01 މާޗް

March 01, 2020 10
ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ އިދާރާ އުފައްދައިިފި

ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ އޮތޯރިޓީއެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 1
އީޓީސީސީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތައުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު (އީޓީސީސީ) ހިންގުން، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.