10 މެއި

May 10, 2020 30
"ދަ ސާކަލް" ލޮކްޑައުންގައި ތިބި ކުދިންނަށް އެހީއެއް

ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ހިންގަވާ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން "ދަ ސާކަލް ބައި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން"ގެ ނަމުގައި ވާޗުއަލްކޮށްް ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.