24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 67
އައްޑޫ ތަރައްގީކުރަންވީ ޓްރާންސްޕޯޓް ހަބަކަށް: އުގައިލް

އައްޑޫ ތަރައްގީކުރަންވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރާންސްޕޯޓް ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެތަނުގެ ތަރައްގީ އަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.