ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިސްލާމްދީނުން ފިލާވަޅު

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހައްލަކީ ގައިދުރުކުރުމެވެ. އެކަމަކު މިއީ މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ރަސޫލާ ދެއްވި ނަސޭހަތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރަށެއްގައި ތާއޫން ބަލި ފެތުރެއް ފަށައިފި ނަމަ އެ ރަށަކަށް ތިޔަ ބައި މީހުން ނުދާށޭ އަދި ތިޔަ ބައި މީހުން ތިބި ތަނެއްގައި އެ ބަލި ފެތުރިއްޖެއްޔާ އެ ތަނަކުން ނުނިކުންނާށޭ" އެވެ.