22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 26
މަސީހާ ދެކޮޅު ވޯޓު ފެއިލްކުރާނަން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ފެއިލްކުރާނެ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 88
މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ!

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހައުސިން އިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން އިއްޔެ ހަވީރު ކުރި މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯތައް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) ގެ ވައިބާ އަށް ލުމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަމާ ކޯފާވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް 24 މެމްބަރަކު ހާޒިރުވި

މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހާޒިރީ އަށް ބަދަލުގެނައުމާއެކު، ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 24 އަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 9
ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގަތީ އެންމެ 15 މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ 15 މެމްބަރުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 73
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ނިހާނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކަށް

ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 12 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބުރަވެ ކަމަށް، ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 70
އޭޑީސީ ނަގަން ފާސްކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް: ޒުހޫރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ނެގުމުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން...

November 26, 2016 160
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގެން!

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 52
އޭޑީސީގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން އަތުން 12 ޑޮލަރު ނަގަން ފާސްކޮށްފި

އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ އަތުން ވެސް 25 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކުރަން އުޅޭ ބިލާ މެދު ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) ގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޒުވާބު ހޫނުވެ، މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ މިރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް އާރިފް

ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕް (ޕީޖ) ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއާއެކު އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގައި ހަތަރު ޑެޕިއުޓީ...

November 15, 2016 36
އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ތާއީދު

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ ތަފާތު ކުޑަ ކުރުމަށް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން އިއްޔެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 51
"ޕީޖީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން އުޅުމަކީ ޣައްދާރުވުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް (ޕީޖީ)ގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ގައްދާރު މަސައްކަތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 49
މަސީހާ ދެކޮޅު މަސައްކަތުގެ ތުހުމަތު މައުމޫނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކްތަކުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަމަށާއި އެ ވޯޓު ފެއިލްކޮށްލާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 9
މަޖިލިސް ނުބާއްވާތީ މެމްބަރުންގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާ ދެ ހަފުތާވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 9
މައުމޫނާއި މެމްބަރުންތަކެއް ވައިބާ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެ ޕާޓީގެ ޕާލެމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވައިބާ ގްރޫޕުން ރޭ ބޭރުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 10
ވަހީދު، ސުޖާއު ޕީޕީއެމްގެ ވައިބަ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމާއި ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު...

October 19, 2016 44
ކޯލިޝަންގެ ހަ މެމްބަރަކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދީފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ހަ މެމްބަރަކު ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 25
އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ނެތް، ޖަލްސާއަށް ހަ މިނެޓް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާ ފެށިތާ ހައެއްކަ މިނެޓް ތެރޭގައި ނިންމާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 53
މައުމޫންގެ ނިންމެވުން ސައްހައެއް ނޫން: ނިހާން

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު ވަކިކުރެއްވީ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެއީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 10
ދަފްތަރުން ވަކިކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް: ފާރިސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ދަފްތަރުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރީ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކަަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ހައްލެއް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް...

October 13, 2016 105
މައުމޫނާ މެދު އޮތް އުދާސްތައް ރައީސް ބޭރުކޮށްލައްވައިފި

ބޭބޭފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މެދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް އުދާސްތައް އިއްޔެ، ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 45
މައުމޫން ކިބައިން މެމްބަރުން މާފަށް އެދޭވަރުގެ ކަމެއް ނުވޭ"

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ދެން ބާއްވާނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން ނިކުމެވަޑައިގަތް މެމްބަރުން މާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް މާފަށް އެދެން ޖެހޭ ވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް މެމްބަރުން ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު...

October 12, 2016 37
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސަށް ދޭން ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދު

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ގިނަ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވާ ކަމަށް...

October 12, 2016 18
ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުންނާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައްދަލުވުމެއް މުލިއާގޭގައި ފަށައިގެން މިހާރު ކުރި އަށް އެބަދެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 12
ޕާޓީގެ ތެރެއިން ފާޑުކީމަ ފަސޭހައެއް ނޫން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފާޑު ވިދާޅުވުމުން އުނދަގޫވާ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަދަހި ސަފުތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 42
ޕީޖީ ގްރޫޕުން ޔާމީނާއި މައުމޫނާ އެއްކޮށް ބައްދަލުކުރަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) އިން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެއްކޮށް ބައްދަލުކުރުމަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

October 09, 2016 42
އަސްމާ އާއި ޝުޖާއު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްމާ...

October 09, 2016 45
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ގާތްވާ ވަރަކަށް ގޮތް ހުސްވަނީބާ؟

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އަހާލައިފި ނަމަ، ކޮންމެ މެމްބަރަކު ވެސް ދެނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ؛ އެއީ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 34
ލޯކަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ދަތިވާނެ: ރައީސް

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ނުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.