ފަތިސް · 04:35

27 މެއި

May 27, 2017 3
ޑީޑީގެ ބަދިގޭގައި ރަހަ ތަފާތު ވާހަކައެއް!

ކެއްކުމާއި ކެއްކުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އޭނާ ދުވަހަކު ވެސް ދުށް ހުވަފެނެއް، އަދި ކުރަން ބޭނުންވި ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކައްކާ އަށް ވެދާނެ ކަން އެއީ އޭނާގެ ޅަ، އަދި ޒުވާން ސިކުނޑީގައި ވެސް ކުރެހިފައިވާ ތަސްވީރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މުހަންމަދު ވަހީދު (އެންމެން ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ ޑީޑީ) އަކީ ރާއްޖޭގައި...

15 މެއި

May 15, 2017 3
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަަމަކު އޭރު ވެސް ޑައިވިން އަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަންތަކެވެ. ނަވާސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްވަނަ އަހަރު...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 27
ދަރިވަރުންގެ ލޯތްބާ އެކު އުމުރުގެ ބޮޑު ބައި ރާއްޖޭގައި

އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން މާލޭގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ދިޔަޔަސް އެ މީހުން ކިޔަވައިދިން ދަރިވަރަކާ ދިމާވެ އެވެ. "ސާ" އޭ ކިޔާފައި މަގުމަތިން މީހަކު ގޮވާނުލާ ދުވަހެއް މަދު ވާނެ އެވެ. އަމިއްލަ ގައުމާއި އާއިލާ ދޫކޮށްލާފައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވީ ނަމަވެސް، އެ ބީރައްޓެހިކަން އެ މީހުންނަށް އިހުސާސް ނުވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 8
ރައުދާ އަށް މުހިއްމުވީ އޭނާގެ ރީތިކަމެއް ނޫން: ވޯގް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވުމުގެ ފަސް މަސް ކުރިން ރައުދާ އާތިފް ވަނީ ވޯގް މަޖައްލާގެ ކަވަރަށް އަރައިފަ އެވެ. މިއީ ދިވެހި މޮޑެލްއަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަރަފެވެ. ވޯގްގެ އިންޑިއާ މެގަޒިންގެ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އަދަދުގެ ބޭރުގަނޑުގައި އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ހަ މޮޑެލްއެއް ހިމެނި އިރު...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 28
މާލޭގައި އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހުންގާނަށް

ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އާމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) ފެށީ ކޭޝިއަރުކަމާ މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރީ މަންމައެއް އަދި އަތްބެއްގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި ޒިންމާތަކަށް ބޭނުން އިރަކު ވަގުތު ހުސްކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އައިންތުގެ އެ ނިންމުމަކީ...

08 މާޗް

March 08, 2017 21
ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފިސާރި އަންހެނެއް!

އެމްއެންޑީއެފަށް އޭނާ ވަނީ ވަންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ؛ މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ނިންމާ ބައެއް ކުދިން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންދިޔައިރު، 2000 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާނާ އަބްދުލްމަޖީދު ވެސް ހިމެނުނީ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ޒިޔާނާ އަށް ދިނީ މެރިޓައިމް ތަަމްރީނެވެ. ވަންނަން ޖެހުނީ ކޯސްޓްގާޑަށެވެ. އޭނާއާ އެކު އެހެން އަންހެނަކު ނެތެވެ. ވަށައިގެން...

07 މާޗް

March 07, 2017 21
އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތް: މި ދެ ނަމުން ފުދޭ!

"ދެން މި ގެނެސްދެނީ ކ. ކާށިދޫ މުޝްތަރީ ކުލަބުގެ އީސާ މޫސާ އާއި އިސްމާއިލް މޫސާގެ މަދަހައެއް."

06 މާޗް

March 06, 2017 16
މައިޒާން އިބްރާހިމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސަރުކާރަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރެއްވި ހ. ފޭދޫ، މައިޒާން އިބްރާހިމް މަނިކު މިރޭ ސްރީ ލަންކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 10
ތަފާތެއް ނެތް ކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކާ ދެމަފިރިން

މިއީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ އާއިލާތަކާ ތަފާތު އާއިލާއެކެވެ. މަންމަ އުޅެނީ އާއްމު ޚިދުމަތުގެ ޒިންމާދާރު މަގާމެއްގަ އެވެ. ގޭތެރޭގެ ކަންކަމުގަ އާއި ކުދިން ބެލުމުގައި ބައްޕަ ވެސް ހިއްސާވެ އެވެ. މާލޭ ރައްވެއްސަކަށް ވިޔަސް އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެން ބޭނުންވީ ފިރިމީހާގެ ރަށުގަ އެވެ. ދެ ކުދިންގެ މަންމަ ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިންނެވެ....

