01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 62
ފެނަކައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި...

September 01, 2016 11
ޓްރެފިކް މައްސަލައެއްގައި އަމީތު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޓްރެފިކް މައްސަލައެއްގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިއަދު ގެންދިއުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 36
ނަޝީދު އަތުނުވުމުން ގޯނާކުރަނީ މުޅި އާއިލާ އަށް: އީވާ

ކޯޓު އަމުރު ނެރެގެން ވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މި ސަރުކާރަށް އަތުނުވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި އާއިލާ އަށް ގޯނާކުރަމުންދާ ކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ...

August 31, 2016 56
ފުލުހުން ކެނެރީގެއަށް ވަދެ ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ. ކެނެރީގެ އަށް ފުލުހުން މިރޭ ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 13
ސްކޮލަޝިޕެއްގައި 10 ފުލުހަކު އިންޑިއާއަށް

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އިންޑިއާއިން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތުތަކެއްގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް 10 ފުލުހަކު އެ ގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް...

August 28, 2016 8
ސިފައިންނަށް ހާއްސަ ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ޕޮއިޒް އިން

އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ގައުމަށް ކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ސެންޓު ކުންފުނި އައިފީން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ "ރޭންޖާސް" ބޮޑީ ސްޕްރޭ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 2
ތުރުކީގެ އަންހެން ފުލުހުން ބުރުގާ އަޅަން ހުއްދަ ދީފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 27) - ތުރުކީގެ އަންހެން ފުލުހުން ޔުނިފޯމާ އެކު ބުރުގާ އެޅުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 8
ޕޮލިހާއި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އާ އުސޫލެއް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ފަހުމީ ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ...

August 26, 2016 46
"ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބައިބައިވުމެއް ނެތް"

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުނުވުމަށާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުންތަކެއް އުފެދިފައިނުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 1
ލަންކާގެ "ސްނައިޕަރު" ވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މީހާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 4
ފިނޭންސްގެ ސެކިއުރިޓީއާ ފުލުހުން ހަވާލުވަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ފުލުހުން ހަވާލުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
އުއްމީދީ ކޭމްޕް ކާމިޔާބު: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ވިޔާނުދާކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅެމުންދިޔަ 18 އަހަރުން ދަށުގެ 19 ކުއްޖަކަށް ދ. ވާނީގައި ހިންގި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޖުތަމައުން އެކުދިން އަލުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 5
ބަންދުކުރި ސިފައިން ދޫކޮށްލައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް!

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގައި އެންމެ ފަހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިފައިން ދޫކޮށްލައި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް މިރޭ ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 24
އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ: ޕޮލިސް

"އިންތިގާލީ މަގަށް ރާއްޖެ" ނަމުގައި އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 18, 2016 9
"އެއީ ޕްރޮޕަގެންޑާއެއް، ނަޝީދު މައްސަލަ ހުށަނާޅުއްވާ"

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ އިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެމަނިކުފާނު ވެސް އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި...

August 18, 2016 2
ތުރުކީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ހަ މަރު

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 18) - ތުރުކީގެ ދެ ސިޓީއެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް މިއަދު ދިން ކާރު ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ހަ މީހުން މަރުވެ 219 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 13
ކާށިދޫގައި ކަމެއް ނެތި ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ!

ކ. ކާށިދޫގައި ކުށް ކުރުން އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ ދަންވަރު ރަށު ތެރޭގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 13
ވަގުތީ ނެރުން ވަންނަނިކޮށް ދޯންޏެއް އަޑި އަށް

ސިނާއީ ސަރަހައްދު ހަދާތީ މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ކެނޑި ވަގުތީ ނެރުން ދޯންޏެއް ވަންނަނިކޮށް މިއަދު އަޑި އަށް ގޮސް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 15, 2016 32
"އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުލުހަކު ނެތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ކުރާ ތަހުގީގުގެ ލިޔެކިއުންތައް ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ...

August 15, 2016 9
މިނިވަންކަމާއެކު ތަހުގީގުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ނެތް

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މިނިވަންކަމާ އެކު ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބާރު ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ފުލުހުންނަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 13
ލޫކަސްގެ ބަންދަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް 15 ދުވަސް ދީފި

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް)ގެ ބަންދަށް އަނެއްކާ ވެސް 15 ދުވަސް މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 10
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ނަސީމް މާލެ ނުގެންދެވޭނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަސީމް މާލެ ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 8
ހުރިހާ މިނިވަންކަމެއް ލިބުނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރީތީ

ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުން ލިބުނު މިންވަރެއްް ލިބުނީ ހިޔާލުފާޅުކުރީތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ޝެޑޯ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 7
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 11, 2016 14
ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އަޒްލީން

ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ކަންކަން އެއްވެސް ބަޔަކު ކުރާ ނަމަ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓަވަރަށް އަރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގެ ބޭރުން އެ އިމާރާތަށް...