20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 12
ކުއްޖަކާ "ބެހުނު" ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 20, 2017 4
ލ. ގަމުގައި ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ލ. ގަމުގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ކުއްޖަކަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 16
ޕާޓީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް އާންމެއް ނޫން: ޕޮލިސް

ޕާޓީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގައި އެހާ އާންމު މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 16, 2017 12
ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

October 16, 2017 28
އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގްތަކެއް އަތުލައިފި

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގެއް ކަމަށްވާ އެކްސްޓަސީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުޅަ ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 20
މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމަށް ސިފައިން އެހީތެރިވާން އަންގައިފި

މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަންގަވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ނުވަ މީހަކަށް މޮނިކޮން އަމުރު ހޯދަން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ފައިގައި ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ނެރޭ މޮނިކޮން އަމުރު، ނުވަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ...

October 11, 2017 33
ހައްޔަރުކުރާ ނަމަ ޔުނިފޯމް މަޖުބޫރު: ބޮޑު ހުރަހެއް

ޔުނިފޯމް ނާޅާ ތިބި ފުލުހުންތަކެއް ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އެ މީހުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަމުރުކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓުނެވެ. ދޫކޮށްލަން...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 20
ފޭސްބުކްގައި ޑރ. ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ފޭކް އެކައުންޓެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ފޭކް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން އެކި މީހުންނަށް މެސެޖްކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލައިދޭން އޭނާ މިއަދު...

October 10, 2017 34
މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، 2015 ގެ މެއި އެއް ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ޖަލަށްލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 6
މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކ. ހިންމަފުށިން ރޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 3
ހިތަދޫގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ އެކަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ކުއްޖަކު ޒަޚަމްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 8
ބަނގުރާ ކައްކަން ތިއްބާ ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީއަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ އެކު މާލެއިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތު ނާޒިމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލާގައި މިއަދު ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

October 05, 2017 46
75 އަހަރުގެ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

October 05, 2017 22
މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލޭން ފެނިއްޖެ

ޒަހަމްތަކަކާއެކު ހުޅުމާލޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 26
ލަންކާގައި ހުއްޓައި މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް، ސަރުކާރުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

October 04, 2017 27
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެފި

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން މޯލްޑިވްސް...

October 04, 2017 8
މެމްބަރު އާޒިމް ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ފުލުސް އޮފީހުން އޭނާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި އަންހެނަކު އައިސީޔޫގައި

މިއަދު ހަވީރު ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަންހެނަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން...

October 03, 2017 5
މެމްބަރު ނާޒިމަށް ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 6
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ގަވާއިދު ހެދީ ޕީޖީ އަދި އޭސީސީ

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަހުގީގު ކުރުމާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ނުހެދި އޮއްވައި ގާނޫނުގައި އެ ކަމަށް ދިން މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 5
ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ޕީޖީއަށް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕީޖީ އަމުރުކޮށްފި ނަމަ އެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ މިންވަރު ޕީޖީއާ ހިއްސާ...

October 01, 2017 5
ރިޔާޒް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގައިފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 55
ރޭގެ މާރާމާރީގައި ހައްޔަރުކުރި 4 ކުދިން ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކުދިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 137
ހުޅުމާލޭގައި މީހަކު މަރާލައިފި، މާލޭގައި ވެސް މާރާމާރީ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ. އަދި މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

September 29, 2017 7
މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން މލހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 4
މެމްބަރު ރިޔާޒް މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

September 28, 2017 21
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ ބަލި ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ، ބަލިވެގެން ކަމަށް ބުނެ މާލެ ގެނެސްފައިވީ...

September 28, 2017 41
އަބްދުއްރަހީމް ޖަލަށް ލި ސަބަބެއް ނޭނގޭ: މައުމޫން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ބަންދުކޮށް އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް އަރުވާލި ސަބަބު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 3
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 2
ހިންމަފުށީގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

September 26, 2017 46
ހަތަރު ބެއިންނާ "ބެހުނު" މީހާ ބަލިވެގެން މާލެގެނެސްފި

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން އިމަޖެންސީގައި މާލެ ގެނައި ނަމަވެސް، އޭނާ...

September 26, 2017 36
އެންމެ ނުރައްކާ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން އުދުހެނީ

ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގައި، މިސާލު ނަގަން މި ޖެހެނީ ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ޝަރީއަތް...