25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 60
ތިނަދު އަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީ ގެނައީ ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގަައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ފަހުން، އެ ރަށަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދިނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 29
މަޝްވަރާ އަށް ކުރީގެ ތިން މިނިސްޓަރަކު ލަންޑަނަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާ މަޝްވަރާކުރުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ތިން މިނިސްޓަރަކު މިއަދު ލަންޑަނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 14
"ބަޖެޓަކީ އޮޅުވާލުމެއް، ވޯޓެއް ނުދޭނަން"

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ "ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް" ކަމަށް ބުނެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތަކެއް ނޭނގެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަމެއް ނެތެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރަކުން ނާހަ އެވެ."

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 3
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 24.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އަންނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

November 15, 2017 8
1.1 މިލިއަންގެ ދަރަނިން ޑީއާރުޕީ ސަލާމަތެއް ނުވި

އެމްޓީސީސީ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

November 15, 2017 32
ޕާޓީއަކުން މީހަކު "ވަކިވާނީ" ކިހާ ހިސާބަކުން؟

އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން ވަކިވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 10 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 62
ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް، މަޝްވަރާ ވެސް ނުކުރޭ:ޝައިނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުވަފެންތަކެއް ދެކެވަޑައިގަތް ނަމަވެސް، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ގާނޫނީ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 36
މައުމޫނަށް ފުރައްސާރަކުރުން މައްސަލައަކަށް ނުވި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް ޗެނަލް 13 އިން ލަވައެއް ދެއްކުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 57
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވެ އެމެރިކާ-އިންޑިއާ މަޝްވަރާއަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވާރަކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 15
ދާލު އެއާޕޯޓް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 32
މުސްތޮފާ، ސައުދުﷲ އަދި ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ޕީޕީއެމުން އެދިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

October 31, 2017 49
ލަންކާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ނޫން: މުންދު

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވުރެން ވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ބާރުގަދަ ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ އާއްމު...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 11
ލީޑަރުންނަށް ފުރުސަތު ނުދީ އިންތިހާބު މިނިވަނެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުން ވާދަކުރައްވަން ފުރުސަތު ނުދީ ބާއްވާ އިންތިހާބު މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 14
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، އެންމެ ފަހުން ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ފައިސާ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 45
އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން އުމަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް ރިޔާޒާއެކު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 6
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީއަށް އަހުމަދު އަބްދުﷲ

އިއްޔެ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 132
ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއާ އެކު ވަޒީފާގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ކާނިވަލުގައި ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބާއްވާ "ތައްޔާރު" ޖަލްސާގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ މުވައްޒަފުންގެ މިއަދުގެ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ. ސަބަބަކީ، ޕީޕީއެމުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން މި ޖަލްސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތަކާއި ދެއްވާފައިވާ އިންޒާރުތަކެވެ. ޖަލްސާ އަށް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 14
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރި އެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ އެކަމަށްޓަކައި އުފެއްދި މިނިވަން ދެ މުއައްސަސާ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 1
ޖޭޕީގެ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 65
ކެމްޕޭންގައި ރީކޯ މޫސަ އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ ފާޑުކިޔުން!

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕޭނުގައި، އެ ޕާޓީއާ ވަރަށް ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 64
ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމަށް: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.