަކަ އަދާލަތުން އެހުން ބުއްދިވެރި:ނަޝީދު

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރައީސްކަން ކުރައްވާ އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީގެ ކޯލިޝަން ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ނަމަ އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަންކަމާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުން އެ...

05 ޖޫން

June 05, 2020 95
ސިފައިންގެ އުޅަނދުތައް ފުލުހުން ޗެކްކުރާ ސަބަބު ހޯދަނީ

އެމްއެންޑީއެފް ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން ހުއްޓުވައި، ޗެކްކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ފެންމަތި ކުރެއްވުމުން...

June 05, 2020 67
ޝިދާތާގެ ރުޅި އެމްޑީޕީއަށް: ވޯޓަށް އަދާލަތު މުހިއްމުވޭ

ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ އެއް ލީޑަރު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން މާ ބުރަދަނެއް ހުރި ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށް...

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މީހަކަށް ދައުުވާ

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި، 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް މިއަދު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

June 04, 2020 122
ފުލުހުން ބިޒްނަސް ޕާމިޓް ދޫކުރަން ފެށުން މައްސަލައަކަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު ލުއިކުރަން ފެށުމާއެކު، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ޕާމިޓް ހޯދަން އެދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި...

June 04, 2020 25
ބިޒްނަސް ޕާމިޓަށް މިހާރު އެދެވެނީ ޕޮލިސް ޕޯޓަލުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރުމާ އެކު، ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެެދެން ޖެހޭ ގޮތަށް ކުރިން...

03 ޖޫން

June 03, 2020 68
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ގެއްލުންދޭ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި

ރުގުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ގެއްލުން ދެމުން ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ޝިކާރައަކަށް އިތުރު ބަޔަކު ވެފައިވޭތޯ ބަލުމަށް އެ މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 143
ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް 7މީހަކު ހަައްޔަރު

މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ފެށިގެން ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންތަކެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހޫނުވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެ ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީފި އެވެ. އެ މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 133 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއިން ހަތް މީހަކު ފަހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 26
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުން އިޒްމިއާ ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ތަރުޖަމާންގެ މަގާމުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

June 01, 2020 16
މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަޔަކު ދޫކުރުން، ބޮޑު މައްސަލައެއް

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައިވާ 34 މީހެއްގެ ބަންދުގެ އަމުރު، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އިން ރިވިއުކޮށް، ޝަރުތުތަކަކާ އެކު މިނިވަންކުރި އިރު...

30 މެއި

May 30, 2020 12
ގުރައިދޫ މަރު: ޒަޚަމްވި ބިދޭސީ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫގައި މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބިދޭސީ އަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި، ތަންތަން ފާސްކުރަނިކޮށް ފެނުނު ޒަޚަމްވެފައި އޮތް ބިދޭސީ މީހާ، މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

May 30, 2020 2
މަގުމަތީ ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށްނަގައިފި

ތ.ތިމަރަފުށީގައި އުޅޭ ނުކުޅެދިންތެރިކަން ހުންމަ މީހަކު އެ ރަށު މަގެއްގެ މައްޗަށް ވެެއްޓިފައި އޮއްވައި އޭނާގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ވަގަށް ނަގައި އެ ވިއްކާލަން އުޅުނު ބަޔަކު...

May 30, 2020
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހާ މަރާލި ފުލުހަށް ދައުވާކޮށްފި

މިނިއާޕޮލިސް (މެއި 30) - އަތުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނެތް އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދޮން...

29 މެއި

May 29, 2020 23
އޮއްތޮ: "އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަނި އަދި ހިނގާނަން"

ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ދިރިއުޅުން ފުނޑުފުނޑުވި ހާދިސާ އަށް މިއަދު ދެ އަހަރުވީ އެވެ. ވޯކާގެ އެހީގައި މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ) އަށް މިހާރު ގޭތެރޭގައި ހިނގާލެވެ...

May 29, 2020 39
އެއްފަހަރު ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ފާސްދެވުނީ އޮޅުމަކުން:ޕޮލިސް

ލޮކްޑައުނަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ ކަން އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު، ވިޔަފާރިކުރުން ފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބައެއް މީހުންނަށް ފާސް...

28 މެއި

May 28, 2020 16
ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނީ ޖޫން 10 ގެ ފަހުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު މިއަދުން ފެށިގެން ލުއިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުންނަށް ހުއްދަ ލިބޭނީ ދެ ހަފުތާ ފަހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 41
ވިސްނުމަކީ ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން: ސީޕީ

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ފެންނަ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބަލާއިރު، މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ވިސްނުމަކީ އިލެކްޓްރިކް ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 67
ލޭބާ ކުއާޓާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ކެއުން ލަސްވެގެން

ހުޅުމާލޭގެ ލޭބާ ކުއާޓާއެއްގައި ރޭ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާން ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރީ ކެއުން ގެންދިއުން ލަސްވެގެން ކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ލޭބާ ކުއާޓާ ބަލަހައްޓާ، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 17
ބިދޭސީގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ތ. ގުރައިދޫގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 22, 2020 13
މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރަން ފުލުހުން ގުރޫޕެއް ހަދައިފި

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އާއި ފުލުހުންނާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕެއް ހަދައިފި އެވެ.