17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 3
"ހިޔާގައި ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނުނިމޭ"

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.،

January 17, 2017 7
ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި 4 މީހުން ހަައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރެއިންބޯ ފިހާރައަކުން ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 1
އޮފީހެއް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުންފުންޏެއްގެ އޮފީސް ރޭ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 16
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް މިއަދު 15 ދުވަސް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 13
ހާޑް ޑިސްކުގެ މައްސަލައިގައި މައުމޫނާ ސުވާލުކޮށްފި

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑިސްކު ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

January 12, 2017 1
ދެ މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި އިއްޔެ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

January 12, 2017 3
މަރުވާން ކަނޑަށް އެރުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ކަމަށް ބުނެ ކަނޑަށް އެރުނު އަންހެނަކު ފުލުހުން އިއްޔެ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ކާނިވަލުގައި ހުންނަ ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ހުސްކުރަނީ

ކާނިވަލުގައި ކުރިން ސްލޭމް ފުޑްކޯޓު ހިންގިތަނުގައި ހުންނަ "ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު" ރެސްޓޯރަންޓް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 11, 2017 54
ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ކުރިން ދެމުން އައި ބައެއް އެލަވަންސްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ލިވިންސް އެލަވަންސް ދޭން ނިންމާފައިވާ...

January 11, 2017 7
ގެންދިޔަ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެ: ޔުމްނާ

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ތަކެތި ގެންދިޔައީ، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ތިއްބައި ކަމަށާއި، އެ ތަނުން ހާޑް ޑްރައިވްތައް މަދުވި ކަމަށް ވިއަސް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 26
ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ނަޝީދުގެ އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ...

January 10, 2017 70
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 28
ފުލުހުންނަށް ދިން ބިން އަނބުރާ ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި

ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ ހުރި ތަނުން ފުލުހުންނަށް ދޫކުރި ބިން އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 37
"ފެނުނުއިރު ހީވީ ދެމަފިރިން ނިދާފައި ތިބިހެން"

ރޭ ނިދަން ވަން ގޮތަށް، މިއަދު މެންދުރުވި އިރު ވެސް ގާސިމް ޝާހިދާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރަޒީނާ އިބްރާހިމްގެ ހަބަރެއް ނުވި އެވެ؛ ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ދަމު ނަމާދުކޮށްގެން ނިދާފައި ފަތިސް ނަމާދަށް ދެމަފިރިން ހޭލަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ދަމަކަށް އިރު އެރި އިރު ވެސް ނުފެނި ގިނަ އިރު ވާތީ، ދޮރުގައި ތަކުރާރުކޮށް ޓަކި ޖެހުމުން ވެސް ނުހުޅުވި...

January 08, 2017 9
ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ދެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީ އަށް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބައި މިއަދު ފެނުނު ދެމަފިރިންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހަދާފައިވާ ލޭގެ ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު...

January 08, 2017 2
ހިތަދޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ލޮލަށާއި މޫނުމައްޗަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހެއްގެ ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ އިރާކޮޅު ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް ވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 22
ފެނަކައިގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ދިނުމުން ދޫކުރި ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 8
ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އަށް ހިތަދޫން ބިން ދޫކޮށްފި

ޕޮލިސް އެކެޑެމީގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައިލެވޭނެ.

January 05, 2017 5
އެކްސިޑެންޓުވި ޕިކަޕު ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ޕިކަޕު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ ހަ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 04, 2017 5
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި 11 ދުވަހުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 2
ލައްފިލުވާ ޖެހުމުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

މިދިޔަ މަހު ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ހަލީމާ އާދަމްގެ މޫނަށް ލައްފިލުވާ ޖެހި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

January 03, 2017 5
ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ނަތަންޔާހޫއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 3) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން އޭނާއާ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 12
ސަންގު ޓީވީގެ ހިއްސާ ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ސަންގު ޓީވީ ހިންގާ ކޮކޯނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓްގެ ހިއްސާ އޮޅުވާލައިގެން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ...

January 02, 2017 7
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 4
ސީރިއަސް ކުށްތައް މަދު، ކުދި ކުށްތައް އިތުރު: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ސީރިއަސް ކުށްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިޔަސް ކުދި ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

January 01, 2017 23
ދަތުރުތަކަކަށް ފުލުހުން ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ލޯންޗުގައި ފުލުހުން ކުރި ދަތުރުތަކަކަށް ދައްކާފައި ނުވާ ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 22
ސްޓްރޯބެރީ ދޯނި މާލޭ ފަޅުތެރެ އަށް ފެތިއްޖެ

ސްޓްރޯބެރީ ބަރުކޮށްގެން ހުޅުލެ އިން މާލެ އައި ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ފެތިއްޖެ އެވެ.

December 31, 2016 9
ގޮއްވައިލި ކަމަށް ބެލެވެނީ ބެޓެރީތަކެއް

މައްޗަންގޮޅީ ސަހަރާ ކައިރިން މިއަދު ހަވީރު ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވި ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން ބެލި އިރު ފެނުނީ "އަނދާފައި ހުރި ބެޓެރިތަކެއް" ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
ނިލަންދޫން ސްކޫލުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދައިފި

‎ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ވަގަށް ނެގި ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދައި، ދެ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 15
ހަޑިހުތުރު އިބާރާތްތަކެއް ހުރި ދަބަސްތަކެއް ނަގައިފި

ހަޑިހުތުރު އިބާރާތްތަކަކާއި މަންޒަރުތަކެއް ޖަހާފައި ހުރި ބެކްޕެކް ދަބަސްތަކެއް ވިއްކަން މާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓައި ފުލުހުން އިއްޔެ އެ ތަކެތި ނަގައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 3
ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން ތުރުކީގެ 29 ފުލުހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - ތުރުކީ އަށް ޖުލައި މަހު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން 29 ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް މިއަދު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.