10 ޖުލައި

July 10, 2018 48
ފާރިސްއާ ހެދި އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ: ރައީސް

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ދަތިކޮށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެ ކަންކަމާ ހެދި އެތައް...

July 10, 2018 83
މާލެ އާއި ހުޅުލެ ބްރިޖުން ގުޅާލައިފި: ރައީސް ޔާމީން

މާލެ އާއި ހުޅެލެ ބްރިޖުން މިހާރު ގުޅާލާފައިވާ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މ. ދިއްގަރުގައި މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 38
އެއް ފަޅުތެރޭ ރަށްތައް ފާލަމަކުން ގުޅާލާނަން: އެމްޑީޕީ

އެއް ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ފާލަމަކުން ގުޅައިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

July 08, 2018 7
ފްލެޓްފޯމް ބަލައިގަތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ގައި

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި 7،000 ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން، މިއަދުން ފެށިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 11
ސައުދީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް، ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

July 06, 2018 12
ފޮނަދޫ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ލ. ފޮނަދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

July 06, 2018 30
ރާއްޖޭގައި ސްޕެޝަލައިޒް ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ގާއިމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްޕެޝަލައިޒް ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ގާއިމްކުރަން އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 19
ބްރިޖް ނިންމުން ލަހެއް ނުވޭ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަށް ކަމަށާއި އޭގެ އެންމެ ދުވަހެއް ކުރިން މަސައްކަތް ނިމުނަސް، އެއީ ލަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ހައުސިން މިިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2018 39
އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ: ފަޅުތައް ކައުންސިލްތަކަށް

ބިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، ރަށު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގައިވާ ބިމާއި ކަނޑުފަޅާއި ފަރު ފަދަ ތަންތަން ރަށުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްޑީޕީން މި...

July 03, 2018 26
ފިއްތުންތަކާ ހުރެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގޭ: ރައީސް

އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެ، ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ށ. ފުނަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 49
ޖަޒީރާތަ؟ ސިޓީތަ؟

މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބޮޑު މައުލޫއުއެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން މިހާރު ވެސް ލަފާކޮށްފާނެ އެވެ؛ ފުރުސަތު ބަންދުކޮށްފައި އޮތަސް، ވަގުތު ޖެހޭ އިރު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ"އެއްގެ "ޖަޒީރާ ރައީސް" އަށް...

26 ޖޫން

June 26, 2018 9
ޕޫލް ތީމް ޕާކު ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް ހޯދަނީ

މާލޭގެ ސިޓީ ޕާކްގައި ތަރައްގީކުރާ ޕޫލް ތީމް ޕާކް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް، އަނެއްކާ ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 161
ދަރަނިވެގެން ވެސް ތަރައްގީ ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ހޯދައިދޭން ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އަދިވެސް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ލޯނު ނަގައިގެން ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތަކާއި އުއްމީދު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 14
ބްރިޖްގެ ހުރިހާ ތަނބެއް އަންނަ މަހު ގުޅުވައި ނިމޭނެ

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ހުރިހާ ތަނބެއް އަންނަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ގުޅުވާލައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 9
އާ ރަންވޭގެ ފަހު ތާރު ފަށަލަ އަޅަން ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ އެންމެ ފަހު ތާރު ފަށަލަ އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 14
ފުރަތަމަ މައި ތަނބާ ހަމައަށް ބްރިޖުގެ ޑެކު ގުޅާލައިފި

ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ތަނބާ ހަމަޔަށް ސުޕަސްޓްރަކްޗާ އިން ގުޅާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 35
ފްލެޓަށް އެދެން ބައިލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ނަގައިފި

ބޯހިޔާވަހި ކަމަށް ހުޅުވާލި 7،000 ފްލެޓަށް އެދި މިހާތަނަށް، 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 51
މެލޭޝިއާއިން އެނގުނީ ތަރައްގީ ބޭނުންވާކަން: ޚަލީލް

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބު، އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން އަންގައި ދެނީ ތަރައްގީ ގެނެސްދިން ލީޑަރަށް...

May 10, 2018 28
ގެއްލުމާއި ހަލާކު: މި ތަރައްގީގެ އަގަކީ ކޮބާ؟

ކުޅިތަކާއި ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ބިން ބޮޑުކުރުން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ހެއްޔެވެ؟ މިހާ ގިނަ އެއާޕޯޓްތަކެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ އިރު ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު...

05 މެއި

May 05, 2018 28
ފުޑް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ކެފޭ ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކެފޭ މިއަދު ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

May 05, 2018 67
ރައީސް ޔާމީނަކީ ނަމޫނާއެއް، ތަރައްގީ އަށް ޝުކުރިއްޔާ

އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެންނަމުން އަންނަ ތަރައްގީތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން...

04 މެއި

May 04, 2018 31
ތަރައްގީގެ ބާނީ އަކީ ރައީސް ޔާމީން: އާދަމް ޝަރީފް

ރާއްޖެ ދެކެމުން އަންނަ ޒަމާނީ ތަރައްގީގެ ބާނީ އަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 53
ގެނެސްދީފައިވާ ނުފެންނަ ތަރައްގީ މާ އިތުރު: ޕީޕީއެމް

މިސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އުމުރާނީ ތަރައްގީ ނޫން ކަމަށާއި ގެނެސްދީފައިވާ ނުފެންނަ ތަރައްގީ މާ އިތުރު ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 03, 2018 4
ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ލޯނު އޭޑީބީން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ލޯނު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

May 03, 2018 14
ބްރިޖުގެ މާލެކޮޅުގެ ތަނބުތައް ގުޅުވާލައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މާލެކޮޅުގެ ތަނބުތައް ސުޕަސްޓްރަކްޗާ އިން ގުޅުވާލައިފި އެވެ. އެއާ އެކު ބްރިޖުގެ މާލެކޮޅުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 13
ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިިޔަވަހީގެ މަގުތައް ހަދައި ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ހަދައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚަށް ވުރެ ހަވާލުކުރި މުއްދަތު ހަމަވިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 84
"މާލެ އޮތީ ތޮއްޖެހިފައެއް ނޫން، އެތައް އިމާރާތެއް ފެންނާނެ"

މާލެ އަކީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާ އެއްފަދަ އެތައް އިމާރާތެއް އަދި މާލެ އިން ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 6
ތިލަފުށީ ބިން ހިއްކަން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.