މެންދުރު · 11:56

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 11
މާރުކޭޓު ހެދުން ލަސްވާތީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އަލުން މަރާމާތުކުރަން ބަންދު ކުރި ފަހުން ދެ މަސް ވީއިރު ވެސް މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ، ގޮޅިތަކުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 21
ތަނެއް ނުދައްކައި މާރުކޭޓް ބަންދުކުރުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ވަގުތީ ތަނެއް ނުދައްކައި، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކުރުމުން، އެ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 18
އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވި ގޮޅިތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހިންގާ 15 ގޮޅިއެއް، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުން ތިން ގޮޅިއަކަށް އަލުން ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 10
ހުޅުމާލޭގެ އާ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހަވާލުކުރަން ފަަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 28 މީހަކާ އެކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 30
ކުޅުދުއްފުށީ "ހޮނިހިރު ބާޒާރު" މަނާކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒަމާނުންސުރެ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ބާއްވަމުން އައި "ހޮނިހިރު ބާޒާރު" ހުއްޓާލަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އެންގުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 10
އުމުރުން 78، އެކަމަކު އަދިވެސް މަސައްކަތުގައި!

އާންމު ގޮތެއްގައި އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އިހުތިޔާރު ކުރަނީ ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. އެކަމަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން އަބްދުﷲ ހާރޫންގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. އުމުރުން 78 އަހަރުގައި އޭނާ އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ތަނެވެ. މިހާރު މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިއެއްގަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 2
މި ރޯދަމަހަކީ ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮ މަހެއް

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ރޯދަ މަހަކީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ޖުމްލަކޮށް ހެޔޮ މަހެއް ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު، މި އަހަރު ބައެއް ކަބޯތަކެތީގެ އަގު ވަނީ ދެ ގުނަ ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 2
ކާށީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވެއްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކާށީގެ އަގު ހުރި ވަރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 20
ވެސްޓްޕާކް ހުރިތަނާއި ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް

ވެސްޓު ޕާކް ރެސްޓޯރަންޓު ކުރިން ހިންގި ސަރަހައްދާއި ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ އާ ދެ މާރުކޭޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، އެ ދެތަނުން ގޮޅި ދޫކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

May 12, 2019 4
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ދެގުނަ ދަށަށް

ރޯދަ މަހު ފެށުނު އިރު 40ރ. އަށް ހުރި ކަރާ ކިލޯގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

May 12, 2019 55
މާރުކޭޓުން ކަނޑޫދޫ މިރުސް "ގެއްލިއްޖެ!"

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކިލޯއެއްގެ އަގު 1300ރ. އަށް ވުރެ ވެސް މައްޗަށް ދިޔަ ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުސް ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ލޯކަލް މާރުކޭޓުން އެ މިރުސް ގާތްގަނޑަކަށް ގެއްލިއްޖެ...

09 މެއި

May 09, 2019 9
އާންމުކޮށް ބިސް ގެންނަން ވިސްނަން: އެސްޓީއޯ

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކަށް ހާއްސަކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ބިސް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އާންމުކޮށް ވެސް ބިހުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު...

May 09, 2019 85
އަގުގެ މައްސަލާގައި ދަނޑުވެރިންގެ އަސްލު ޖަވާބު

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމުން އާންމުންގެ ނުރުހުން އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވަނީ ދަނޑުވެރިންނަށެވެ. މި ފަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ވެސް މި ފެނުނީ އެ މަންޒަރެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
މާރުކޭޓުގައި އެންމެ އަގު ބޮޑީ ލެޓިއުސް ފަތް!

މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތަކުން އެންމެ އަގު ބޮޑީ ލެޓިއުސް ފަތެވެ. ލެޓިއުސް ފަތް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 150ރ. އަށެވެ.

May 08, 2019 52
ޑިމާންޑު ދަށްވެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ

ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވެ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުން އަގުވެސް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 4
ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް

ވަޅޯ މަސް ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުރި ވަރަށް ވުރެ މިހާރު އަގު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް، މަހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

May 07, 2019 7
ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ

ބިސް ލިބުން ދަތިވެ ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

May 07, 2019 81
ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ބަހުސް ފަނިވެއްޖެ!

މިރުހުގެ ރަސްކަން ކުރާ ތ. ކަނޑޫދޫގައި ހައްދާ މިރުހުގެ އަގު މިވަނީ ރަނަށް ވެފަ އެވެ. ކިލޯއެއް، 1،300 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކުމަކީ ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ. ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް، ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ...

06 މެއި

May 06, 2019 11
މުލަ ރޯދަ ދުވަސް، މާރުކޭޓު ތޮއްޖެހި އަގުތައް މައްޗަށް

އެންމެ ގިނައިން އާންމުން ރޯދަ މަހު ގަންނަ ކަރަލުގެ އަގު ކިލޯއެއް 40ރ. އަރައިފި އެވެ.

May 06, 2019 73
ކަނޑޫދޫ މިރުހަށް މި އުޅެނީ ކިހިނެއްވެގެން؟

ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 1،200ރ. ނުވަތަ 1،300ރ. އަށް އެރި ވާހަކަ މީގެ ކުރިން އެހިން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު އިއްޔެ އާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ތ. ކަނޑޫދޫގައި ހައްދާ ކުޅި މިރުސް ކިލޯއެއްގެ...

05 މެއި

May 05, 2019 67
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކާ އެކު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލޭއިރު، ވަގުތީ ފައިދާ އަކަށްޓަކައި އެގޮތަށް ތަކެތީގެ އަގުތައް ބޮޑު ނުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 10
ރޯދަ މަހު ބާޒާރުމަތި ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ބާޒާރުމަތީގެ ޓްރެފިކް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 3
މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ތިޔާގި، މިފަހަރު ތަދުވާނީ މިރުސް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް މާރުކޭޓުން ފަސޭހައިން ކަރާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިރުސް ލިިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 5
ހުޅުމާލެ "ރަށު މާރުކޭޓު" ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދީފި

ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ކުރި "ރަށު މާރުކޭޓު"ގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދީފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 17
ކަނޑޫދޫ މިރުހަށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ހީނަރުކަން!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހިނގާ ތ. ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ ދަނޑުތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސް، ލިބޭ މިރުގެ އަދަދު މަދުވެ، އޭގެ އަގު މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނަށް އަރައިިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 11
ހުޅުމާލޭ މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާނުކޮށްފި

ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި މާރުކޭޓުގެ 57 ގޮޅިއަކާއި ފުޑް ކޯޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 24
މާލޭގައި ހަތަރު ބުރީގެ މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ

ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލޭގައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.