05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 12
ހިނގާލުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދިން، އެކަމަކު މުޒާހަރާ ކުރި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

August 05, 2016 75
ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުން

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން(އެމްޔޫއޯ) ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި އޮތަސް އޭނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް...

August 05, 2016 32
ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރާ ދުއާ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ދުއާ އަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުންޏަސް މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދުއާ އަށް ފުލުހުން ފުރުސަތު...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 2
ގޭބަންދު ލިޔުމުގެ މައްސަލަ ނުނިންމާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރު ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދިން ކަމަށް ބުނާ ލިޔުމުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު...

August 04, 2016 17
ތިން މަގެއްގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އަލިކިލެގެފާނު މަގާއި ހުސްނުހީނާ މަގާއި ފާށަނާކިލެގެފާނު މަގުގައި މީގެ ކުރިން އުޅަނދު ދުއްވަމުން އައި ގޮތަށް މިއަދު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 15
އިބޫ އާއި ކެރަފާ ނަސީމް ވެސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނަސީމް...

August 03, 2016 22
ލޫކަސްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެއް...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 27
ހަރުގެ އަށް ވަތް މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެނީ

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ރޭ ފުލުހުން ވަދެ، އެ ތަނުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ފުލުހުންގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 02, 2016 19
ގައުމުގައި ސުލްހަ ދަމަހައްޓަން އާ މިނިސްޓަރު އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ދަމަަހައްޓައި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތް ކުރަން އާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ފުލުހުންގެ ކިބައިން...

August 02, 2016 15
ފުލުހުން ގެންދިޔަ ޖަނގިޔަލެއް ފޭރިގަތުމުން ޖޫރިމަނާ

އއ. ރަސްދޫ ކޯޓު ކުރިމަތީގައި ހުދު ޖަނގިޔަލެއް ދަމާފައި ހުއްޓާ އެ ޖަނގިޔާ ފުލުހުން ނަގައިގެން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އަތުން އެ ޖަނގިޔާ ފޭރިގަތް މީހާ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ 8،000ރ....

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 77
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ހުރަސް އަޅައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަގައި މިރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ފުލުހުން ވަދެ މައިކް ކަނޑާލައި ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

August 01, 2016
ވިސާމާއި ލީވާން ވެސް ހެކިން ހުށަހަޅައިފި

ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި އެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް...

August 01, 2016 3
މެމްބަރު ނިޒާރު މާދަމާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މާދަމާ ރޭ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 7
އަލީ ހުސައިން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ފުލުހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލާގައި އޭނާ އަނެއްކާވެސް މިރޭ ފުލުހަށް...

July 31, 2016 14
އުމަރަށް ފުލުހުން ސިކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ފަހުން، ފުލުހުން އޭނާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 11
އެކްސިޑެންޓުވި ދެމީހުންނަށް ފަރުވާދޭން މާލެ ގެންނަނީ

ލ. ކައްދޫ އާއި ފޮނަދޫ ދެމެދު އޮންނަ ކޯޒްވޭގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދެމީހުންގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް މިރޭ މާލެ ގެންނާނެ ކަމަށް އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިން އަންނަ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ،

July 30, 2016 40
އިއްތިހާދުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރީ ފަންޑުގެ މައްސަލާގައި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު، މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓުގެ ތިން ވަޒީރުން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުވީ އެ އިއްތިހާދުން އުފައްދާފައިވާ ހައްޔަރީންގެ...

July 30, 2016 24
ލޫކަސްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް) ގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 21
ހައްޔަރުކުރި ދެ ނޫސްވެރިން ޑީޕޯޓްކުރަނީ

‎ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެއްވުމެއް ކަވަރުކުރަނިކޮށް ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 2
ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް އޮޔާދާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މުދާ ބަރުކޮށްގެން ދ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ކުރި ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް އޮޔާދާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 32
ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއަޅާ މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނަން: ސީޕީ

ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭ އިހާނެތި އަމަލެއް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅާ ކޮންމެ މީހަކާ މެދު އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 35
ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިޔާސީ ވަސްވާހުގައި ނުޖެހި

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންނާއި އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ވަސްވާސްތަކުގައި ނުޖެހި ވަކި ފަރާތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 60
ދުއާކުރުން ހުއްޓުވައި އަޑުބަރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު، ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދުއާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެކަން ހުއްޓުވައި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު އަދި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަސްއަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)އާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 3
ދެ މަގެއްގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އަލިކިލޭގެފާނު މަގާއި ހުސްނުހީނާ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

July 21, 2016 31
އިއްތިހާދުން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު (މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން) އިން މިރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި އެވެ.

July 21, 2016 41
އުކާލަން ގެންދިޔަ ކުނިތަކުން "ފިސްތޯލައެއް"

މީރުބަހުރު ބަނދަރުގައި އޮތް ކުނި ބާޖަކަށް ކުނި އަޅަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ "ފިސްތޯލައެއް" ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 35
ވަކިކުރާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ވަޒީފާ ދޭނަން

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އިންތިގާލީ ސަރުކާރުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

July 20, 2016 2
އިންޑޮނީޝިއާގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ޕޯކެމޮން ކުޅުން މަނާ

ޖަކާޓާ (ޖުލައި 20) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ފުލުހުން ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އަދި ސިފައިން ވެސް އެ ގޭމް ކުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް މަނާ ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

July 20, 2016 4
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 13
މަހުލޫފު ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

July 18, 2016
އަޑިއަށް ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އަޑިޔަށް ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ފަޅު ރަށެއްގައި ތިއްބާ ފުލުހުން މިއަދު ސަލާމަތްްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 22
މުލަކުގެ ދުން އަރާ ގެއިން އާތު ރޮޑެއް ނަގައިފި

މ. މުލަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ދުންއަރާ ސަބަބު ހޯދަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ސަރަހައްދު ކޮނެގެން، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ފޫޓުގެ އާތު ރޮޑެއް ރޭ ނަގައިފި އެވެ. އާތު ރޮޑަކީ، ކަރަންޓުގައި ހިމެނޭ އާތު ނަރު ގުޅާފައި އިންނަ އެއްޗެކެވެ. ހޮނުއެޅުން ފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވާން ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަކުގައި ވެސް އާތު ރޮޑު ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ.