23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 3
"ކުނޫޒުތެރެއަށް ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް"

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މ. ކުނޫޒުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހީ އާދަޔާހިލާފު ގިނައިން، ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އޭރު އެތަނުގައި ހުންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 23, 2018 19
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެ އެވެ.

February 23, 2018 3
ވަކީލު ސިރާޖާއި މަހްފޫޒްގެ ފޯނު އަތުލައިފި

ގާނޫނީ ދެ ވަކީލުން ކަމަށްވާ މޫސާ ސިރާޖާއި މަހްފޫޒު ސައީދުގެ ފޯނު ފުލުހުން ރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 17
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަނީ ނިހާނާއި އަދުރޭ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް މިހާރު އަމުރުކުރާ ކޮމާންޑަރުންނަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކަމަށާއި އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 8
މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޒާލިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކޮއްކޮ އާދަމް ޒާލިފް ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ބަލައި ފާސްކޮށް އޭނާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 20, 2018 8
ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ސްޓީލް ހާޑްވެއާ

ސްޓީލް ހާޑްވެއާގެ ޑިރެކްޓަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 3
މުޒާހަރާކޮށްގެން މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބީ ހަމީހުން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބީ...

February 18, 2018 1
ނާދިރާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާ މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 36
ހެކި ފޮރުވުމުގެ ތުހުމަތު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ކޮށްފި

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް، ހެކި ފޮރުވުމުގެ ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ...

February 17, 2018 64
އަހަރެން ހޭނެތުނީ ފުލުހުންގެ އަނިޔާތަކުން: ހުސައިން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އިއްޔެ ހަވީރު، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރި (އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު) އަށް އެއްވެ ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފެށިތާ، މާ ގިނަ އިރުތަކެއް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 95
މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

އާންމުން ނުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

February 16, 2018 153
ހޫނުވި އެއްވުމުން ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާތަކެއް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފުލުހުން ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅުމުން، ބައިވެރިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު...

February 16, 2018 2
އިިދިކޮޅު އެއްވުމުން ރޭ 4 މީހަކުު ހައްޔަރުކުރި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހުގެ 1ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 9
އަދީބު ވެސް ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެކި ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވެސް މިރޭ ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 15, 2018 2
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ ބިއުރޯގެ ހެޑަކަށް ޝިފާން

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ބިއުރޯގެ ހެޑަކަށް، ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 12
"ތުހުމަތުގައި އަސާސެއް ނެތް، ގާނޫނާ ޚިލާފެއް ނުވަން"

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ރިޝްވަތު ނަންގަވައި، ވެރިކަން ބަދަލު ކުރައްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ފުލުހުން ކުރަނީ އަސާސެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށާއި ގާނޫނާ ޚިލާފު އެފަދަ އަމަލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 28
ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއެމުން ގޮތް ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވޭ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު...

February 12, 2018 49
ހުކުރުދުވަހުގެ ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް އިންޒާރު ދީފި

އަންނަ ހުކުރުދުވަހު މާލެއަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން އެއްވެ" ގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލަން" އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފަދަ ހަރަތާކްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
މެމްބަރު އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު މާޝާ މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 11, 2018 172
"އަލީ ހަމީދުގެ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ފެނިފައިވޭ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 22
ސިފައިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ނުދައްކަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

February 10, 2018 8
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދީމަގާ ޗާންދަނީމަގު ގުޅޭ ކަންމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި އެމްޑީޕީގެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 10, 2018 27
ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިން، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އުޅޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 14
ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

February 09, 2018 16
މެމްބަރު ސިނާން ފުލުހުންނާ އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެއްޖެ

ފުލުހުން މިއަދު ހޯދަން އިއުލާންކުރި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

February 09, 2018 20
ސިނާނާއި އިލްހާމް ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ހޯދަން ފުލުހުން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 47
ނޫސްވެރިކަމަށް މާހައުލު ނެތުމުން ރާއްޖެޓީވީ ހުއްޓާލައިފި

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ އިންޒާރުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެމުން ދިޔަ ހިމާޔަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް...

February 08, 2018 14
މައުމޫން ދޫނިދޫން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ދޫނިދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިރޭ މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ހުރިހާ ތުހުމަތަކަށް މައުމޫން އިންކާރު ކުރައްވާ: ވަކީލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އެމަނިކުފާނު އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 07, 2018 2
އާއިލާ އިން މައުމޫނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ދޫނިދޫގައި ބައްދަލުކޮށްފި...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 11
ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ފެއިލް ކޮށްލެވިއްޖެ

ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފެއިލް ކޮށްލެވި، ނުރައްކާތެރި ދަނޑިވަޅަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 06, 2018 3
ނާޒިމް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ދިރިއުޅުއްވާ ކޮޓަރިން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި 11 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ގޭ ބަންދުގައި ހުންނަވަނިކޮށް...

February 06, 2018 18
ހައްޔަރުކުރިއަސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: މައުމޫން

ހައްޔަރު ކުރިއަސް އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
ފާރިސް ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކުރި އަމުރު ބާތިލްކޮށް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 43
"ރައީސް އަޒުލްކުރުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން"

ދިވެހިން ބަލައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.