26 މާޗް

March 26, 2017 41
ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނަން: ފުލުހުން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމުވެފައި އޮތް ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގައިލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 2
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިދީފި އެވެ.

March 23, 2017 16
ފާރިސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 12
ދޮގު މައުލޫމާތުދޭ ކަމަށް ބުނެ ނާޒިމް ސައްތާރު ޕޮލިހަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތުދީ، އަދި މައުލޫމާތު ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަހުމަދު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

March 22, 2017 25
މައުމޫންގެ އޮފީހުގައި ނެގި ގައުމީ ދިދަ ބާލުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އޮފީހުގައި ނަގާފައި ހުރި ގައުމީ ދިދަ ފުލުހުން މިއަދު ބާލުވައިފި އެވެ.

March 22, 2017 11
އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ހައްޔަރުކުރީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ތ. ވިލުފުށީ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 5
ޒައިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

March 20, 2017 15
ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް އިއްޔެ ޖަހައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 34
ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަަޅާލި މީހަކު ފުލުހަށް

ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލި މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 19, 2017 15
ފުލުހުންގެ އެލަވަންސާ ގުޅިގެން މުނައްވަރާ ސުވާލުކުރަނީ

ފުލުހުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރަން ނިންމުމަށް ފަހު ވެސް ކުރީގެ މުސާރަ ދެމުން އަންނަ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރާ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް...

18 މާޗް

March 18, 2017 10
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 17
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އަށް ދުވަސް ޖަހައިފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި، އެމްޑީޕީީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަށް ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

March 17, 2017 30
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ތޮއްޔިބު ޝަހީމް ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 23
ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 8
މައްސަލަތައް ނުބަލާތީ ރިޔާޒް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މަޖިލީހުގެ ބައެއް ކޮމެޓީތަކަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތައް، އެ ކޮމެޓީތަކުން ނުބަލާތީ އޭނާ މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

March 13, 2017 38
ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އައްޔަ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެެނިއްޖެ

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ދެންމެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

March 13, 2017 27
ބަތޫލަށް ފުރައްސާރަކުރި ފުލުސްމީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަތޫލް އަހުމަދަށް ފޭސްބުކްގައި ފުރައްސާރަކުރި ފުލުސް މީހާ ވަޒީފާ އިން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 85
ލޫކަސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަގީގަތާ ހިލާފު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝައްމޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް، އޭނާގެ ފޯނު މިއަދު އަތުލައިފަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 23
ލޫކަސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 10
އަދީބު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުުކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 49
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން ފުލުހުން 21 ރޯލު ފޮތި ގެންގޮސްފި

ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފާސްކޮށް، ރީނދޫ ކުލައިގެ 21 ރޯލު ފޮއްޗާއި އެހެން ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 2
21 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި އަތުލައިގަނެ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 21 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 74
ބަތޫލް އަށް ފުރައްސާރަކުރި ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަތޫލް އަހްމަދު ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކުރި ފޮޓޯއެއް، ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބްލަރީގައި އުޅޭ މީހަކު ޝެއާކޮށް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

March 04, 2017 24
ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 50
ބިލެތްދޫގައި އިހުތިޖާޖު ކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް އެ އަތޮޅު ބިލެތްދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާ އިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 03, 2017 83
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިންޖުކުރަންވީ ސިފައިން އެކަންޏެއް ނޫން

އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ އިން މައިގަނޑު ތިން ހައްގެއް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހައްގަކީ، އިންތިޚާބުތަކުގަ އާއި އާންމުންގެ...

01 މާޗް

March 01, 2017 29
ތުހުމަތުކުރި މައްސަލައިގެ ހެއްކެއް ނުފެނުނު: އެމްޑީޕީ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަށް ފުލުހުން މިރޭ ވަނީ، ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރުފުޅަށް ހުރަސްއަޅަން ރާވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހަރުގެއިން ނުފެނުނު ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.