23 ޖޫން

June 23, 2018 41
"ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ ސިޔާދަށް އަނިޔާ ދޭތީ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި، އެޕާޓީގެ ވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އާއިޝަތު ނަހުލާ (އައިޝާ) ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނެވި ސަބަބު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

June 23, 2018 20
ޖޭޕީގެ ރައީސަކަށް އަލީ ވަހީދު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ރައީސަކަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ފަތިހު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2018 21
ޖޭޕީގެ ހަތަރު ނައިބު ލީޑަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު ފަތިހު ހޮވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 5
ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 20
"ޕާޓީ މަސްލަހަތު ދޫކޮށް، އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރެންޖެހޭ"

ޕާޓީތަކުގެ ވަކިވަކި އަމާޒުތައް އެއްކައިރިކޮށް، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 3
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 3
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް މިހާތަނަށް 34 ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް 34 ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 18, 2018 41
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބޭނެ: ޕީއެސްއެމް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މިއަދު...

13 ޖޫން

June 13, 2018 13
ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ނެތުމުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިއަށް ދެވެނޭ އެއްވެސް މަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 14
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ މިހާރުގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މަނާކުރުމުން، އެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 13
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީން މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ސަރުކާރުން ދޫނުކުރުމުން، އއ. އުކުޅަހުގައި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 33
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދުލެއް ނުކުރި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރާ ގޮތަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 25
ކުށްވެރިން ބައިވެރިވާ ކޮންގްރެސްތައް ބަލައިނުގަންނާނެ

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިކޮށްފި ނަމަ އެ ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2018 21
ޕާޓީއެއް އުވާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: އިލެކްޝަންސް

ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއް އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 12
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޭން އެދިއްޖެ

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ދަރުބާރުގެ ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި އެ ޕާޓީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 5
ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި އެކި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން ދޫކުރުމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 11
އެމްޑީޕީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސް ޖޫން 29، 30ގައި

އެމްޑީޕީގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ކޮންގްރެސް ޖޫން 29، 30 ގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ކޮންގްރެސްގެ ނޯޓިސް މި ރޭ އާންމު މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

May 31, 2018 29
ނަތީޖާ ސައްހަ، ސުވާލެއް ނޫފެއްދޭނެ: އެމްޑީޕީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި 40،000 މީހުން ވޯޓުލީތޯ އުފައްދާ ސުވާލަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

May 31, 2018 48
ނުހުއްޓުވުނު ޕްރައިމަރީ، ސިޔާސީ ބޮމެއް

އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް އެއްބަސްވާ އެއް ކަމެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީއަކީ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެކެވެ. އެ ޕާޓީ އަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހަކު ޕާޓީއާ ގުޅެނީ އެ...

29 މެއި

May 29, 2018 40
އެއް ކެންޑިޑޭޓާ މެދު އުއްމީދު ކަނޑާލަން ގާތްވެސް ނުވޭ

ގުޅިިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރޭވޭނެ ކަމަށް ދެކި، އެކަމާ މެދު އުއްމީދު ކަނޑާލަން އަދި ގާތް ވެސް ނުވާ ކަމަށާއި އިންތިހާބަށް ޕާޓީތައް...

May 29, 2018 90
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން މައާފެއް ނެތް: ރައީސް

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެ ކުރި ކަންކަމަކީ މާފު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

28 މެއި

May 28, 2018 12
އިލެކްޝަންސްއިން ރަތް ރޮނގު ހުރަސްކޮށްފި: ނަޝީދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވާން ހުރަސްއަޅައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަތް ރޮނގު ހުރަސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

May 28, 2018 28
ވަގުތު އޮއްވައި އެއް ކެންޑިޑޭޓު ދައްކަން ޖެހޭ: އަލީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، ވަގުތު އޮއްވައި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ...

27 މެއި

May 27, 2018 22
ގާސިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އަލީ ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އަލީ ވަހީދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 27, 2018 32
ގާނޫނާ ޚިލާފު ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

23 މެއި

May 23, 2018 17
ނަޝީދަށް އީސީން ހުރަސްއަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުރަސްއަޅަމުން ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި...

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް...

22 މެއި

May 22, 2018 139
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ޕާޓީ އުވާލަން ހުށަހަޅާނަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، އެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކޮށް، ޕާޓީ އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު އެމްޑީޕީ އަށް ދީފި އެވެ.

May 22, 2018 22
ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން އަންގައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު، ބައެއް ގާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

May 22, 2018 13
ނުފޫޒެއް ނެތް، އެކަމަކު ސަރުކާރު ބޭނުން ގޮތަކަށް!

ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮތީ މިގޮތަށެވެ؛ "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވާ، މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ." އެ ކޮމިޝަން ހިންގަނީ މި އުސޫލުން ހެއްޔެވެ؟ ނުފޫޒެއްގެ ދަށު...

21 މެއި

May 21, 2018 21
ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮތް ނުކިޔޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުންތަކަށް ގޮތް ނިންމައި ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ބާރެއް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 31
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 81
"ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުށްވެރިންނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ"

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތައް ބާތިލްކުރާނެ ކަމަށް...

May 20, 2018 53
ނަޝީދު ނޫން ކެންޑިޑޭޓެއް އެމްޑީޕީގައި ނެތް!

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނޫނީ، ވެރިކަމަށް ގާބިލް ބޭފުޅަކު ހަމަ ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން، އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ...