19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 11
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. ލޯންޗުގެ ފަޅުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ބަންގްލަދޭޝް މީހާ މަރުވީ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 27
އަރީފް މަސައްކަތް ކުރީ ވަކިމީހަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވަކި މީހަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ހޯމް...

April 18, 2018 28
ފުލުހުންގެ އިތުބާރު ވަނީ އާލާކުރަން ޖެހިފައި: ރައީސް

ބައެއް ފުލުހުން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު އާލާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 39
ފުލުހުންގެ ބޯ ބޭލުވި މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަށް ފުލުހުންގެ ބޯ އެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި ބޭލުވި މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

April 17, 2018 32
ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށްދޭން އެދި އިދިކޮޅުން ޕޮލިހަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރަން، މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ 1 ގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކްޓިން ޕޮލިސް...

April 17, 2018 85
އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއިން 38 މިލިއަން ނުފެނޭ!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއަކުން 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އެ އަދަދަށް ފައިސާ ނުފެންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 44
ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު އެނބުރި އައިސް މާލޭގައި

ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް މާލޭގައި ދިރިއުޅެން ފަށައިފި އެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައެއްނުވެ އެވެ.

April 16, 2018 30
މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް އާއްމުކުރަނީ ފުލުހުންގެ ހިޔާލުތަކެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއް ނެތިގެން، ފުލުހުން މިފަހަރު ވެސް އުފެއްދީ ޚިޔާލީ ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

April 16, 2018 1
"ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީބޭނުމެއްގައި"

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި، ކައުންސިލަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 12
ފުލުހުންގެ އެސްއޯ ކޮމާންޑަރު ބަދަލުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)ގެ ކޮމާންޑަރު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ޝާހިދާ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ، މަރުގެ މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

April 12, 2018 52
މައުމޫނެއް ނޫން، ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ވެސް ކުށްވެރިއެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް،...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 6
ޔާމީންގެ އުފަންދުވަސް؛ ހިމޭން ކަމާއި މާޔޫސް ކަމުގައި!

ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅިހަރައި ކިތަންމެ އަނިޔާވެރިކޮށް، ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަނދާންތައް ފަނޑުވިޔަކަ ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު މިއަދަކީ ޔާމީންގެ ހަނދާންތަކުން އެކުވެރިން "ރޮއްވާލި" ދުވަހެކެވެ. ޔާމީންގެ 30 ވަނަ އުފަންދުވަސް އެކުވެރިންނާއި ހެޔޮއެދޭ މީހުން މިއަދު، ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ހިތްދަތިކަމާ އެކުގަ އެވެ....

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 7
އައްޑު އަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި، ކުޑަ ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 09, 2018 35
ފުލުސްމީހާ މަރުވީ ބްރެއިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން

ދ. ވާނީގައި ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި، ޒުވާން ފުލުސް މީހާ މަރުވީ ބްރެއިނިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 10
އާއިލާއަށް ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރުން މަހަކު އެއް ފަހަރު

ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނީ މަހަކު އެއް ފަހަރު ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

April 08, 2018 22
ހަމަލާދިން ބެލެނިވެރިއާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ކަންފަތްމަތީގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި، ބެލެނިވެރިއާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު...

April 08, 2018 19
އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ފަރުދުންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ހައްގުތައް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ހިފެހެއްޓެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިންސާފުގެ ދާއިރާގައި...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 4
ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރަން ވަނީ ދަތިކޮށްފައި: ވަކީލުން

ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތާ މެދު ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

April 07, 2018 9
ރޮމްބަސް ފިހާރަ ފަޅާލައި ގެއްލުން ދީފި

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ރޮމްބަސް ފިހާރަ ފަޅާލައި، އެތަނަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ފަހު ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

April 07, 2018 13
ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންނަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 1
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުން ބަންދު

ލ. ފޮނަދޫގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރަން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމައިިފި އެވެ.

April 05, 2018 41
ގޭޓްވޭގެ އިސް ވެރިޔަކަށް ބެލެނިވެރިއަކު ހަމަލާ ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ކަންފަތްމަތީގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި، އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިއަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 4
ފުލުހުންގެ ބަންދުން ސްމިތު ދޫކޮށްލައިފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް އަލީ ހާޝިމް (ސްމިތު) ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

April 03, 2018 13
މަގު ހަދަން ހުރަސް އެޅުމުން ސްމިތު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ އަލީ ހާޝިމް (ސްމިތު) މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 03, 2018 4
ނޫސްވެރިޔާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން އަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 6
ފޮނަދޫގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ލ. ފޮނަދޫގައި ގުރޫޕް މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ދެ ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 19
މަހުލޫފްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި މާސްކް ބެހުމުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 10
ފުލުހުން ވަނީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައި: އިދިކޮޅު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ސިފަ ކުރެވެނީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެ، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރާ ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 2
އެސްއޯއީގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 3 ބޭފުޅަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި އިދިކޮޅު އިތުރު ތިން ބޭފުޅަކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

March 28, 2018 8
އިބޫ 12 ދުވަސް ފަހުން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މާޗު 16 ގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާންގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

March 28, 2018 1
32 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ބަންދުގައި: ހިސާން

ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ (އެސްއޯއީ) ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 32 މީހަކު އަދިވެސް ބަންދުގައި އެބަ ތިބިކަން ވަކީލުންގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ ކަމަށް ގާނޫނީ...