ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނަކާ އެކު މެކްބުކް ޕްރޯއެއް

ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނަކާއެކު، ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ހިލޭ ގުޅައިދޭ ފުރަތަމަ ދެ މަހުގެ ފީ އިން ވެސް 25 ޕަސަންޓު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވޭ ކޮންމެވެސް އެކަކަށް މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހާ ގުޅިގެން ދިރާގުން ފެށި ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި ރޯދަމަހާ ގުޅިގެން އިތުރު ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ވެސް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު އެއީ ކޮން ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކަން އެ ކުންފުނިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.