14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީ އަކީ ޚަލީލެއް ނޫން: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ކަމުގެ މަގާމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ބަޔާން ނެރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުު މިއަދު އެ ޕާޓީން ދީފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 18
އަމީތުގެ އިލްތިމާސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް

އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބެމުން ދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދެ ލޯ މަރާލައިގެން ނުތިއްބެވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 29
199 ޓީމާ އެކު ޕީޕީއެމުން ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޯރިގަދަ އަދި އަގުބޮޑު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް ބާއްވަން ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 5
ނާދިރާ ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ނިންމޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން ޕީޕީއެމްގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި، އޭނާ ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ނިންމެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 35
މައުމޫންގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ޒަމީރަށް ދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ސިޔާސީ ގޮތުން ނިކަމެތިވި ދުވަހު އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތީ، އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ޒަމީރަށް ރޭ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 43
ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހަދާ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 55
ޖަގަހަ ހަދަނީ ކުއްޔަށް ނެގި ބިމެއްގައި: ޕީޕީއެމް

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަނީ މީހެއްގެ އަތުން ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށާއި އެ ބިން ހޯދީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 27
ފާރިސް އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކުޅޭކުޅޭ ބުދެއްތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާ ހެދި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމަށް ހިންދެމިލެވޭ ވަރެއް ނުވެ އެވެ. ދެއިރު ދެ ދަޅަޔަށް ފުލުހަށް ދެމުމުން ވެސް މައިތިރިއެއް ނުވި އެވެ. ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކުރުމުން ވެސް އޭނާގެ ކިބައިން ސަރުކާރަށް ސަލާމަތްވެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 53
ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ "ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ": ނިހާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ "ހިލާ ގުޑުވާ ނުލެވޭނެ" ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

August 06, 2017 49
"އަމާންކަން ގާއިމްކޮށެއް ނުދެވުނު، އިސްތިއުފާ ދެއްވާ"

ގުރޫޕް މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވައި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާ އެކު އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމް ކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ، ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 6
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތަށް ބައެއް މީހުން ނުވެއްދި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތަށް ބައެއް މީހުން ވަނުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 112
މެމްބަރުން "ނިކަމެތި" ކުރާތީ ފަލާހު ރުޅިގަދަވެއްޖެ!

ވަޒީރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ "އަގެއް ނެތް، ނިކަމެތި" ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހުގެ އުދާސްތައް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ބޭރުކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 23, 2017 120
މައުމޫން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުނީތީ، އެކަމާ ހިތާމަފުޅު ކުރައްވައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

July 23, 2017 13
ތަހުގީގު ގާނޫނާ ޚިލާފު، ފާރިސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީވެ، ތަހުގީގުގައި އޭނާ...

20 ޖުލައި

July 20, 2017 16
އިލެކްޝަންސްގެ އަމަލުތައް ވަނީ ޖޯކަކަށް: ހަސަން ލަތީފް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އަމަލުތައް ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 26
29 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި 29 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 19, 2017 17
ހުކުމާ ޚިލާފަށް މެމްބަރުން ވަކިކުރުން ބާތިލް: އިލްހާމް

މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު، މާޒީވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުހިނގާނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ...

July 19, 2017 40
ޕީޕީއެމުން ވަކިވި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ: ނިހާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޕީއެމުން ސޮއި ކުރެއްވި 10 މެމްބަރުން ވަކިވިކަން މަޖިލީހުން އިއުލާންކޮށްފި ނަމަ، އެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 17
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމުން ދުންޔާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދައްތަ އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 40
ވޯޓު ދީފި ނަމަ 10 މެމްބަރުން ވަކިކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކިކުރަން ސޮއި ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން، އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދެއްވައިފި ނަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 91
ވައިބާ ގްރޫޕް ހޫނުވެ، ސަލީމަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ވައިބާ ގްރޫޕް ހޫނުވެ، ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 21
ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަން، ގޮނޑި ގެއްލުނަސް ހެޔޮ: އަބްދުﷲ

ގައުމު އިސްލާހު ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކި ކުރަން ވޯޓު ދެއްވައިގެން ގޮނޑި ގެއްލުނަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.