03 މާޗް

March 03, 2017 6
ނާބެ ތައްޔާރު! މި ދާއިރާ ތައްޔާރުތަ؟

ފިލްމަކަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހިލުންވާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މައްލާ އަހުމަދު ނާސިރު (ނާބެ) ވިދާޅުވާން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް އެބައޮތެވެ: "ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބިރު ގަންނާނެ ކަމެއް ނެތް ފިލްމަށް އިންވެސްޓްކުރާކަށް. އެހެން ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ފިލްމުތަކަށް ހަމަ ހޭދަކުރަންވީ. މިއީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 29
އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުން ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ނަބީހު

އަހުމަދު ނަބީހުހާ ތަފާތު އަދި ހިތުދަސްކުރުމަށް އެހާ ކުޅަދާނަ ކުއްޖަކާ އަހުމަދު އަލީ ދީދީއަށް އަދި ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. ބާރަ އަހަރު ތެރޭ އެތަކެއް ކުދިންނަށް ގުރުއާން ކިޔަވައިދީފައިވާ ޓީޗަރަށް، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ނަބީހު ތަފާތުވާ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ؛ އޯޓިޒަމް ހުންނަ ނަބީހު ވަނީ އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
ލޮލަކަށް ނުފެނޭ، ދިރިއުޅުމުގައި ނުހިނގާ މަގެއް ނެތް!

ފުރާވަރަށް އަޅައިގެން އައިއިރު ހއ. ހޯރަފުށީ އަބްދުލް ހަމީދު ހުސައިން (ހަމީދުބެ) އަކީ ރަށު އުޅަނދުފަހަރުގައި މާލެ ގޮސް އުޅުނު ކުއްޖެކެވެ. މާލެ ބަނދަރުގައި ބައްތެލި އޮންނައިރު ބައްތެލިން މާލެއަށް މީހުން އަރުވައި ބޭލުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ބައި ގަރުނު ކުރިން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރާ ހިސާބުން އޭނާގެ ދުނިޔެ އަނދިރިވި އެވެ....

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 130
116 ވައިބަ ގުރޫޕް! އިޔާޒަށް އެތައް ހާސް ސުވާލު!

މުޅި ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު "ޖިން ރަމީ" ގޭމް ކުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުންް ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޑރ. މުހަންމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފަށް މި ސުވާލު އެތަކެއް ފަހަރު، އެތައް ބަޔަކު ކޮށްފި އެވެ. އެއީ ޖަވާބު ދެއްވަން ފަސޭހަ ސުވާލެއް ނޫން ކަން އިޔާޒަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަތެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 29
ޒިޔާދާގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު ދޮށީ ދަރިފުޅު އާ ފެށުމަކަށް

ޒުވާން މަންމަ ޒިޔާދާ ނައީމް މަރުވި އިރު ޒިދާން އިބްރާހީމް ހުސެން އަށް 17 އަހަރެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރި ހިސާބުން މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވެސް ގެއްލުނީ އެވެ. އާއިލާގެ އެންމެ ދޮއްޓަށް ހުރި ޒިދާން އަށް، ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް، އޭނާގެ ޒިންމާ ބޮޑުކަން އިހުސާސްކުރެވުނެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 37
މުހައްމަދު ކަލީމްގެ ފުން އިހުސާސްތައް ކެންސަރުގެ ވާހަކައިން

އެއް ބައްދަލުވުން ނިންމާލައްވާފައި އަނެއް ބައްދަލުވުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވީ ހަމަ އާއްމުކޮށް ވެސް އޮފީހުގައި އުޅުއްވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެކަމަކު މުހައްމަދު ކަލީމް ދައްކަވަން އެ އުޅުއްވަނީ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ރަން ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ނޫނެވެ. މުޅިން އަމިއްލަ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 54
މަކުނުދޫގައި މައުމޫން ހޭދަކުރެއްވި ހަތަރު މަސް

އެ ރަށުގައި ހުންނަ އެ ގެ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް 1996 ގައި، އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އެގޭގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރެއްވީ، އެހެން އެންމެން ބޭރުގައި ބޭތިއްބެވުމަށް ފަހު، ގިނިކަންޏާ އެވެ. އޭގެ 23 އަހަރު ކުރިން އެ ގޭގައި އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވީ ސިޔާސީ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
ދުވާ ހިތް ނުވިޔަސް އެއް ވަނަ: މަރީގެ ހިތްވަރު

ގައުމީ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް (މަރީ) ހޯދުމަކީ ހައިރާންކުރުވި ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެތުލެޓިކްސްގައި އުޅޭ އޭނާ އަށް ވުރެ މާ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް މަރީ، 41، ކުރި ހޯދީ އެކަމަށް މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކޮށްގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ފުލް ޓައިމް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
އަންހެނުންގެ ސްޓައިލް: ހިޔާލަކީ ކޮބާ؟

މި އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނައިރު އެކި ޒާތުގެ ހެދުމާއި އެކްސެސަރީޒްގެ ޓްރެންޑްތައް ފެނިފައިވެ އެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް، އަންހެނުންގެ ފެޝަނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާ ވައްތަރެކެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 26
ކިޔަވަން ބޫޓާނުން ރާއްޖެއަށް: ނިޑުޕްގެ ވާހަކަ

ތައުލީމް ހޯދަން ދިވެހިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަނީ އެވެ؛ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ކިޔަވަން މި ތަނަކަށް ނާދެ އެވެ؛ ނިޑުޕް ގެލްސެން ފިޔަވަ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 56
ބިރުވެރި ގަތުލަށް ފަހު ޖޯހިމް ހޯދީ ދިވެހި ލޯތްބެއް

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން، 1976 ގައި، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓަކު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލި ހަބަރުންނެވެ. އަންހެންމީހާ އެހެން މީހަކާ ގުޅުން ބާއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާގެ ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލި އެ ހާދިސާ އިން ދިވެހިން ބިރުގަތީ އޭރު އެފަދަ ގަތުލްތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި...