ފަތިސް · 05:04

ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނިން މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 25 އިން މެއި މަހުގެ 26 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރު ނެގުން އޮތީ ރެއިންބޯ ލިވިންމޯލްގައި ރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

ރެއިންބޯގެ ކޮންމެ ފިހާރައަކުން 500ރ. އަށް ވުރެ މަތިން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގައި، ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން ގުރުއަތުން ހޮވުނު ތިން މީހުންނަށް ވަނީ 50،000ރ. ގެ ބަދިގެ ސެޓެއް ދީފަ އެވެ.

ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

އެއީ، އައިޝަތު ނާލާ (ކޫޕަން ނަންބަރު: 52414) އާއި ނާސިހާ (ކޫޕަން ނަންބަރު: 32178) އަދި އަހުމަދު ސާޖިދު ( ކޫޕަން ނަންބަރު: 27753) އެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ސޭލްގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ނަސީބުވެރިއަކު ހޮވައި އިނާމު ދިނެވެ. އެ މީހުންނަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުން ދީފައި ވަނީ ޝެލްބީނސް އިން 10 މީހެއްގެ ރޯދަވީއްލުމެކެވެ.