20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 16
އަމީތާއި ސައުދު ދޫކޮށްލައިފި

މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ވެސް ޝަރުތުތަކާ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 3
އަމީތު އަނެއްކާވެސް އައިކެއާ އަށް ގެނެސް ފަރުވާދީފި

ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ލޮލުގައި އުފެދިފައިވާ އިންފެކްޝަނަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް އައިކެއާ މިއަދު...

August 19, 2017 35
އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ފުލުސް އޮފީހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާތީ "ފުލުސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި" އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 21
ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގައި އަންހެނަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 4
އަނަސްގެ މަރާގުޅިގެން އިތުރު ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އިތުރު ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2017 27
"ބަންގްލާދޭޝް މީހާ އިއްސެ މަރާލީ ބަދަލު ހިފަން"

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހެއް ކަމަށްވާ ސުމަން މިއާ، އޭނާއާ އެކު އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި އިސްމާއީލް އުމަރު (އިއްސެ) މިދިޔަ ރޯދަ މަހު މަރާލީ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 25
ޖޭޕީގެ ސަމީރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2017 8
މާލޭގެ ފިހާރައަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މާލޭގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 22
ރައީސްގެ އިއުތިރާފާއެކު މައްސަލަ ޕޮލިހާއި އޭސީސީއަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުން، ހަލާލު ނޫން ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު، ދޫވެއްސަށް ވަތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ "އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެންފައި"ވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދޭން އެދި ފުލުހުންނާއި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަނެއްކާ ވެސް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން...

August 15, 2017 17
ލަންކާގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ދިވެހި ފުލުހަކު އައިސީޔޫގައި

ސްރީ ލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފުލުހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

August 15, 2017 56
ޕީޕީއެމަށް މާލޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް "ރާސްޓަސް"!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕޯސްޓަރުތައް ހަރުކޮށް، ވެހިކަލް ބުރުތަކާއި...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 8
"މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން ފުލުހަކު ކަނޑައެއް ނުލާ"

މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ދެ ފުލުހަކު މަގާމުން ވަކިކުރި ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

August 14, 2017 49
އިދިކޮޅު ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން މަގު ބަންދެއް ނުކޮށްދިން

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުމަށްޓަކައި ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާ އަށް މަގެއް ބަންދުކޮށްދީ، އެތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓި ގޮތަށް، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 39
ބަންދުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް ނެތުމީ ނުރައްކަލެއް: ނަޝީދު

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކެއް ނެތި މީހުން ބަންދު ކުރަމުން ދިއުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް، ގާނޫނީ ވަކީލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ...

August 13, 2017 13
ނައީމައްތައާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ގޮވާލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ނައިމާ މުހައްމަދު (ނައީމައްތަ)...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 41
އެއްވުމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ނައީމާއްތަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު، ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 34
އެއާޕޯޓުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ކޮޅުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

August 11, 2017 16
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 12
އިދިކޮޅު އެއްވުުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގޯނާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި" އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2017 70
ނަދީމް މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ކެފޭއެއްގެ ތެރޭ ހަމަލާދީ ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިރޭ ގެއެއް ފާސްކޮށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 17
ވެމްކޯގެ ނަމުގައި ބިރުދައްކައި ފައިސާއެއް ނުނަގާ

ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ނަމުގައި ގޭގެ އަށް ބަޔަކު ގޮސް ބިރު ދައްކައި ފައިސާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް...

August 09, 2017 11
އާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހިފަހައްޓައިފި

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ތިން މަސް ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 10
ހިނގާލުމުގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

August 08, 2017 60
ރިލްވާން ވަގަށް ނެގީ މި ސަރުކާރުން: މަންމަ

ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 18
ރައްޒާންގެ ހާލު ބައްލަވައި މަހްލޫފް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި

ޑިއުޓީގައި އުޅެނިކޮށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލުމުން ފަރުވާދެމުން އަންނަ ފުލުސް ކޮންސްޓެބްލް އަލީ ރައްޒާންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، އޭނާ އަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

August 07, 2017 3
މެމްބަރު ވަހީދު މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

ފުލުހުންގެ ސަފު ފަޅައިލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް މާލެ ގެނެސް މިރޭ ޑޮކްޓަރަށް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 84
އަނަސްގެ ގާތިލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރާލި ރ. މީދޫ، އަހުމަދު އަނަސް، 25، ގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖެހި މީހުން ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 9
ވަޅި ހެރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުސް ކޮންސްޓަބަލް އަލީ ރައްޒާނަށް ރޭ މެންދަމު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

August 05, 2017 8
ރައްޒާނަށް ހަމަލަ ދިން އަޒުހަރުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު އޮވޭ

ފުލުސް ކޮންސްޓަބަލް އަލީ ރައްޒާނަށް ރޭ މެންދަމު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި އަޒުހަރު އިބްރާހިމަކީ ކުށުގެ ރިކޯޑު އޮންނަ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 8
ޒަމްޕެގެ 333 ޗެލެންޖް، އަމިއްލަ ހިތްވަރު

ރޯދަމަހު ވެސް އިބްރާހިމް ޒަމީރު (ޒަމްޕެ) ބޭނުންވީ ދުވުމުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ނަފުސަށް، ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް، ޗެލެންޖެއް ކުރިމަތިކުރާށެވެ. އެއީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެކެވެ. އެއީ...

August 04, 2017 20
ވަކިވަކި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުން

އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެރިންގެ އަމުރަށް ސިފައިން އަމަލުކުރަމުން ދިއުމުގައި ވަކިވަކި ސިފައިން ކުރާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ވަކިވަކި ސިފައިން އުފުލަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 45
ވަޅި އާއި ކޯރާޑިތަކެއް ހޯދައިފި

މާރާމާރީ ހިންގަން ބޭނުން ކުރަން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަތިވަޅި އާއި ކޯރާޑީގެ އިތުރުން ތޫނު އެއްޗެހިތަކެއް ގެއަކުން ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 29
ތަހުގީގަށް އެކަކު ވެސް ބަންދެއް ނުކުރަން:އެމްއެންޑީއެފް

ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ އޯޑިއޯ ލީކުވި މައްސަލައިގައި ސިފައިންގެ...

August 02, 2017 8
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެެމުން ފުލުހަށް

މާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ މެމްބަރުން ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިިންނާ އިއްޔެ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 9
ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކާއި އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި، ފުލުހުންގެ...

August 01, 2017 16
ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން އަވަހަށް ހުއްޓޭނެ: ޝާހިދު

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ކުރުވުން ވަރަށް އަވަހަށް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު...