21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 3
ޕްރިޔަަންކާގެ ނިދި ގެއްލުނީ ކީއްވެ؟

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެން އޭނާ ވަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ދިމާވެގެން އުޅޭ ސަަަބަބެއް ޕްރިޔަންކާ އަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
މާދުރީގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ސީރީޒެއް ޕްރިޔަންކާ އުފައްދަނީ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ހޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް ރަނގަޅަށް ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި އާ ހަރުފަތަކަށް އަރަން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 11
އައިފާ އެވޯޑަށް ނުގޮސް ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެއަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ބޭއްވި، އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު ކަމަށްވާ އައިފާ ހަފުލާގައި ބައިވެރިނުވެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ޕްރިޔަންކާ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ހިންދީ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ބުރަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ އޭނާ ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 36
މިހާރު އެނގިއްޖެ: ސުނީތާގެ އާމްދަނީ އާއި ހެދުންތައް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ، ސުނީތާ އަލީ ބުނާ ގޮތުން މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމަށް އޭނާއަށް ވުރެ މަަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ރާއްޖެއަކު މިހާރު ނުހުންނާނެ އެވެ. އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެހާ ގިނަ އެވެ....

June 12, 2017 7
ޕްރިޔަންކާ އަނެއްކާވެސް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދީތަ؟

ނޭފަތް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަށް މަލާމާތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 7
ޕްރިޔަންކާ އެޅި ހެދުމަށް ފާޑުކިޔަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ބައްދަލުކުރި އިރު ޕްރިޔަންކާ އަޅައިގެން ހުރި ހެދުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 1
ޕްރިޔަންކާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017
"ބޭވޮޗް" ވަރަށް މަޖާ ވާނެ: ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ސްކްރީން ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ އަންނަނީ މިހާރު ވަރަށް ގަދަ އަށް އެ ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 14
މެޓް ގާލާގައި ޕްރިޔަންކާގެ ހެދުމަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއެއް ނޫނެވެ. ހޮލީވުޑްގައި ވެސް އޭނާގެ ނަން މިހާރު ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. އޮސްކާ އެވޯޑާއި ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް ގައި ވެސް އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އަދި ދާދިފަހުން ބޭއްވި މެޓް ގާލާ 2017 ގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާ އަކީ މިހާރު ހޮލީވުޑްގެ ވެސް ރާނީ ކަން ޔަގީން ކޮށްދީފަ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
ބޮލީވުޑްގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ދާދިފަހުން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން އެކި ތަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިއީ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކަންގަނާ ރަނާވަތު ވެސް ދެއްކި ވާހަކަ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
"ބޭވޮޗް" ގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެބާ؟

އަންނަ މަހު 25 ގައި "ބޭވޮޗް" ފިލްމް ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާތީ، އޭނާގެ އިންޑިއާ ފޭނުންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. އެއާ އެކު "ބޭވޮޗް" ޕްރިމިއާ ކުރަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެތޯ މިހާރު އެބަ ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017
ޕްރިޔަންކާ ކުޅޭނެ ތިން ފިލްމެއް ނިންމައިފި

ހޮލީވުޑްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިހާރު ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މަޝްހޫރު ތަރިއަކަށް ވެފަ އެވެ. އަދި މި ދުވަސްކޮޅު އޭނާ ހުރީ 10 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި އިންޑިއާގަ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017
އެސްޓްރޮނޯޓް ކަލްޕަނާ ޗައުލާގެ ރޯލަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ

"ކުއަންޓިކޯ" ގެ ޝޫޓިންގައި ބުރަކޮށް އުޅުމަށްފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަގުތު ހުރީ މުމްބާއީގަ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ މިފަހަރުގެ ދަތުރަކީ ވަކި ޚާއްސަ ކަމެއް ކުރަން ކުރާ ދަތުރެކެވެ. އެއީ ފިލްމެއްގައި ސޮއިކުރުމެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 49
ސޯނޫ ބޯ ބާލައިފި، ބުނަނީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅެއް ނޫނޭ

ފަތިސް ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑަށް ހޭލެވޭތީ އެކަމާ ރުޅި އައިސްގެން ކުރި ޓުވީޓްތަކާ އެކު ދީނީ ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށި ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް...

April 19, 2017 9
"ހިތް ދީވާނާ 7" ހާއްސަކުރަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ސިލްސިލާކޮށް ގެނެސްދޭ ލަވަ ވީސީޑީ "ހިތް ދީވާނާ 7" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 2
އެކި ބަސްތަކުން ފިލްމްތައް އުފައްދާނަން: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމް "ވެންޓިލޭޓަ" އަށް ވަނީ މި އަހަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑްގައި ތިން އެވޯޑް ލިބޭ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 4
އެންމެ ރީތީ ބިޔޯންސޭ، ދެން ޕްރިޔަންކާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަންހެނަކީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ކަމަށާއި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ރީތީ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކަމަށް ބަޒްނެޓް މަޖައްލާއިން ނެގި ވޯޓެއްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 40
ބަލަ، ސުނީގެ ނަން މިއޮއް ދިޔައީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް!

ސުނީތާ އަލީ އަށް ތަފާތު ފާޑު ކިޔައި، ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަލާމާތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ އިންޓަވިއުއެއް ބަައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޖީކިޔުގެ އިންޑިޔާގެ މަޖައްލާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަދަދުގައި ސުނީތާގެ ވަރަށް ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއް ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 4
ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ނުހަދަން: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ވެސް ނޭފަތުގެ ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދައިފި ކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރުވެސް އިނީ އަސްލު ނޭފަތް ކަމަށާއި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 1
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ފިލްމު ނުކުޅެން އަކްޝޭ ވައުދުވި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަލަށް ފިލްމު ކުޅެން ފެށި އިރު 2003 ގައި އަކްޝޭ ކުމާރު "އަންދާޒް" ކިޔާ ފިލްމެއް ޕްރިޔަންކާއާ އެކު ކުޅުނެވެ. އޭރު ވެސް އަކްޝޭ އުޅެނީ ޓްވިންކަލްއާ ކައިވެނިކޮށްގެންނެވެ. އެމީހުންގެ ފިރިހެންދަރިފުޅަށް އޭރު އަށް މަހެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 8
"ކުއަންޓިކޯ"ގެ ސެޓުގައި ޕްރިޔަންކާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ސީރީޒެއް ކަމަށްވާ "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ސީޒަން ދޭއްގެ ޝޫޓިންގައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދީފި އެވެ.